Kongres USA rozważa projekt ustawy o nadzorze CFTC nad giełdami kryptowalutowymi | Wiadomości | CrypS.

Kongres USA rozważa projekt ustawy o nadzorze CFTC nad giełdami kryptowalutowymi

Maciej Żerelik
cftc

Grupa członków Izby Reprezentantów USA zaproponowała ustawę „Digital Commodity Exchange Act (DCEA) of 2022” w celu ustanowienia bezpośredniego nadzoru nad niektórymi rodzajami kryptotransakcji i giełd w ramach CFTC.


Dokument przedstawiają republikanie Glenn Thompson i Tom Emmer oraz Ro Khanna i Darren Sota z Partii Demokratycznej.

Ustawa wprowadza pojęcie „towaru cyfrowego”. Regulacja emitentów takich aktywów i obrotu nimi zostaje przekazana CFTC. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) będzie nadal nadzorować tokeny posiadające cechy papierów wartościowych. W dokumencie wyjaśniono:

Towar cyfrowy definiuje się jako dowolną formę wymiennej niematerialnej własności osobistej, która może być posiadana na wyłączność i przekazywana od osoby do osoby bez konieczności korzystania z pośrednika.

Definicja nie zawiera żadnych odniesień do akcji, instrumentów dłużnych i papierów wartościowych, co pozwoli uniknąć pokrywania się z zakresem kompetencji SEC.

Obrót dobrami cyfrowymi może odbywać się wyłącznie na giełdzie zarejestrowanej przez CFTC. Platforma musi spełniać określone wymagania, w tym utrzymywać i chronić aktywa u wykwalifikowanych powierników oraz zapobiegać łączeniu funduszy klientów i firm.

Przypomnijmy, że w październiku ówczesny nominowany do CFTC Rostin Benham zaproponował na przesłuchaniu w Kongresie, aby agencja stała się głównym federalnym regulatorem rynku kryptowalut.

W dniu 9 marca prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze mające na celu koordynację działań agencji federalnych w zakresie regulacji dotyczących aktywów cyfrowych.

cftcreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.