Microstrategy kupiło 6 455 BTC za około 150 mln $

MicroStrategy kupiło 6 455 BTC za około 150 mln $

Anna Sutowicz
microstrategy

MicroStrategy wraz ze swoimi spółkami zależnymi okresie od 16 lutego 2023 r. do 23 marca 2023 r. nabyło około 6 455 bitcoinów (BTC) za około 150 mln USD w gotówce, po średniej cenie około 23 238 USD za BTC. 


Michael Saylor, współzałożyciel i były dyrektor generalny MicroStrategy ogłosił na Twitterze, że firma spłaciła swoją pożyczkę w wysokości 205 milionów dolarów z Silvergate i zakupiła dodatkowe 6 455 bitcoinów (BTC) za 150 milionów dolarów. 205 milionów dolarów długu zostało spłacone z 22% dyskontem.

W marcu 2022 roku MacroStrategy LLC, spółka zależna należąca w całości do MicroStrategy Incorporated zawarła z bankiem Silvergate umowę kredytu i zabezpieczeń, na mocy której Silvergate udzieliła MacroStrategy kredytu terminowego w wysokości 205 mln USD. Pożyczkę zabezpieczono bitcoinami, które należały do MacroStrategy. Termin spłaty kredytu wówczas wyznaczono na 23 marca 2025 roku.

MacroStrategy i Silvergate

24 marca 2023 r. MacroStrategy i Silvergate zawarły umowę, na mocy której MacroStrategy dobrowolnie przedpłaciła Silvergate  w ramach pełnej spłaty. Po otrzymaniu przez Silvergate kwoty spłaty, umowa kredytowa została rozwiązana, a Silvergate zwolniła swoje zabezpieczenie na wszystkich aktywach MacroStrategy stanowiących zabezpieczenie kredytu, w tym na bitcoinach (BTC).

Po otrzymaniu przez Silvergate kwoty wypłaty, umowa kredytowa została rozwiązana, a Silvergate zwolniło swoje zabezpieczenie we wszystkich aktywach MacroStrategy stanowiących zabezpieczenie pożyczki, w tym w bitcoinach, które służyły jako zabezpieczenie – napisano w zgłoszeniu.

W dniu 27 marca 2023 roku MicroStrategy ogłosiła również, że w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 24 marca 2023 roku wyemitowała i sprzedała łącznie 1 348 855 akcji w ramach umowy sprzedaży za łączne wpływy netto dla MicroStrategy (pomniejszone o prowizje i koszty sprzedaży) w wysokości około 339,4 mln dolarów. Opisana powyżej przedpłata pożyczki została w pełni sfinansowana z wpływów ze sprzedaży akcji w ramach umowy sprzedaży oraz z kwoty 5 mln USD znajdującej się na rachunku rezerwy gotówkowej MacroStrategy w Silvergate.

microstrategyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.