Polski rząd reguluje kryptowaluty! Co wiemy jak na razie? | Wiadomości | CrypS.

Polski rząd reguluje kryptowaluty! Co wiemy jak na razie?

Filip Dzięciołowski
Rząd Donalda Tuska reguluje kryptowaluty

Proces regulacji branży kryptowalut postępuje praktycznie w każdym regionie świata. Polski obóz władzy także dostrzega coraz większą potrzebę monitorowania tego sektora. Jak ujawniono, w ciągu najbliższych miesięcy mają wejść w życie nowe przepisy dot. cyfrowych aktywów.


  • Ogłoszono prace nad nowymi ramami prawnymi dot. sektora kryptowalut w Polsce. Mają wejść w życie jeszcze w tym roku,
  • Organem nadzorczym, który będzie sprawował kontrolę nad ich przestrzeganiem przez podmioty działające na tym rynku, ma być
    Komisja Nadzoru Finansowego.

Nowy rząd bierze się za kryptowaluty w Polsce

Jak przekazał serwis Money.pl, nowa władza w naszym kraju zdecydowała o tym, że jedną z priorytetowych spraw jest odpowiednie uregulowanie branży kryptowalut.

Ma do tego dojść po tym, jak rząd uchwali projekt ustawy, która być gotowa już w drugim kwartale tego roku. Z oficjalnego komunikatu wynika, że „projekt ustawy jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów”.

Organem, przed którym będą odpowiadać firmy działające w branży kryptowalut na terenie Polski, ma być Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wiadomo już, że instytucja ta będzie uprawniona do nakładania kar finansowych wobec podmiotów, których działania naruszą któryś z zapisów nowych regulacji.

Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej KNF, w odpowiednie do tego środki

– poinformowano.

Jakie zmiany zajdą po wprowadzeniu nowych regulacji?

Z tego, co zdążono już przekazać do opinii publicznej, to poza wskazaniem wspomnianego organu nadzorczego, dowiadujemy się o tym, że KNF będzie nakładał na emitentów kryptowalut pewne obowiązki.

Między innymi każdy, to będzie chciał wypuścić na rynek swój token, będzie musiał dostarczać regularnie Komisji raporty dotyczące prowadzonej przez siebie działalności związanej z tą branżą.

Poza karami finansowymi ponoć rozważa się wprowadzenie opcji odpowiedzialności karnej dla osób, które znacznie naruszą narzucane przepisy.

Planowane rozporządzenie ma także na celu określenie dokładnych zasad określających kwestie tajemnicy zawodowej a także form komunikacji biznesowej z klientami oraz inwestorami. Czyli wygląda to na dość zbliżone dyrektywy do tych, jakie kilka miesięcy temu weszły w życie w Wielkiej Brytanii.

Będziemy Was informować o postępach w tym temacie.

Rząd Donalda Tuska reguluje kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.