MFW ostrzega przed ryzykiem związanym ze stablecoinami | Wiadomości | CrypS.

MFW ostrzega przed ryzykiem związanym ze stablecoinami

Mariusz Przepiórka
tether usdt rezerwy

W swoim raporcie na temat globalnej stabilności finansowej w 2021 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) stwierdza, że kryptowaluty nie stanowią jeszcze systemowego zagrożenia dla międzynarodowego systemu, ale „ryzyko powinno być ściśle monitorowane ze względu na globalne implikacje i nieodpowiednie ramy operacyjne i regulacyjne w większości jurysdykcji”.

Aby zaradzić tym niedoskonałościom, MFW wzywa do wprowadzenia globalnych standardów dla aktywów kryptowalutowych. To, jak uważa, może pomóc w powstrzymaniu „ryzyka zarażenia” innych rynków.

Raport poświęca wiele miejsca na opis ryzyka, jakie stanowią stablecoiny, które są zazwyczaj powiązane w stosunku 1:1 z dolarem amerykańskim lub inną walutą fiducjarną. Zdaniem MFW, stanowią one ryzyko, ponieważ są regulowane w różny sposób w zależności od jurysdykcji i udało im się przejść w ciągu ostatniego roku z kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 20 mld USD do znacznie powyżej 120 mld USD.

Raport wskazuje na brak jawności

Raport wskazuje kilka problemów. Pierwszym z nich jest niedostateczna jawność i przejrzystość sposobu wspierania stablecoina. Rzeczywiście, czołowy stablecoin Tether został skrytykowany za brak jawności. Po latach upierania się przez Tether, że każdy USDT w obiegu jest wspierany przez dolara w banku, firma powoli zaczęła wycofywać się z tego twierdzenia. Raport z sierpnia 2021 roku sporządzony przez audytora z Kajmanów wykazał, że około połowa rezerw Tether to w rzeczywistości papiery komercyjne – rodzaj długu – i certyfikaty depozytowe.

Ponadto MFW zauważa, że niektóre stablecoiny mogą być podatne na nieprzewidziane zdarzenia powodujące reperkusje dla systemu finansowego. Wskazał tu na stablecoin IRON, którego ekosystem upadł w czerwcu po inwestycji Marka Cubana. Takie zdarzenia mogą być wywołane m.in. przez obawy, że aktywa nie mogą zostać wykupione za ich pełną wartość, co może doprowadzić do wyprzedaży papierów komercyjnych utrzymywanych w rezerwie przez skarbce tych stablecoinów.

Bank Anglii wskazuje na ograniczone ryzyko

Niedawno do kryptowalut odniósł się również Bank Anglii, który opublikował raport poświęcony stabilności finansowej. Zdaniem banku, kryptowaluty oraz powiązane rynki i usługi nadal rosną i szybko się rozwijają. Takie aktywa stają się coraz bardziej zintegrowane z systemem finansowym, jednak bezpośrednie ryzyko dla stabilności brytyjskiego systemu finansowego ze strony aktywów kryptowalutowych jest obecnie ograniczone.

W raporcie wskazano jednak, że ramy regulacyjne i ramy egzekwowania prawa, zarówno w kraju, jak i na poziomie globalnym, muszą nadążać za rozwojem sytuacji na tych szybko rozwijających się rynkach, aby zarządzać ryzykiem oraz utrzymać szersze zaufanie i integralność systemu finansowego.

tether usdt rezerwyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.