OECD proponuje nowe globalne zasady opodatkowania kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

OECD proponuje nowe globalne zasady opodatkowania kryptowalut

Maciej Żerelik
Jak rozliczyć podatki od kryptowalut w Polsce w 2020 roku

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała dziś dokument do konsultacji publicznych, w którym przedstawiono nowe ramy sprawozdawczości podatkowej w zakresie kryptowalut. Ich celem jest zmiana sposobu, w jaki międzynarodowe organy podatkowe dzielą się informacjami podatkowymi na temat kryptowalut. Nowe propozycje mają na celu włączenie kryptowalut do międzynarodowego systemu raportowania podatkowego.

OECD publikuje projekt ram raportowania w zakresie kryptowalut

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała dziś dokument konsultacyjny, w którym prosi globalnych decydentów o uwagi dotyczące nowych ram raportowania podatkowego w zakresie kryptowalut. Nowe procedury należytej staranności zaproponowane w projekcie wytycznych wymagałyby od osób i podmiotów, które w ramach swojej działalności świadczą usługi przechowywania i wymiany kryptowalut, aby „zidentyfikowały swoich klientów” i przedstawiły „zagregowane wartości wymiany i transferów dla takich klientów w ujęciu rocznym”.

OECD jest międzyrządową organizacją ekonomiczną zrzeszającą 38 krajów członkowskich, powołaną w celu wspierania międzynarodowej współpracy nad wspólnymi problemami. Organizacja opracowała zasady raportowania kryptowalut na prośbę grupy G20, której niektórzy członkowie obawiali się, że cyfrowe aktywa mogą być „wykorzystane do podważenia istniejących międzynarodowych inicjatyw na rzecz przejrzystości podatkowej”, w tym Wspólnego Standardu Raportowania.

Ramy te mają na celu stworzenie międzynarodowego standardu gromadzenia i automatycznej wymiany informacji dotyczących krypto transakcji pomiędzy dostawcami krypto usług a międzynarodowymi organami podatkowymi. Zgodnie z nowymi zasadami, musieliby oni zbierać obszerne dane identyfikujące klientów i raportować informacje podatkowe do organów podatkowych każdej jurysdykcji, w której mieszkają ich klienci.

Nie tylko krypto-krypto i fiat-krypto

Oprócz raportowania transakcji krypto-krypto i krypto-fiat, OECD zasugerowało również w swoim projekcie, że usługi kryptowalutowe powinny raportować „transfery aktywów kryptowalutowych, co pozwoliłoby organom podatkowym na identyfikację i śledzenie prywatnych portfeli użytkowników. W dokumencie czytamy:

Aby zwiększyć widoczność tych [transferów do portfeli niehostowanych], CARF pozwala również organom podatkowym na wybór otrzymywania raportów dotyczących listy adresów portfeli zewnętrznych.

Poza scentralizowanymi giełdami kryptowalut, definicja OECD dotycząca „dostawców usług związanych z kryptowalutami” obejmuje innych pośredników świadczących usługi wymiany, w tym brokerów, dealerów i operatorów bitomatów.

Wreszcie, OECD zaproponowała zmiany we Wspólnym Standardzie Raportowania – standardzie automatycznej wymiany informacji pomiędzy międzynarodowymi organami podatkowymi w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków – aby włączyć do tego standardu waluty cyfrowe banków centralnych i inne cyfrowe formy walut fiat.

Jak rozliczyć podatki od kryptowalut w Polsce w 2020 rokureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.