NFT osiągały lepsze wyniki niż kryptowaluty w I kwartale 2022 r. | Wiadomości | CrypS.

NFT osiągały lepsze wyniki niż kryptowaluty w I kwartale 2022 r.

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
nft kryptowaluty

Nansen opublikował swój kwartalny raport dotyczący niewymiennych tokenów. Wynika z niego, że jak dotąd w tym roku rynek NFT osiągnął lepsze wyniki niż rynek kryptowalut. Wystąpiły jednak wyraźne różnice we wzroście poszczególnych sektorów NFT.


NFT osiągają lepsze wyniki

W porównaniu z całym rynkiem kryptowalut, NFT radziły sobie całkiem nieźle w pierwszym kwartale 2022 roku, choć nie wszystkie z nich odniosły sukces. Nansen, platforma analityczna blockchain, opublikowała dziś swój kwartalny raport dot. NFT za rok 2022, poprzedzony metodologią indeksowania firmy, która została sformalizowana w styczniu ubiegłego roku. W lutym spółka uruchomiła fundusz rynku NFT (NFT-500), który śledzi szeroki rynek NFT, a także Blue Chip-10, Social-100, Game-50, Art-20 i Metaverse-20.

Rynek niewymiennych tokenów w ciągu ostatnich lat osiągnął lepsze wyniki niż rynek kryptowalut. Świadczy o tym 49,9-procentowy wzrost indeksu NFT-500, gdy jest on denominowany w Ethereum. Niemniej jednak, w raporcie zauważono, że nie był on odporny na korektę obserwowaną na całym rynku kryptowalut od lutego zeszłego roku. Ten trend spadkowy wydawał się jednak odwrócić w ostatnim miesiącu: NFT-500 wzrósł w marcu o 5,9%.

Poszczególne segmenty (i odpowiadające im indeksy) rynku NFT osiągały różne wyniki. Indeks Metaverse-20 wzrósł w pierwszym kwartale o 129,4% (w przeliczeniu na ETH), podczas gdy wzrost w sektorach gier i sztuki NFT osłabł. Indeks Gaming-50 był najgorzej radzącym sobie sektorem NFT śledzonym przez Nansen. Spadki były głównie spowodowane osłabieniem modeli Play-to-Earn i Role Playing Game. Z kolei spadek indeksu Art-20 wynikał przede wszystkim z obniżenia cen NFT związanych ze sztuką generatywną.

Różnice w zmienności

Poszczególne sektory NFT różniły się także znacznie pod względem zmienności. Metaverse NFT były najbardziej zmienne, podczas gdy Blue Chip NFT, do których Nansen ostatnio dodał Azuki, Clone X i Doodles, były najmniej zmienne.

Analityk w Nansen, Louisa Choe, powiedziała:

Segment NFT na rynku kryptowalut szybko się rozwija i jest dynamiczny, a w ciągu ostatniego roku udowodnił, że znajduje oddźwięk wśród inwestorów detalicznych, odnotowując znaczny wzrost w pierwszym kwartale 2022 roku. W miarę jak coraz więcej artystów, twórców, deweloperów i członków społeczności będzie wprowadzać innowacje na rynku NFT, wierzymy, że będziemy świadkami ponownego zrównoważenia tego, które sektory staną się jego siłą napędową.

Poza tym, że w pierwszym kwartale NFT były lepsze od reszty rynku kryptowalut, były również “stosunkowo nieskorelowane” z innymi cyfrowymi aktywami.

nft kryptowalutyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.