Oferujesz kryptowaluty mieszkańcom UE? Będziesz zgłaszać transakcje

Oferujesz kryptowaluty mieszkańcom UE? Będziesz zgłaszać transakcje

Autor: Anna Sutowicz
UE chce zmusić firmy kryptowalutowe do zgłaszania władzom szczegółów podatkowych

Firmy oferujące mieszkańcom Unii Europejskiej usługi kryptowalutowe będą zobowiązane do raportowania o transakcjach do organów podatkowych. W ten sposób Komisja Europejska chce zlikwidować luki podatkowe.


Nowa propozycja Komisji Europejskiej ma wymagać od dostawców usług związanych z aktywami kryptowalutowymi, by zgłaszali organom podatkowym transakcje klientów z siedzibą w Unii Europejskiej. KE w oświadczeniu stwierdziła, że takich informacji obecnie organy podatkowe nie posiadają i przez to nie mogą należycie monitorować wpływów uzyskanych dzięki wykorzystaniu kryptowalut. Dyrektywa ma zapewnić dostosowanie przepisów Unii Europejskiej do zmieniającej się gospodarki:

Organy podatkowe nie posiadają obecnie niezbędnych informacji do monitorowania wpływów uzyskanych dzięki wykorzystaniu kryptowalut, które są łatwo zbywalne ponad granicami. To poważnie ogranicza ich zdolność do zapewnienia, że podatki są skutecznie płacone, co oznacza, że obywatele europejscy tracą ważne dochody podatkowe.

UE chce zmusić firmy krypto do raportów podatkowych

Zakres przepisów obejmuje aktywa kryptowalutowe “emitowane w sposób zdecentralizowany”, w tym stablecoiny i tokeny niewymienne (NFT). Komisja zasugerowała także konieczność monitorowania aktywności transgranicznej osób o wysokich dochodach, by zapobiegać możliwościom ukrywania bogactwa przed urzędnikami podatkowymi:

Oszustwa podatkowe i uchylanie się od płacenia podatków oznaczają utratę pieniędzy, które można by przeznaczyć na np. opiekę zdrowotną i edukację. Pomimo działań podjętych w ostatnich latach nowe alternatywne środki płatnicze i inwestycje grożą zniweczeniem postępów poczynionych w zakresie przejrzystości podatkowej i stwarzają znaczne ryzyko uchylania się od opodatkowania.

Propozycja ma teraz trafić na biurka decydentów w Parlamencie Europejskim. Zanim nowe przepisy wejdą w życie, potrzebna będzie także jednomyślna zgoda przedstawicieli państw w Radzie Europejskiej. Komisja Europejska zmierza ku temu, aby nowe zasady zostały wprowadzone w życie od 1 stycznia 2026 roku.

Wniosek dot. sprawozdawczości podatkowej w zakresie kryptowalut, formalnie 8. z serii dyrektyw odnoszących się do współpracy administracyjnej, znajduje się w “unijnym pakiecie 2020” 25 inicjatyw mających na celu dostosowanie procesu opodatkowania do nowych technologii. To kolejny filar rosnącego prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie kryptowalut, obok ram określonych w rozporządzeniu w sprawie rynków aktywów kryptowalutowych i zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy.

UE chce zmusić firmy kryptowalutowe do zgłaszania władzom szczegółów podatkowychreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.