Kiedy koniec hossy na bitcoina? Jak się na to przygotować? [Crypto 101] | CrypS.

Kiedy koniec hossy na bitcoina? Jak się na to przygotować?

12 min
Redaktor: Albert Czajkowski
Kiedy skończy się hossa na bitcoina? Bitcoin [BTC]

Bitcoin (BTC) od początku 2023 roku zyskał około 220% ceny, bijąc na głowę wszystkie inne popularne aktywa inwestycyjne. Wskaźniki techniczne i nastroje inwestorów wyraźnie wskazują, że znajdujemy się w środku rozgrzanej do czerwoności hossy, o czym świadczy również nowy, historyczny szczyt na wykresie BTC z połowy marca 2024 roku.


Niestety, “nic, co dobre, nie trwa wiecznie”. Porzekadło to odnosi się doskonale do wzrostów bitcoina i setek innych kryptowalut, a historia pokazuje nam, że po bardzo dynamicznych wzrostach, często przychodzi czas jeszcze dynamiczniejszych spadków.

W tym artykule przeanalizujemy opinie ekspertów, kiedy obecna hossa może się dobiec końca, sprawdzimy, jak można spróbować ją prognozować oraz pokażemy sposoby jak przygotować się do rynkowej bessy.

Spis treści:


Hossa i bessa, czyli?

Kryptowalutowa hossa (inaczej rynek byka) odnosi się do dłuższego okresu, w którym ceny cyfrowych aktywów rosną, a zaufanie inwestorów do tego sektora jest wysokie. Podczas hossy popyt na kryptowaluty przewyższa podaż, co prowadzi do trwałego trendu wzrostowego cen. 

Rynki byka charakteryzują zazwyczaj:

 • Szybko rosnące ceny, często osiągające nowe rekordy wszech czasów (ATH)
 • Zwiększona popularność i zainteresowanie inwestorów
 • Pozytywne nastroje rynkowe i optymizm
 • Zwiększony wolumen obrotu i płynność

Ważne jest, aby zdawać sobie również sprawę z zagrożeń związanych z hossą, takich jak przewartościowanie cen aktywów i oderwanie ich od wycen fundamentalnych i rzeczywistych, czy też wysoka zmienność i nagłe korekty spadkowe.

Przeciwieństwem hossy jest natomiast bessa (inaczej rynek niedźwiedzia), na którym dominują sprzedający. 

Okresy bessy oraz hossy występują na różnych rynkach finansowych, w tym także na kryptowalutach cyklicznie. I chociaż cyfrowe aktywa to sektor cały czas relatywnie młody, to zdążył już odnotować kilka poważniejszych okresów dynamicznych wzrostów oraz dynamicznych spadków.

Historia cyklów rynku bitcoina

Teoria cyklu rynku finansowego zakłada, że rynki przechodzą przez powtarzające się fazy w czasie, napędzane czynnikami takimi jak warunki ekonomiczne, nastroje inwestorów i trendy rynkowe. 

Wyróżniamy cztery główne fazy: akumulacji, wzrostu, dystrybucji i spadku:

 • W fazie akumulacji rynek osiągnął dno, a pierwsi użytkownicy zaczynają kupować, widząc okazję. Nastroje zmieniają się z niedźwiedzich na neutralne.
 • W fazie wzrostu na rynek wkracza więcej inwestorów, podnosząc ceny. Nastroje stają się bycze, a nawet euforyczne.
 • W fazie dystrybucji inwestorzy zaczynają sprzedawać w celu realizacji zysków, a nastroje stają się mieszane. Kierunek rynku zaczyna się zmieniać.
 • W końcowej fazie spadku, ceny gwałtownie się redukują, a nastroje stają się niedźwiedzie. Faza ta wyznacza początek kolejnej fazy akumulacji.
Hossa kryptowaluty
Podstawowe cykle rynkowe. Źródło: Investopedia

Dotyczy to również rynku bitcoina. Pierwsza duża hossa na cyfrowe złoto miała miejsce w 2013 r., kiedy cena BTC wzrosła z około 13 dolarów do ponad 1200 dolarów, co stanowiło oszałamiający wzrost o 8400%. Euforia była jednak krótkotrwała, a późniejsza bessa spowodowała spadek cen o ponad 80%.

hossa na bitcoinie
Pierwsza hossa na rynku bitcoina. Znaczący wystrzał do niemal 1200 dolarów i następnie spadek w kierunku 200 dolarów. Źródło: Tradingview.com

Kolejna znacząca hossa rozpoczęła się w 2017 r., a bitcoin osiągnął wówczas rekordowy poziom prawie 20 000 dolarów. Boom wokół pierwszych ofert monet (ICO), zwiększone zainteresowanie instytucjonalne i uruchomienie kontraktów terminowych na bitcoina przyczyniły się do tego błyskawicznego wzrostu.

Jednak historia się powtórzyła, a bessa z 2018 r. zniwelowała znaczną część tych zysków.

W latach 2020-2021, bitcoin osiągnął nowe szczyty, sięgając poziomu 69 000 dolarów. Wzrost ten był napędzany przez niepewność gospodarczą związaną z pandemią Covid-19, rekordowo niskie stopy procentowe w światowej gospodarce i rosnącą adopcję instytucjonalną ze strony firm takich jak Tesla i MicroStrategy.

Najnowsza hossa, która zaczęła napędzać się w 2023 roku i trwa nadal w 2024, została spowodowana oczekiwaniami, że na Wall Street zadebiutują pierwsze fundusze ETF, które śledzą ceny BTC na rynkach kasowych, a nie jedynie terminowych. Od dołków z listopada 2022 roku przy poziomie 15 000 dolarów, BTC rósł do szczytów z marca 2024 roku w okolicach niemal 74 000 dolarów o 370%. 

Hossa na bitcoinie
Nie wiadomo, kiedy obecna hossa się zatrzyma i gdzie ceny sprowadzi następna bessa. Warto jednak zauważyć, że cena BTC nigdy do tej pory nie spadała do dołka wcześniejszego cyklu. Źródło: Tradingview.com

Chociaż entuzjaści czekają na kontynuację wzrostów, to wcześniejsze cykle uświadamiają nam, że kolejna bessa nadejdzie prędzej, czy później.

Oznaki końca hossy na rynku kryptowalut

Chcąc śledzić, czy na rynku kryptowalut zbliża się koniec hossy i kiedy będzie się zaczynać faza dystrybucji oraz przejście do bessy, uwagę warto zwrócić na siedem podstawowych i prostych do zaobserwowania czynników:

 • Spadek wolumenu: Znaczący spadek obrotu giełd sugeruje słabnący entuzjazm i mniejszą liczbę inwestorów chętnych do kupowania po wysokich cenach.
 • Zwiększona zmienność rynku: Nadmierna zmienność z nagłymi, drastycznymi wahaniami cen w krótkich okresach może sygnalizować rosnącą niestabilność i potencjalny spadek, pomimo początkowej ekscytacji.
 • Niedźwiedzia dywergencja (rozbieżność) wskaźników technicznych: Wskaźniki takie jak RSI i MACD wykazujące niedźwiedzie dywergencje, gdzie ceny rosną, ale wskaźniki nie wspierają ruchu w górę, zazwyczaj zapowiadają spadki w dłuższym terminie.
 • Regulacje i zagrożenia geopolityczne: Negatywne komunikaty regulacyjne, represje lub napięcia geopolityczne mogą osłabić zaufanie inwestorów i zakończyć hossę.
 • Realizacja zysków przez inwestorów: Rosnące ceny mogą skłaniać długoterminowych posiadaczy do masowych realizacji zysków, prowadząc do zwiększonej presji na sprzedaż i potencjalnych korekt. Monitorowanie ich zachowania dostarcza wskazówek na temat zmieniających się nastrojów.
 • Nadmierna ekscytacja i spekulacje: Ekstremalny szum rynkowy, „chciwość” inwestorów i spekulacyjne rajdy nowych tokenów bez większej wartości fundamentalnej, to kolejne sygnały mogące wskazywać na zbliżający się koniec hossy.
 • Zmniejszająca się dominacja bitcoina: Spadek dominacji BTC na rynku w miarę, jak inwestorzy poszukują altcoinów w celu uzyskania wyższych zysków, może sygnalizować dojrzewanie rynku, ale także zwiększone podejmowanie ryzyka. W okresie bessy dominacja BTC, czyli udział w łącznej kapitalizacji rynku natomiast ponownie rośnie.

Czy obecnie mamy więc do czynienia z końcem hossy?

 • Wolumen – utrzymuje się na rekordowo wysokich poziomach, najwyższych od 2021 roku
 • Zmienność – indeks historycznej zmienności jest daleki od rekordowych szczytów
 • Wskaźniki – wzrosty BTC pokrywają się na razie z długoterminowymi wzrostami RSI i MACD
 • Regulacje – wprowadzanie nowych ETF-ów kryptowalutowych służy rynkowi
 • Realizacja zysków – była widoczna przy poziomie 70 000 dolarów, nie jest jednak masowa
 • Ekscytacja – Bitcoin strachu i chciwości BTC  utrzymuje się w okolicach 72 na 100 punktów, czyli w zakresie chciwości, jest jednak daleki od wartości „ekstremalnej chciwości”
 • Dominacja bitcoina – utrzymuje się wyraźnie powyżej poziomu 50%, na razie zyskując, a nie tracąc na rzecz altcoinów.

Powyższe wskazują, że hossa na rynku BTC ma się jak na razie dobrze.

Przewidywania ekspertów na temat końca hossy

Tak samo jak w przypadku prognoz przyszłych szczytów cenowych bitcoina, tak samo w przypadku prognoz poziomów, do którego jego wartość ma spaść, w Internecie znajdziemy setki opinii przeróżnych ekspertów, w tym poważanych ekonomistów oraz noblistów.

Chociaż ciężko jest przewidywać kiedy dokładnie nastąpi zakończenie obecnego rynku byka i jak nisko może wówczas spaść BTC, to kilka tez przewija się regularnie.

Jedna z nich bazuje na analizie cyklów halvingu bitcoina, czyli procesu występującego co cztery lata, w którym dochodzi do zredukowania o połowę nagrody za każdy kolejny blok wydobyty w ramach sieci Bitcoina.

Cykle bitcoina
Cykle halvingu bitcoina. Źródło: Tradingview.com

 

Jeśli obecna hossa podąża za historycznymi wzorcami dotyczącymi historycznych halvingów, szczyt obecnej hossy może nastąpić 518-546 dni po halvingu z kwietnia 2024 roku. Wskazuje to na potencjalny szczyt hossy w połowie września do połowy października 2025 roku i następnie przejście do rynku niedźwiedzia.

Pokrywa się to z najnowszą prognozą polskiego analityka i influencera kryptowalutowego, Adriana Zduńczyka.

Na X (dawnym Twitterze), na którym występuje pod pseudonimem Crypto Birb, śledzi go ponad 650 tysięcy osób. Jak twierdzi, druga polowa 2024 roku jest dobrym momentem na skupowanie kryptowalut, II kw. 2025 roku, natomiast moment realizacji zysków, gdyż później nastąpić mają korekty i powrót dominacji sprzedających.

Zamiast jednak wierzyć modelom matematycznym, algorytmom oraz internetowym ekspertom, przejście z hossy do bessy można śledzić samodzielnie, obserwując jeden prosty wskaźnik na wykresie bitcoina (i każdego innego instrumentu).

Jest nim mianowicie średnia ruchoma z 200 ostatnich dni. Można śledzić ją albo w wersji prostej (200 SMA, kolor niebieski) albo wykładniczej (200 EMA, kolor czerwony), historycznie obie są jednak do siebie bardzo zbliżone.

Gdy cena porusza się nad średnią, znajdujemy się w rynku byka, gdy poniżej średniej, wtedy dominują niedźwiedzie (i możemy mówić o końcu hossy). Obecnie nad obiema średnimi poruszamy się od października 2023 roku. 

Wykres bitcoina
200 SMA lub 200 EMA są wystarczające, abyś sam mógł określić, kiedy na kryptowalutach trwa hossa, a kiedy bessa. Źródło: Tradingview.com

Są one mocno oddalone od obecnych cen, co pokazuje że BTC ma sporo miejsca do zdrowej korekty zanim dominację przejmą niedźwiedzie. Dopiero tak naprawdę zejście poniżej 53-55 tys. dol. oznaczałoby, że to znowu sprzedający dzierżą pałeczkę.

Jak przygotować portfel inwestycyjny na potencjalną bessę?

Kiedy bessa już rzeczywiście nadzieje, lub spodziewasz się, że wkrótce może stać się nową rynkową normą, warto zastosować się do czterech wskazówek, które powinny uchronić Twój portfel inwestycyjny przed nadmiernymi spadkami:

 • Dywersyfikacja
 • Wykorzystanie stablecoinów
 • Hedging, czyli dodatkowe zabezpieczenie
 • Stop lossy

Dywersyfikacja aktywów kryptowalutowych (i nie tylko)

Jednym z najważniejszych sposobów ochrony portfela jest dywersyfikacja różnych kryptowalut i tokenów. „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” to stare rynkowe porzekadło, które sprawdzi się tutaj idealnie!

 • Inwestuj w mieszankę kryptowalut o dużej, średniej i małej kapitalizacji. Duże tokeny, takie jak BTC i ETH, są zwykle mniej zmienne niż mniejsze, bardziej spekulacyjne monety.
 • Rozłóż swoje inwestycje na różne sektory i przypadki użycia, takie jak DeFi, NFT, gry, monety prywatne itp. Jeśli jeden sektor ucierpi, nie będzie to miało tak dużego wpływu na cały portfel.
 • Rozważ zainwestowanie niektórych środków poza kryptowalutami w tradycyjne aktywa, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości, aby jeszcze bardziej zdywersyfikować się w momencie kryptowalutowej bessy.

Wykorzystaj stablecoiny

Stablecoiny to kryptowaluty zaprojektowane w celu utrzymania stabilnej wartości, zwykle powiązanej z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański.

 • Alokacja części portfela w stablecoiny, takie jak USDT, USDC lub DAI, może zapewnić stabilność podczas spadków na rynku. Jest to powszechna strategia „ucieczki” z altcoinów i mniejszych monet w momencie bessy.
 • Stablecoiny umożliwiają łatwą konwersję niestabilnych zasobów kryptowalut na stabilne aktywa bez konieczności wypłacania środków poza system cyfrowych aktywów.

Gdy bitcoin tracił podczas ostatniej bessy ponad 70%, kurs stablecoinów utrzymywał się sztywno na poziomie 0%. Źródło: Tradingview.com

Stosuj hedging, czyli strategie zabezpieczające

Bardziej zaawansowani inwestorzy mogą wykorzystywać różne strategie zabezpieczające (tak zwany hedging) przy użyciu instrumentów pochodnych. Pozwalają one zabezpieczyć się przed potencjalnymi spadkami cen.

 • Rynki kontraktów terminowych i opcji na kryptowaluty zapewniają sposoby na krótkie kryptowaluty lub zabezpieczanie pozycji.
 • Inwestowanie w kryptowalutowe fundusze indeksowe (ETF lub ETP) zapewnia automatyczną dywersyfikację wielu aktywów za pomocą jednej inwestycji.
 • Krótkie pozycje – czy to z wykorzystaniem rynku kontraktów terminowych czy kontraktów CFD i pozycji lewarowanych. Zamiast kupować bitcoina i inne kryptowaluty, zakładasz się z brokerem, giełdą lub swoją platformą handlową, że cena wybranego aktywa będzie spadać.

Kluczem jest posiadanie zrównoważonego, zdywersyfikowanego portfela kryptowalut, aby nie być nadmiernie narażonym w przypadku znacznego spadku cen. Wyobraź sobie, że 100% kapitału trzymasz tylko w etherze, który nagle spada o 70%.

Gdy środki będzie miał rozlokowane w różnych kryptowalutach, stablecoinach oraz inwestycjach tradycyjnych, stracisz zdecydowanie mniej lub nawet uda Ci się zachować dodatnią stopę zwrotu.

Pamiętaj o stop lossie i zleceniach z limitem

Zlecenia stop loss i limit to najbardziej podstawowe, ale jednocześnie skuteczne narzędzia do zarządzania ryzykiem i ochrony kapitału.

 • Zlecenie stop-loss to instrukcja zamknięcia pozycji na określonym poziomie cenowym, ograniczająca potencjalne straty. Przykładowo zakładasz, że gdy BTC spadnie o 5%. Twoja pozycja zostanie zamknięta, kryptowaluta sprzedana i przekonwertowana na przykład na USDT.
 • Zlecenie z limitem określa maksymalną lub minimalną cenę, po której jesteś skłonny kupować lub sprzedawać, zapewniając, że handlujesz tylko na poziomach, które Cię interesują.

Ciekawym rozwiązaniem jest również tak zwany „trailing stop loss”, który automatycznie dostosowuje się, gdy ceny zmieniają się na Twoją korzyść. Na przykład gdy cena BTC rośnie, a razem z nią rośnie Twój zysk, stop loss nie zostaje na stałym poziomie, tylko trzyma się stałej procentowej odległości, którą wcześniej ustaliłeś.

krypto trading

 

Alternatywy dla inwestowania w bitcoina

Gdy dowiedzieliśmy się już jak starać się chronić kapitał przed bessą, powiedzmy więcej na temat alternatyw inwestycyjnych oprócz samego BTC. Tych jest bowiem dosyć sporo.

Kryptowaluty to nie tylko bitcoin

 • Inne kryptowaluty – poza bitcoinem stawiaj na inne projekty, które nie chcą zastąpić bitcoina, a oferują alternatywe zastosowania. Przykładem będą XRP, ETH, czy stablecoiny.
 • Produkty oszczędnościowe – kryptowaluty mogą tracić na wartości, staking lub produkty oszczędnościowe są jednak często uzależnione od wysokości stóp procentowych na realnych rynkach. Chociaż cena cyfrowych aktywów będzie spadać, cały czas możesz zarabiać na odsetkach
 • NFT – element, który pokrywa się również z dalszą częścią omawianych alternatyw. NFT można potraktować jak przedmioty kolekcjonerskie, których wartość będzie utrzymywała się w dłuższym okresie ze względu na ich rzadkość.

Inwestowanie w zdywersyfikowany portfel kryptowalut poza bitcoinem może pomóc w rozłożeniu ryzyka. Jednak rynek kryptowalut jako całość jest nadal bardzo zmienny w porównaniu do tradycyjnych aktywów. W związku z tym warto pomyśleć również o rozwiązaniach spoza branży kryptowalutowej.

Tradycyjne inwestycje alternatywne

 • Złoto i inne metale szlachetne – często postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją i niepewnością gospodarczą. Może być przechowywane bezpośrednio (sztabki i monety) lub za pośrednictwem funduszy ETF.
 • Nieruchomości – zapewniają dywersyfikację w stosunku do rynku akcji i potencjalny dochód z wynajmu. Nieruchomości można posiadać bezpośrednio lub za pośrednictwem REIT-ów i platform crowdfundingowych. Ta druga opcja powoduje, że nie musisz posiadać od razu sporego kapitału na zakup całej nieruchomości.
 • Surowce i towary (commodities) – surowce takie jak ropa naftowa, produkty rolne i metale przemysłowe, które mają niską korelację z innymi rynkami, to również ciekawa alternatywa. Ekspozycja na nie jest zwykle uzyskiwana poprzez kontrakty futures lub fundusze ETF. Na platformach do handlu detalicznego również poprzez kontrakty CFD
 • Przedmioty kolekcjonerskie – przedmioty takie jak dzieła sztuki, wino, klasyczne samochody, a także karty kolekcjonerskie, czy nawet butelki whisky. Wymagają 

Podczas gdy te inwestycje alternatywne są generalnie mniej zmienne niż kryptowaluty, nadal niosą ze sobą unikalne ryzyka. Dlatego portfel warto uzupełnić również aktywami najbardziej tradycyjnymi.

Aktywa konwencjonalne

 • Akcje – udziały własnościowe w spółkach notowanych na giełdzie. Zapewniają długoterminowy potencjał wzrostu, ale wiążą się ze zmiennością rynku. Najbezpieczniejsze rozwiązanie to inwestowanie indeksowe, czyli w cały sektor rynku, na przykład poprzez ETF-y na indeks S&P 500.
 • Obligacje – dłużne papiery wartościowe, które wypłacają regularne odsetki. Uważane za najbezpieczniejszy rodzaj inwestycji. Oprócz obligacji skarbu państwa, warto zainteresować się również obligacjami korporacyjnymi: posiadają trochę wyższe ryzyko, ale wypłacają również wyższe stopy zwrotu.
 • Gotówka – nic na niej nie zarobisz, ale również nie stracisz na nieudanych inwestycjach. Eksperci finansowi i doradcy zachęcają, aby w czasach, gdy rynki są w bessie, część swoich pieniędzy trzymać w przysłowiowej skarpecie.

Optymalne połączenie inwestycji tradycyjnych i alternatywnych zależy od indywidualnej tolerancji ryzyka, horyzontu inwestycyjnego i celów finansowych. Pamiętaj jednak o zasadzie, aby „nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”.

Rola psychologii i świadomości rynkowej w inwestowaniu

Jako inwestor detaliczny, będący sam w wielki świecie inwestowania w kryptowaluty, musisz zdać sobie sprawę z czynników psychologicznych, które mogą wpływać na podejmowane przez Ciebie decyzje. 

Zdobywając wiedzę na temat czyhających na Ciebie psychologicznych pułapek i opracowując strategie zarządzania nimi, będziesz lepiej przygotowany do poruszania się po rynku i dokonywania rozsądnych wyborów inwestycyjnych.

Rola emocji w inwestowaniu w kryptowaluty

Rynkiem kryptowalut kierują dwie podstawowe emocje: strach i chciwość. Strach może prowadzić do panicznej sprzedaży podczas spadków, podczas gdy chciwość może powodować, że inwestorzy kupują w szczytowym momencie cyklu. 

Popularne zjawiska emocjonalne, o których często mówi się w przypadku kryptowalut, to:

 • FOMO (Fear of Missing Out): Lęk przed utratą potencjalnych zysków, prowadzący do impulsywnych decyzji zakupowych.
 • FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt): Rozprzestrzenianie się negatywnych informacji, które wywołują wątpliwości i strach wśród inwestorów, potencjalnie powodując spadki cen.
 • Mentalność stadna (owczy pęd): Tendencja do podążania za tłumem bez przeprowadzania własnych analiz.

Aby zwalczyć te emocje, konieczne jest wypracowanie długoterminowego spojrzenia i unikanie podejmowania decyzji w oparciu o krótkoterminowe wahania rynkowe. Stopniowe budowanie przekonania do swoich inwestycji poprzez strategie takie jak uśrednianie kosztów zakupu może również pomóc w utrzymaniu zadowalającej stopy zwrotu w długim terminie, niezależnie od wahań rynkowych.

Świadomość rynkowa

Zagłębiając temat psychologii rynkowej i edukując się na temat ekosystemu kryptowalut, staniesz się bardziej świadomym inwestorem, który będzie w stanie opracować swój własny, indywidualny model rynkowy, dopasowany do potrzeb oraz poziomu awersji (lub apetytu) na ryzyko.

 • Opracuj długoterminowy plan inwestycyjny i trzymaj się go, niezależnie od krótkoterminowych ruchów na rynku.
 • Korzystaj z uśredniania kosztów zakupu (regularne, na przykład comiesięczne zakupu kryptowalut za niewielkie kwoty), aby stopniowo budować swoje pozycje 
 • Zdywersyfikuj swój portfel, aby rozłożyć ryzyko na różne kryptowaluty i klasy aktywów.
 • Ustaw jasne cele zysku i stop-lossy, aby wyeliminować emocje z decyzji handlowych.
 • Prowadź dziennik handlowy, aby śledzić swoje decyzje i uczyć się na swoich sukcesach i błędach.
 • Rób przerwy od ciągłego monitorowania rynku, aby uniknąć przytłoczenia inwestowaniem.

Pamiętaj, że skuteczne inwestowanie w kryptowaluty to maraton, a nie sprint. Kształcąc się, będąc świadomym trendów rynkowych i opracowując strategie zarządzania emocjami, będziesz lepiej przygotowany do poruszania się po tym często nieprzewidywalnym rynku.

Hossa może skończyć się równie niespodziewanie jak się zaczęła, a bessa nie musi oznaczać automatycznej straty wszystkich zysków. Odpowiedzialne i mądre zarządzanie portfelem pozwoli Ci przetrwać nawet największe rynkowe zawirowania.


FAQ. Najczęściej zadawane pytania o hossę bitcoina i kryptowalut

Co to jest hossa i bessa na rynku kryptowalut?

Hossa (rynek byka) to okres, w którym ceny kryptowalut rosną, a zaufanie inwestorów jest wysokie. Bessa (rynek niedźwiedzia) to przeciwieństwo hossy, gdzie dominują sprzedający, a ceny spadają.

Jakie są oznaki końca hossy na rynku kryptowalut?

Oznaki końca hossy to m.in.: spadek wolumenu obrotu, zwiększona zmienność rynku, niedźwiedzia dywergencja wskaźników technicznych, negatywne regulacje, realizacja zysków przez inwestorów, nadmierna ekscytacja i spekulacje oraz zmniejszająca się dominacja bitcoina.

Kiedy obecna hossa na bitcoinie może się skończyć według ekspertów?

Według analiz cykli halvingu bitcoina oraz prognoz niektórych analityków, szczyt obecnej hossy może nastąpić między połową września a połową października 2025 roku, po czym nastąpi przejście do rynku niedźwiedzia.

Jak samodzielnie określić koniec hossy na bitcoinie?

Prosty sposób to obserwacja średniej ruchomej z 200 ostatnich dni (200 SMA lub 200 EMA). Gdy cena BTC znajduje się powyżej tej średniej, trwa hossa, a gdy spadnie poniżej – rozpoczyna się bessa.

Jak przygotować portfel inwestycyjny na bessę?

Kluczowe działania to dywersyfikacja portfela (różne kryptowaluty i aktywa tradycyjne), wykorzystanie stablecoinów, stosowanie strategii zabezpieczających (hedging) oraz ustawianie zleceń stop-loss i z limitem.

Jakie są alternatywy inwestycyjne poza bitcoinem na czas bessy?

Warto rozważyć inne kryptowaluty i tokeny, produkty oszczędnościowe oparte o staking, inwestycje w NFT, a także tradycyjne aktywa jak złoto, nieruchomości, surowce, przedmioty kolekcjonerskie, akcje, obligacje i utrzymanie części kapitału w gotówce.

Jaka jest rola psychologii i świadomości rynkowej w inwestowaniu podczas bessy?

Ważne jest opanowanie emocji (strachu i chciwości), unikanie stadnej mentalności, trzymanie się długoterminowego planu inwestycyjnego, uśrednianie zakupów (DCA), wyznaczanie celów zysków i poziomów stop-loss oraz regularne podnoszenie swojej wiedzy i świadomości na temat rynku.reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.