MFW: Ryzyko legalizacji bitcoina w Salwadorze mniejsze niż sądzono | Wiadomości | CrypS.

MFW: Ryzyko legalizacji bitcoina w Salwadorze mniejsze niż sądzono

Redakcja
salwador będzie uczył o bitcoinach w szkołach

Ryzyko legalizacji bitcoina przez Salwador “nie zmaterializowało się” dzięki “ograniczonemu” rozpowszechnieniu kryptowaluty. Taką opinię w najnowszym raporcie wyraził Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).


Podczas gdy ryzyko związane z bitcoinem nie zmaterializowało się ze względu na ograniczone wykorzystanie tego aktywa – jak pokazują dane z badań i transakcji – jego użytkowanie może się rozszerzyć […]. W tym kontekście utrzymują się kluczowe zagrożenia dla integralności i stabilności finansowej, stabilności fiskalnej i ochrony konsumentów.

Opinia została przedstawiona jako część wstępnej oceny organizacji po wizycie jej pracowników w Salwadorze.

Nieprzejrzyste zakupy Salwadoru

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podkreślił, że władze tego kraju powinny “ponownie rozważyć swoje plany rozszerzenia ryzyka państwowego na bitcoin”. Eksperci zauważyli również, że nie mogą oszacować inwestycji Salwadoru w aktywa ze względu na “nieprzejrzyste” działania rządu. Stwierdzili jednak, że gospodarka kraju “w pełni powróciła” do poziomu sprzed pandemii koronawirusa.

W styczniu 2023 roku parlament Salwadoru uchwalił ustawę dotyczącą emisji aktywów cyfrowych innych niż bitcoin. W przyjętych przepisach uwzględniono ramy prawne dla emisji opartych na bitcoinie obligacji, znanych również jako „obligacje wulkaniczne”.

Planowana na marzec 2022 roku emisja obligacji wulkanicznych była wielokrotnie przekładana. Głównie za sprawą ubiegłorocznego krachu i załamania wartości BTC.

Ustawa o aktywach cyfrowych została ostatecznie wprowadzona do salwadorskiego parlamentu pod koniec listopada 2022 roku.

salwador będzie uczył o bitcoinach w szkołachreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.