MicroStrategy popiera propozycję FASB dot. kryptowalut w bilansach | Wiadomości | CrypS.

MicroStrategy popiera propozycję FASB dot. kryptowalut w bilansach

Karolina Kropopek
microstrategy

Największy korporacyjny posiadacz bitcoina (BTC) wśród spółek publicznych opowiedział się za nowym zestawem zasad rachunkowości dot. kryptowalut, który został przedstawiony przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Propozycja tego organu zakłada, by firmy mogły korzystać z księgowania według wartości godziwej dla wirtualnych walut przechowywanych w ich bilansach. 


Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się m.in. analityką biznesową znane ze swojej ogromnej inwestycji w bitcoina oznajmiło w poniedziałek (tj. 22 maja br.), że popiera zestaw zasad rachunkowości dot. kryptoaktywów zaproponowany przez amerykańskie FASB. MicroStrategy pochwaliło działanie tego prywatnego organu w oficjalnym liście. Wspomniana propozycja pozwoliłaby firmom na “uczciwą wycenę” kryptowalut w swych bilansach. 

MicroStategy daje zielone światło propozycji od FASB

Jeden z największych instytucjonalnych inwestorów bitcoina pogratulował amerykańskiemu prywatnemu organowi zajmującemu się ustanawianiem standardów dot. zasad rachunkowości ”zdrowego” podejścia do kwestii związanych z kryptoaktywami w bilansach. Aktualnie obowiązujące zasady są niezbyt przychylne dla korporacyjnych posiadaczy BTC. Firmy bowiem muszą wykorzystać pierwotną cenę zakupu, a następnie zarejestrować skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. 

Dla przykładu MicroStrategy posiada aktualnie 140 tys. monet BTC. Przy aktualnym kursie największej z wirtualnych walut ich łączna wartość wynosi około 4 mld dolarów. Stosując się do obecnych zasad rachunkowości określanych mianem “modelu księgowania wartości niematerialnych i prawnych o nieokreślonym czasie trwania” zasoby tego przedsiębiorstwa w bitcoinie są wyceniane jedynie na 2 mld dolarów w bilansie. Stanowi to połowę jego uczciwej wartości rynkowej. 

Choć FASB głosował nad wprowadzeniem zmian w przepisach już w ubiegłym r., aktualnie znajdują się one wciąż w okresie publicznego komentowania. Według MicroStrategy raportowanie zasobów w kryptowalutowych aktywach w ramach tzw. modelu wartości godziwej zaproponowanego przez wyżej wspomniany organ zapewniłoby inwestorom lepszy obraz sytuacji finansowej firmy, a także wartości ekonomicznej trzymanych przez nią kryptowalut. Idąc dalej, takie zmiany miałyby przełożenie na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz tych dot. alokacji kapitału. 

Nacisk na potrzebę aktualizacji amerykańskich standardów rachunkowości

MicroStrategy od dłuższego czasu ubiega się o to, aby wprowadzić zmiany zasad rachunkowości, tak by te uwzględniały kryptowalutowe aktywa. Firma ta otrzymała odmowę od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), kiedy zastosowała środki niezgodne z obecnymi standardami, aby spróbować skorygować odpisy z tytułu utraty wartości bitcoinów. 

Największy korporacyjny inwestor BTC zachęcił pozostałe firmy, aby te przekazywały swoje opinie na temat propozycji zasad rachunkowości, którą FASB ma zaakceptować do 6 czerwca br. Obok podkreślił, że “wartość godziwa jest bardziej użytecznym i zrównoważonym modelem rachunkowości dla inwestorów niż obecny model, w którym ujmuje się tylko spadki wartości godziwej, a kolejnych wzrostów nie“.

Zdaniem MicroStrategy aktualny model przedstawia zniekształcony obraz aktywów kryptowalutowych posiadanych przez podmioty. W efekcie może on wprowadzać dezorientację wśród inwestorów niezaznajomionych ze standardem rachunkowości. 

microstrategyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.