Peter Schiff: "ChatGPT wybiera złoto zamiast bitcoina" | Wiadomości | CrypS.

Peter Schiff: “ChatGPT wybiera złoto zamiast bitcoina”

Dawid Kucharczyk
chatgpt

Popularny finansista i zwolennik złota Peter Schiff pochwalił ChatGPT. Dlaczego? Ponieważ chatbot wybiera metal szlachetny zamiast bitcoina.


Pod koniec dnia AI jest całkiem inteligentna. Nie zarekomendowała żadnej alokacji dla Bitcoina.

Schiff podał link do artykułu w magazynie Newstrail. Tam poproszono sieć neuronową o zestawienie portfela dla inwestora, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą.

ChatGPT zalecił, aby sporą część portfela (20%) przeznaczyć na złoto i inne metale szlachetne. Według AI zminimalizuje to straty wynikające z ewentualnych spadków na rynku. Więcej (40% portfela) powinno być zainwestowane w obligacje, a 30% w “ochronne” akcje. Pozostałe 10% inwestor powinien trzymać w gotówce. Sztuczna inteligencja nie wspomina w swojej rekomendacji o Bitcoinie.

Co to oznacza?

Należy zauważyć, że ten dialog nie daje pełnego obrazu. Odpowiedzi ChatGPT często zależą od zapytań i ogólnego kontekstu.

Na przykład w jednym eksperymencie fan bitcoina o pseudonimie Parman zadał AI pytanie o waluty fiat i o to, jak ludzkość mogłaby zakończyć kontrolę banków i władz. ChatGPT stwierdził, że taki ruch miałby “znaczące implikacje ekonomiczne i społeczne”. Przestawił też rozwiązanie: zdecentralizowane finanse (DeFi).

Parnam zapytał też jaka rzecz mogłaby zakończyć bankowość centralną. Bot odpowiedział: “Bitcoin”.

Użytkownik poprosił ChatGPT o zapamiętanie tej odpowiedzi na zawsze.

chatgptreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.