Niemcy pozwolą spółkom emitować kryptowalutowe akcje

Rewolucja na niemieckim rynku: rząd pozwoli na emisję kryptowalutowych akcji

Anna Sutowicz
niemiecki bundestag pozwoli na emisję cyfrowych akcji w oparciu o technologię blockchain

Wiele wskazuje na to, że Niemcy torują drogę dla emisji kryptowalutowych akcji. Niemieckie Ministerstwo Finansów wkrótce wprowadzi ustawę o finansowaniu przyszłości, która stworzy podstawę regulacyjną dla emisji tego rodzaju cyfrowych papierów wartościowych.


Ustawa ma wspierać akumulację prywatnego majątku i mobilizować więcej prywatnego kapitału na przyszłe inwestycje w ochronę klimatu i cyfryzację. Federalne Ministerstwo Finansów i Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie przedstawiły kluczowe punkty w tym zakresie.

Chcemy, aby Niemcy stały się wiodącą lokalizacją dla start-upów i rozwijających się firm. Dlatego poprawiamy dostęp do rynku kapitałowego i ułatwiamy pozyskiwanie kapitału. Skorzystają na tym również małe i średnie firmy – powiedział federalny minister finansów, Christian Lindner – Poprzez cyfryzację, redukcję biurokracji i internacjonalizację, sprawiamy, że niemiecki rynek finansowy i Niemcy stają się bardziej atrakcyjne zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych firm i inwestorów. Działając w ten sposób, realizujemy kompleksowe podejście: oprócz dostosowań prawa rynku finansowego i dalszego rozwoju prawa spółek, chcemy również udoskonalić ramy prawa podatkowego.

Niemiecka ustawa o finansowaniu przyszłości ma wprowadzać ulepszenia, takie jak:

  • cyfryzacja rynku kapitałowego, poprzez umożliwienie emisji elektronicznych papierów wartościowych (np. w oparciu o technologię blockchain lub podobne rozwiązania)
  • badanie ulepszonej przenośności aktywów kryptograficznych
  • wprowadzenie akcji uprzywilejowanych co do głosu
  • większa cyfryzacja i umiędzynarodowienie nadzoru i prawa nadzorczego
  • zachęty do budowania bogactwa, zwłaszcza poprzez inwestowanie w akcje i zmiany w pracowniczych programach oszczędnościowym
  • obniżenie minimalnego kapitału dla IPO (ang. Initial Public Offering, czyli pierwsza oferta publiczna) z obecnych 1,25 mln euro do 1 mln euro oraz zbadanie dalszych uproszczeń w wymogach regulacyjnych związanych z dostępem do rynku kapitałowego
  • ułatwienie dla inwestorów instytucjonalnych w zakresie finansowania start-upów, firm wzrostowych i MŚP (sektora małych i średnich przedsiębiorstw) oraz lepsze warunki ramowe dla nowoczesnych typów transakcji, takich jak spółki celowe
  • nowelizacja podatkowa, a tym samym uproszczenie pracowniczego udziału kapitałowego

Korporacje giełdowe będą miały wybór, czy emitować swoje akcje jako akcje konwencjonalne, czy jako akcje elektroniczne. Akcje elektroniczne mogą być rejestrowane w centralnym rejestrze lub na blockchainie, w ten sposób dając początek akcjom kryptowalutowym. Emitowanie obligacji tokenizowanych i niektórych funduszy tokenizowanych jest już możliwe na mocy niemieckiej ustawy eWPG. Akcje są kolejnym dużym krokiem naprzód.

niemiecki bundestag pozwoli na emisję cyfrowych akcji w oparciu o technologię blockchainreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.