Jak zacząć inwestować w złoto i srebro? Czy to się opłaca? [Crypto 101] | CrypS.

Jak zacząć inwestować w złoto i srebro? Czy to się opłaca?

16 min
Filip Dzięciołowski
Gdzie kupić złoto? Fundusze inwestycyjne

Metale szlachetne to jedne z najstarszych i najbardziej cenionych aktywów inwestycyjnych na świecie. Sprawdzają się nie tylko w jubilerstwie, ale również na rynkach finansowych, stanowiąc w oczach inwestorów zabezpieczenie przed inflacją, wojnami oraz kryzysami gospodarczymi.


Spis treści:

Chociaż inwestowanie w metale szlachetne wydaje się skomplikowane dla początkujących inwestorów, to zdobywając podstawową wiedzę można rozpocząć już budowanie swojego portfolio inwestycyjnego opartego na tych wartościowych aktywach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zaletom i ryzyku związanym z inwestowaniem w złoto i srebro, a także różnym sposobom, w jaki można je kupić.

W tym artykule dowiesz się, jak zacząć inwestować w metale szlachetne, jakie są zalety i ryzyka takiej inwestycji oraz poznasz różne mniej lub bardziej bezpośrednie formy pomnażania (lub zabezpieczenia) kapitału przy wykorzystaniu złota, srebra i kilku innych kruszców. Poznasz również znaczenie złota i srebra w inwestycjach.

Jak zacząć inwestować w złoto i metale szlachetne?

Zanim zaczniesz działać na rynku złota i metali szlachetnych, musisz zrozumieć, dlaczego są one tak atrakcyjne jako aktywa inwestycyjne. Metale szlachetne mają kilka unikalnych cech, które odróżniają je od innych rodzajów inwestycji:

 • Rzadkość – Metale szlachetne są ograniczone pod względem ilości i trudne do wydobycia. To sprawia, że są one deflacyjne, czyli zwiększają swoją wartość w czasie, ponieważ popyt na nie rośnie, a podaż maleje.
 • Niezmienność – Metale szlachetne nie ulegają korozji, utlenianiu ani zniszczeniu przez czynniki zewnętrzne. To sprawia, że są one trwałe i zachowują swoją jakość i wagę przez wieki.
 • Uniwersalność – Metale szlachetne są akceptowane i pożądane na całym świecie. To sprawia, że są one łatwo wymienialne i płynne, czyli można je sprzedać lub kupić w dowolnym momencie i miejscu.
 • Niepodległość – Metale szlachetne nie są zależne od żadnej instytucji, rządu ani waluty (chociaż banki centralne chętnie je skupują w ramach rezerw). To sprawia, że są one bezpieczne i stabilne, ponieważ nie podlegają manipulacjom, nadużyciom ani dewaluacji.

Decydując się na rozpoczęcie inwestowania w metale szlachetne, należy najpierw zdobyć podstawową wiedzę na temat tego specyficznego rynku. Przede wszystkim, warto zapoznać się z historią i rolą złota, srebra i innych metali jako środków wymiany i aktywów inwestycyjnych. Dobrze jest też zrozumieć, jakie czynniki wpływają na wahania ich cen, w tym m.in. podaż i popyt, inflacja, kursy walut, czy globalna sytuacja geopolityczna.

Kolejnym krokiem jest określenie swoich celów inwestycyjnych i horyzontu czasowego. Czy chcemy zabezpieczyć swój kapitał przed inflacją czy może liczymy na spekulacyjny zysk? Jaki mamy budżet na inwestycję i jakiego ryzyka jesteśmy skłonni się podjąć? 

Historia wartości metali szlachetnych

Metale szlachetne mają długą i bogatą historię jako środki płatnicze i aktywa inwestycyjne. Już w starożytności ludzie używali złota i srebra do handlu, jako ozdoby i formy przechowywania bogactwa. Złoto i srebro były podstawą wielu systemów monetarnych, takich jak grecki talent, rzymski denar, bizantyjski solidus, arabski dinar, chiński tael czy angielski funt szterling. Złoto i srebro jako inwestycja było wyborem naszych przodków już kilka tysięcy lat temu.

Najstarszymi złotymi i srebrnymi monetami w historii ludzkości są:

 • Lwiątka lidyjskie – elektrum (stop złota i srebra) – ok. 610-600 p.n.e.
 • Dareiki perskie – złoto – ok. 545 p.n.e
 • Żółwie eginetskie – srebro – ok. 550 p.n.e.
 • Karshapana – srebro – ok. 400 p.n.e.
 • Ying Yuan – miedź powlekana srebrem – ok. 350 p.n.e.

Historyczna wartość złota zmieniała się w zależności od czasów i okoliczności, ale zawsze była wysoka i pożądana. Na przykład, w czasach kryzysów, wojen czy inflacji, ludzie uciekali do metali szlachetnych jako bezpiecznej przystani i ochrony przed utratą siły nabywczej. W czasach pokoju, rozwoju i stabilności, inwestowali w nie jako sposób na pomnażanie swojego bogactwa i dywersyfikację portfela.

Współcześnie, metale szlachetne nadal pełnią rolę środka płatniczego i aktywa inwestycyjnego, choć nie są już podstawą systemu monetarnego. Złoto i srebro są uznawane za aktywa o najwyższej jakości, ponieważ nie niosą ze sobą ryzyka kredytowego, kontrahentowego ani politycznego. Złoto i srebro są także używane jako wskaźnik nastrojów rynkowych, ponieważ ich ceny odzwierciedlają poziom zaufania do systemu finansowego, gospodarki i walut.

Złoto – król metali szlachetnych

Historia złota jako ważnego metalu szlachetnego sięga tysięcy lat wstecz. Starożytne cywilizacje, w tym Egipcjanie i Rzymianie, były zafascynowane pięknem i rzadkością złota, wykorzystując je do tworzenia biżuterii i artefaktów religijnych. Jednak znaczenie złota wykraczało poza estetykę, stając się synonimem władzy i bogactwa. W 654 r. p.n.e. złote monety zostały po raz pierwszy wybite przez Królestwo Lidii, wyznaczając jego ewolucję jako znormalizowanej formy waluty.

Złoto nazywamy obecnie królem metali szlachetnych, ponieważ jest najbardziej popularnym, cenionym i rozpoznawalnym metalem inwestycyjnym. Złoto ma wiele zalet jako inwestycja, takich jak:

 • Największy rynek – Złoto jest najbardziej płynnym i aktywnym rynkiem spośród wszystkich metali szlachetnych. Według danych World Gold Council, średni dzienny obrót na rynku złota wynosił około 183 miliardy dolarów, co oznacza większy poziom niż na rynku akcji Apple, Amazon, Microsoft i Google razem wziętych.
 • Największy popyt – Złoto ma największy i najbardziej zróżnicowany popyt spośród wszystkich metali szlachetnych. Jest kupowane i sprzedawane przez różne podmioty, takie jak banki centralne, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, firmy jubilerskie, przemysł technologiczny, inwestorów indywidualnych oraz kolekcjonerów. WGC podaje, że ponad połowa łącznego popytu na złoto to popyt inwestycyjny, 28% popyt jubilerski, 8% popyt przemysłowy, a 16% popyt netto banków centralnych.
 • Największa podaż – Złoto charakteryzuje również najwyższy wskaźnik produkcji wśród innych metali szlachetnych. Wydobywa się je na całym świecie, głównie w Chinach, Australii, Rosji, USA i Kanadzie. 66% stanowi podaż z górnictwa, 26% podaż z recyklingu, a 8% podaż netto z oficjalnych sektorów.
 • Najwyższa cena – Żółty metal charakteryzuje się też najwyższymi cenami. Jego wartość jest ustalana na podstawie podaży i popytu na rynkach światowych, takich jak Londyn, Nowy Jork, Hongkong, Szanghaj czy Tokio. Cena złota jest wyrażana w dolarach amerykańskich za uncję trojańską, czyli około 31,1 grama. 
Jak zmieniała się cena złota na przestrzeni lat. Źródło: Tradingview.com

Jak widać na powyższym wykresie, złoto od 2020 roku porusza się blisko poziomu 2000 dolarów, utrzymując się na historycznych maksimach. W stosunku do polskiego złotego jego cena oscyluje natomiast w granicach 8 tysięcy złotych za uncję (stan na 31 stycznia 2024 roku).

Inwestowanie w złoto. Co powinieneś wiedzieć o złocie?

Złoto jako bezpieczna przystań
Bardzo trwały i odporny na korozję metal
Posiada charakterystyczny, żółty kolor
Jest miękki, łatwo poddaje się obróbce
Od tysięcy lat uznawane za symbol bogactwa
Najpopularniejszy metal inwestycyjny

Srebro – niedoceniony gigant

Historia srebra jako środka wymiany i symbolu bogactwa przebiega równolegle do złota, choć z pewnymi unikalnymi zwrotami. Starożytne imperia, od Greków po Chińczyków, wysoko ceniły srebro, wykorzystując je do bicia monet oraz tworzenia przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych. Podobnie jak złoto, srebro było oznaką bogactwa i statusu społecznego.

Rola srebra była jednak bardziej dynamiczna. Ze względu na swoje właściwości przewodzące i odblaskowe, znalazło szerokie zastosowanie w przemyśle, szczególnie w XX i XXI wieku. Ta podwójna natura zarówno jako aktywa inwestycyjnego, jak i towaru przemysłowego wpłynęła na dynamikę cen i popytu na srebro, często czyniąc je bardziej zmiennym niż złoto, ale także oferując wyjątkowe możliwości inwestycyjne.

Srebro jest drugim najpopularniejszym i najbardziej cenionym metalem inwestycyjnym po złocie. Ceni się je przede wszystkim z następujących powodów:

 • Szerokie zastosowanie srebra w przemyśle – Srebro jest nie tylko pięknym i cennym metalem, ale także niezwykle użytecznym i wszechstronnym. Wysoka przewodność elektryczna i cieplna, odporność na korozję i utlenianie, zdolność do tworzenia stopów z innymi metalami, właściwości antybakteryjne i katalityczne, to tylko część z nich. Dzięki temu srebro jest szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, takich jak elektronika, fotowoltaika, medycyna, biotechnologia, kosmetyka, motoryzacja, lotnictwo i wiele innych. 
 • Wysoki potencjał wzrostu – Srebro jest często uważane za niedocenione i niedowartościowane w porównaniu do złota. Niższa cena i wyższa zmienność niż złoto zapewnia jednak okresowe większe zyski oraz pojawianie się częstszych okazji inwestycyjnych. 
 • Niska podaż – Srebro trudniej wydobywa się niż złoto, przez co jest ciężej dostępne. Zazwyczaj jest produktem ubocznym wydobycia innych metali, takich jak miedź, ołów, cynk czy sam żółty metal. Tylko około 30% srebra pochodzi z górnictwa pierwotnego. Według danych Silver Institute, 54% podaż stanowi ta pochodząca z górnictwa, 26% podaż z recyklingu, a 20% podaż netto z oficjalnych sektorów. 
 • Niska cena – Srebro ma znacznie niższą cenę niż złoto, co sprawia, że jest bardziej przystępne i dostępne dla większej liczby inwestorów. Podobnie jak w przypadku złota kształtują ją ruchy oraz przepływy pieniężne na międzynarodowych rynkach.
Spojrzenie na historyczne notowania srebra. Źródło: Tradingview.com

W odróżnieniu od złota, cena srebra osiągała swoje rekordowe wartości kilka lat po wielkim kryzysie finansowym, gdy za jedną uncję płaciło się 50 dolarów. Obecnie ceny znajdują się na dziesięcioletnich maksimach (okolice 23 dolarów za uncję), nadal jest to jednak dwukrotnie mniej niż w momentach najwyższej wartości tego kruszcu.

Inwestowanie w srebro. Co powinieneś wiedzieć o srebrze?

Srebro
Biały metal o charakterystycznym połysku
Jest miękkie i podatne na rysy
Ma szerokie zastosowanie przemysłowe
Wykorzystywane w produkcji biżuterii
Cenione przez inwestorów ze względu na potencjał wzrostu

Inne metale szlachetne: platyna i pallad

Oprócz złota i srebra, do metali szlachetnych zaliczamy także platynę, pallad, rod, ruten i iryd. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują platyna i pallad, które również mogą być atrakcyjną formą inwestycji.

Platyna to bardzo rzadki i trwały metal, który występuje głównie w złożach niklu i miedzi. Ze względu na wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję znajduje szerokie zastosowanie przemysłowe. Wykorzystuje się ją m.in. do produkcji katalizatorów samochodowych, elektrod, termopar oraz implantów medycznych.

W ostatnich latach notowania platyny mocno wzrosły, dzięki rosnącemu popytowi ze strony przemysłu. Jednocześnie wciąż jest ona znacznie tańsza od złota i daleka od rekordowych wycen z 2011 roku, przez co dla wielu inwestorów jawi się jako atrakcyjna i niedoceniona alternatywa. Szacuje się, że w perspektywie kilkunastu lat deficyt podaży platyny może spowodować dalszy wzrost jej ceny.

Ceny platyny znajdują się na kilkuletnich szczytach, jednak w porównaniu do historycznych maksimów są cały czas atrakcyjne. Dzięki temu metal szlachetny ma sporo miejsca do wzrostu. Źródło: Tradingview.com

Co powinieneś wiedzieć o platynie?

Inwestycje w platynę
Szary metal z grupy platynowców
Jest bardzo rzadki i trwały
Wykorzystywany w przemyśle i medycynie
Droższy od złota, uznawany za atrakcyjną inwestycję
Prognozuje się dalszy wzrost jego ceny

 

Z kolei pallad wykorzystywany jest głównie w produkcji katalizatorów samochodowych, które redukują emisję szkodliwych substancji. Rosnąca sprzedaż aut, zwłaszcza hybrydowych i elektrycznych, generuje dodatkowy popyt na ten metal. W ostatniej dekadzie cena palladu potroiła się, bijąc historyczne rekordy.

Ostatnie dwa lata przyniosły jednak mocną korektę ceny i powrót do poziomów sprzed pandemii w okolicach 980 dolarów. 

Historyczny wykres cen palladu. Źródło: Tradingview.com

Inwestując w platynę i pallad mamy zatem szansę skorzystać z pozytywnych trendów zapotrzebowania ze strony przemysłu. Metale te zapewniają dywersyfikację portfela, ochronę przed inflacją oraz potencjał wzrostowy. Warto rozważyć lokatę części oszczędności właśnie w te mniej popularne dotąd kruszce.

Co powinieneś wiedzieć o palladzie?

Pallad jako inwestycja
Jasnoszary metal z grupy platynowców
Wykorzystywany głównie w katalizatorach samochodowych
Rosnący popyt napędzany przez przemysł motoryzacyjny
W ostatniej dekadzie jego cena potroiła się
Obiecujące perspektywy wzrostu notowań

Zalety i ryzyka inwestowania w metale szlachetne

Inwestowanie w metale szlachetne, podobnie jak w przypadku większości innych aktywów, wiąże się z szeregiem zalet, ale również pewnym ryzxkiem. Warto je poznać i starannie rozważyć przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu swojego kapitału.

Do najważniejszych plusów inwestycji w złoto, srebro czy platynę zaliczyć można przede wszystkim:

 • Ochronę przed inflacją i utratą siły nabywczej oszczędności. Historycznie ceny metali szlachetnych rosły szybciej niż inflacja (chociaż w ostatnich kilku latach nie widzieliśmy tej zależności),
 • Dywersyfikację portfela i ograniczenie całkowitego ryzyka inwestycyjnego. Metale szlachetne zwykle zachowują się inaczej niż akcje czy obligacje,
 • Uchodzą za bezpieczną przystań w czasach kryzysów geopolitycznych i gospodarczych. Ich ceny rosną, gdy maleje zaufanie do walut i instrumentów finansowych,
 • Wysoką płynność – w każdej chwili można spieniężyć posiadane kruszce po aktualnych cenach rynkowych,
 • Brak ryzyka niewypłacalności emitenta, tak jak w przypadku obligacji czy akcji. Wartość metali zależy wyłącznie od popytu i podaży.

Z drugiej jednak strony inwestorzy muszą liczyć się z pewnymi zagrożeniami:

 • Zmiennością cen – notowania metali potrafią mocno wahać się w krótkim terminie,
 • Koniecznością poniesienia kosztów przechowywania fizycznego kruszcu oraz ubezpieczenia,
 • Ryzykiem kradzieży lub uszkodzenia posiadanych aktywów,
 • Brak zysku lub dochodu z dywidendy – W przeciwieństwie do akcji i obligacji, metale szlachetne nie generują dochodu w postaci dywidend lub odsetek. Alternatywą może być jednak inwestycja w spółki związane na przykład z ich wydobyciem,
 • Uzależnienie od wzrostu gospodarczego: Cena niektórych metali szlachetnych, w szczególności srebra i platyny, jest silnie uzależniona od popytu przemysłowego. W okresach spowolnienia gospodarczego, gdy popyt przemysłowy maleje, ceny tych metali mogą spadać.
 • Spekulacje rynkowe, ryzyko inwestycyjne metali szlachetnych

Zalety i ryzyka inwestowania w metale szlachetne zgromadziliśmy w tabeli poniżej:

Metal Mocne strony Słabe strony
Złoto – Uznana wartość jako bezpieczna przystań
– Wysoka płynność
– Łatwa wymiana na gotówkę
– Wysokie ceny
– Koszty przechowywania
Srebro – Niższe ceny niż złoto
– Wysoki potencjał wzrostu
– Szerokie zastosowanie przemysłowe
– Większa zmienność cen
– Ulega korozji
Platyna – Wzrost popularności
– Prognozowany wzrost cen
– Zastosowanie w przemyśle
– Wyższe ryzyko niż złoto
– Mniejsza płynność
Pallad – Rosnący popyt przemysłowy
– Rekordowe wzrosty cen
– Dobra dywersyfikacja portfela
– Wysoka zmienność
– Trudniejszy handel

Inwestycje w metale szlachetne posiadają zarówno swoje minusy, jak i zalety. Należy je rozsądnie łączyć z innymi aktywami tworząc zdywersyfikowany portfel. Wtedy złoto, srebro, pallad czy platyna mogą być cennym i bezpiecznym uzupełnieniem naszych oszczędności.

Różne formy inwestowania w metale szlachetne

Istnieje wiele sposobów inwestowania w metale szlachetne. Można kupować fizyczne kruszce w postaci sztabek czy monet, certyfikaty potwierdzające ich własność, jednostki funduszy ETF odzwierciedlających ceny złota lub srebra, a nawet akcje spółek wydobywczych. Każda z tych form ma swoje wady i zalety.

Sztabki i monety

Inwestorzy ceniący bezpieczeństwo i pewność co do posiadanego kruszcu wybierają fizyczne sztabki lub monety ze złota, srebra, platyny i palladu. Ich zakup odbywa się zazwyczaj w specjalistycznych sklepach jubilerskich, domach aukcyjnych, mennicach lub u dealerów metali szlachetnych. Zapewnia to autentyczność i wysoką próbę kupowanego kruszcu. Wadą jest konieczność ponoszenia kosztów przechowywania i ubezpieczenia.

Zakupu takowych można dokonać już od kilkuset złotych, a wśród inwestorów największa popularnością cieszą się następujące monety bulionowe:

 • Krugerrand (RPA) – uważany jest za króla wśród monet bulionowych, jako że był pierwszą tego typu monetą na świecie, wprowadzoną w 1967 roku
 • Amerykański Orzeł (USA)
 • Wiedeński Filharmonik (Austria)
 • Kanadyjski Liść Klonowy
 • Australijski Kangur

Certyfikaty

Tańszą i wygodniejszą alternatywą dla fizycznych metali są certyfikaty potwierdzające własność określonej ilości kruszcu, np. 1 kg złota. Umożliwiają łatwiejszy handel i niższe koszty, ale nie dają dostępu do faktycznego złota czy srebra.

Posiadacz certyfikatu ma zagwarantowaną możliwość jego wykupienia na żądanie i otrzymania odpowiedniej ilości metalu szlachetnego lub ekwiwalentu pieniężnego według aktualnej ceny rynkowej. Nie musi jednak magazynować sztabek, ponosić kosztów ubezpieczenia czy transportu.

Zaletą certyfikatów jest więc wygoda i oszczędność kosztów w porównaniu do fizycznego kruszcu. Wadą natomiast brak gwarancji wykupienia w przypadku upadku emitenta oraz mniejsze bezpieczeństwo niż przy posiadaniu sztabek.

Fundusze ETF

Inne formy inwestowanie w metale szlachetne to fundusze typu ETF, których wycena ściśle powiązana jest z aktualnymi cenami złota, srebra lub innych metali szlachetnych. Podobnie jak certyfikaty, opierają się na zasadzie wirtualnego odzwierciedlenia wartości kruszców. Zaletą jest wygodny handel giełdowy. Fundusze tego typu mogą odzwierciedlać cenę pojedynczego kruszcu, całego ich koszyka lub spółek powiązanych z branżą metali szlachetnych, na przykład publicznie notowanych kopalń.

Poniżej prezentujemy listę 10 największych funduszy ETF powiązanych z metalami szlachetnymi pod względem ich wielkości:

Symbol EYF-y metali szlachetnych Aktywa w zarządzaniu Inwestycje
GLD SPDR Gold Shares 55,462 mld USD Złoto
IAU iShares Gold Trust 25,639 mld USD Złoto
SLV iShares Silver Trust 10,140 mld USD Srebro
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust 6,254 mld USD Złoto
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF 2,702 mld USD Złoto
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF 1,023 mld USD Srebro
BAR GraniteShares Gold Shares 927 mln USD Złoto
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF 925 mln USD Platyna
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 908 mln USD Koszyk metali szlachetnych
OUNZ VanEck Merk Gold Trust 768 mln USD Złoto

Źródło: etfdb.com

Akcje spółek wydobywczych

Inwestując w akcje spółek zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem oraz przetwarzaniem metali szlachetnych można uzyskać ekspozycję na ten sektor. Wartość akcji zależy od wielu czynników, nie tylko od cen kruszców. Jest to zatem bardziej ryzykowna forma inwestycji, mogąca zapewnić jednak najwyższe stopy zwrotu.

Wśród najpopularniejszych spółek związanych z rynkiem metali szlachetnych, które są notowane na amerykańskiej Wall Street, znajdziemy:

 • Wheaton Precious Metals Corp (NYSE: WPM) – jedna z największych na świecie spółek zajmujących się wydobyciem złota, srebra i palladu. Znajduje się na liście najlepszych spółek z branży metali szlachetnych. 
 • Kinross Gold Corp (NYSE: KGC) – spółka zajmująca się wydobyciem złota w obu Amerykach, Afryce Zachodniej i Rosji. Zainwestowało w nią ponad 25 funduszy hedgingowych. 
 • Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) – duża międzynarodowa spółka wydobywcza prowadząca wydobycie złota i miedzi. Często wymieniana jako najlepsza spółka wydobywcza. 
 • Newmont Corporation (NYSE: NEM) – wiodący producent złota z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Postrzegany jako główny gracz w branży wydobywczej. 
 • Rio Tinto Group (NYSE: RIO) – anglo-australijska korporacja zajmująca się wydobyciem metali i produkcją rudy żelaza, miedzi, diamentów itp. 

Opcje oraz kontrakty futures

W przypadku bardziej doświadczonych inwestorów, kontrakty futures i opcje oferują dodatkowy sposób na spekulowanie na przyszłych cenach metali szlachetnych.

 • Kontrakty futures: Te wiążące kontrakty zobowiązują kupującego do zakupu, a sprzedającego do sprzedaży określonej ilości metalu po z góry określonej cenie w przyszłości.
 • Kontrakty opcyjne: Dają one prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży metalu po ustalonej cenie przed określoną datą.

Kontrakty futures i opcje są złożonymi instrumentami finansowymi i wiążą się z wyższym ryzykiem, w tym możliwością poniesienia znacznych strat. Handlować nimi można na specjalnych giełdach metali szlachetnych, takich jak COMEX lub NYMEX.

Wybór konkretnego rozwiązania zależy od preferencji i celu inwestycyjnego. Warto dywersyfikować swoje inwestycje w złoto stosując różne metody lokowania kapitału. Początkującym radzilibyśmy natomiast rozpoczęcie swojej przygody od srebrnych lub złotych monet oraz niewielkich sztabek, które dostępne są już od 1 grama.

Porady dla początkujących inwestorów

Decydując się na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem w metale szlachetne, warto zastosować się do kilku praktycznych wskazówek, które pozwolą uniknąć typowych błędów początkujących i odpowiedzą na pytanie, jak zacząć inwestowanie w metale szlachetne.

Po pierwsze, należy dokładnie przeanalizować własne cele inwestycyjne i horyzont czasowy. Czy zakup złota lub srebra ma być krótkoterminową spekulacją, czy może długoterminowym zabezpieczeniem oszczędności przed inflacją? Tego typu decyzje pomogą dobrać odpowiednią strategię. 

Kolejna ważna kwestia to dywersyfikacja portfela. Eksperci radzą, by inwestycje w metale szlachetne stanowiły jedynie część oszczędności. Pozwoli to zminimalizować ryzyko przy zachowaniu potencjału zysków. Złoto, srebro czy platyna mogą stanowić 5-20% portfela. 

Warto również rozłożyć ryzyko stosując różne formy inwestowania w metale szlachetne, np. zakup monet i sztabek łącząc z jednostkami funduszy ETF czy akcjami spółek wydobywczych. Jeszcze lepiej dywersyfikować w obrębie samych kruszców (złoto, srebro, platyna itd.). 

Kluczowe znaczenie ma wybór godnego zaufania pośrednika, u którego dokonamy zakupu metali. W przypadku sztabek złota czy monet warto postawić na renomowane firmy i licencjonowanych dealerów, by mieć pewność co do jakości kruszcu. 

Wreszcie, przed podjęciem decyzji inwestycyjnych koniecznie trzeba zapoznać się ze wszystkimi opłatami i kosztami związanymi z kupnem, przechowywaniem oraz ewentualną późniejszą sprzedażą metali. Brak wiedzy w tym zakresie może znacząco zmniejszyć zyski. 

W co warto inwestować na rynku metali szlachetnych. Porady dla inwestorów:

Forma Zalety Wady Dla kogo najlepsze
Sztabki i monety – Pełna kontrola nad złotem
– Możliwość trzymania we własnym zakresie
– Koszty przechowywania i ubezpieczenia
– Ryzyko kradzieży lub zniszczenia
Początkujący
Certyfikaty – Niższe koszty
– Łatwiejszy handel
– Ryzyko niewypłacalności emitenta
– Brak dostępu do fizycznego złota
Inwestorzy średniozaawansowani
Fundusze ETF – Prostota inwestowania
– Handel giełdowy
– Opłaty za zarządzanie
– Brak dostępu do fizycznego złota
Inwestorzy początkujący i średniozaawansowani
Akcje spółek – Możliwość wyższych zysków
– Łatwy handel giełdowy
– Wysokie ryzyko
– Wpływ wielu czynników na cenę
Inwestorzy zaawansowani
Instrumenty pochodne – Dźwignia finansowa
– Możliwość zysków przy spadkach
– Bardzo wysokie ryzyko
– Konieczność wniesienia depozytu zabezpieczającego
Inwestorzy zaawansowani

 

Stosując się do tych praktycznych porad, inwestorzy początkujący zwiększą swoje szanse na osiągnięcie satysfakcjonujących zysków przy akceptowalnym poziomie ryzyka wynikającym z inwestycji w metale szlachetne.

Trendy i przyszłość rynku metali szlachetnych

Analizując obecne trendy na rynku złota i srebra oraz prognozy na przyszłość, rynek metali szlachetnych rysuje się w dość optymistycznych barwach. Choć w krótkim terminie notowania złota, srebra czy platyny mogą podlegać wahaniom, to perspektywy średnio- i długoterminowe wydają się obiecujące.

Przede wszystkim, mamy do czynienia ze stale rosnącym popytem ze strony przemysłu na metale szlachetne, zwłaszcza srebro. Jest ono wykorzystywane przy produkcji paneli fotowoltaicznych, baterii, układów scalonych oraz wielu zaawansowanych technologicznie dóbr. Rosnące zapotrzebowanie napędzane transformacją energetyczną i postępem technicznym będzie silnym motorem wzrostu cen tego metalu. 

Po drugie, atrakcyjność metali szlachetnych jako bezpiecznej przystani w czasach kryzysów i niestabilności geopolitycznej raczej nie zmaleje. Wręcz przeciwnie, można oczekiwać wzrostu popytu inwestycyjnego w miarę nasilania się tych negatywnych czynników. Tym bardziej, że oferta nowoczesnych produktów inwestycyjnych opartych o złoto i srebro stale się powiększa (fundusze ETF, e-metale itp.).

Wreszcie, większość analityków spodziewa się utrzymania długoterminowego trendu wzrostowego cen metali szlachetnych. Jest to związane z rosnącą podażą pieniądza na świecie, co przekłada się na presję inflacyjną. Metale szlachetne służą zabezpieczeniu przed utratą siły nabywczej oszczędności, stąd rosnące zainteresowanie inwestorów. 

Według analityków JP Morgan, cena złota w przyszłym roku ma osiągnąć nowe historyczne maksima na poziomie 2300 dolarów za uncję. Wzrostom złota pomagać ma przede wszystkim wchodzenie globalnych gospodarek i ich banków centralnych w cykl cięcia stóp procentowych, który historycznie koreluje z umocnieniem się metali szlachetnych.

Prognozy portalu CoinPriceForecast.com dla złota sugerują natomiast, że uncja trojańska żółtego metalu będzie kosztowała w 2025 roku 2460 dolarów, a do 2030 roku wzrośnie do 3700 dolarów.

Rok Prognoza Wzrost procentowy
2024 $2,274 +11%
2025 $2,460 +20%
2026 $2,542 +24%
2027 $2,938 +43%
2028 $3,253 +59%
2029 $3,650 +78%
2030 $3,735 +82%
2031 $4,043 +97%
2032 $4,470 +118%
2033 $4,855 +137%
2034 $5,270 +157%
2035 $5,484 +167%

Źródło: CoinPriceForecast.com

W przypadku cen srebra, ten sam portal zakłada wzrost jego wartości w 2024 roku o 20% do poziomu 25 dolarów za uncję, do 30 dolarów w 2025 roku oraz do 53 dolarów za uncję w 2030 roku. Przyszłość inwestycji w metale szlachetne wydaje się więc rysować w bardzo jasnych barwach.

Podsumowanie

Inwestowanie w metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platyna czy pallad, może być atrakcyjną formą lokowania nadwyżek finansowych. Jak próbowaliśmy udowodnić w tym artykule, kruszce te cechują się szeregiem zalet, które sprawiają, że chętnie są wybierane przez inwestorów na całym świecie.

Po pierwsze, metale szlachetne są uznawane za bezpieczną przystań w czasach kryzysów gospodarczych i politycznych. Ich ceny rosną, gdy maleje zaufanie do walut fiducjarnych oraz instrumentów finansowych. Stanowią zatem skuteczną ochronę przed inflacją niszczącą wartość oszczędności.

Po drugie, inwestycje w kruszce cechują się wysoką płynnością – w każdej chwili można je spieniężyć po aktualnych cenach rynkowych. Ponadto nie ma ryzyka niewypłacalności emitenta, tak jak w przypadku obligacji czy akcji.

Po trzecie wreszcie, metale szlachetne zapewniają dywersyfikację portfela inwestycyjnego i ograniczają całkowite ryzyko. Ich notowania zwykle zachowują się inaczej niż typowe instrumenty finansowe.

Historia pokazuje, że inwestycje w metale szlachetne to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej uniwersalnych form lokowania nadwyżek finansowych. Warto mieć je w swoim portfolio myśląc zarówno o ochronie kapitału, jak i pomnażaniu majątku.
Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.