Irlandia zakazuje krypto-darowizn w obawie przed rosyjską ingerencją | Wiadomości | CrypS.

Irlandia zakazuje krypto-darowizn w obawie przed rosyjską ingerencją

Anna Sutowicz
Irlandia chce zakazać krypto-darowizn

Krypto-darowizny przekazywane partiom politycznym mają zostać zakazane w Irlandii na mocy przepisów o uczciwości politycznej. Nowe regulacje mają ochronić irlandzki system demokratyczny przed rosyjską ingerencją w wybory.


Pełna przejrzystość portfela

Nowe regulacje prawne dotyczące uczciwości politycznej i wyborczej w Irlandii mają zakazać przekazywania partiom politycznym darowizn w kryptowalutach. Powodem są obawy o rosyjską ingerencję w irlandzką politykę, a zwłaszcza w wybory. Poprawki regulacyjne zaproponował minister Darragh O’Brien i dotyczą nie tylko zakazu kryptodarowizn.

O’Brien powiedział, że zmiany legislacyjne będą obejmować przede wszystkim środki, zmierzające do zapewnienia pełnej przejrzystości portfela majątkowego partii politycznych. Po wprowadzeniu zmian, liderzy partyjni zostaliby dodatkowo poproszeni m.in. o podpisanie deklaracji, w których stwierdzą, że ich partie przestrzegają nowych przepisów dotyczących finansowania politycznego.

Wojna dezinformacyjna wyzwaniem dla demokracji

Minister O’Brien uzasadnił konieczność wprowadzenia poprawek regulacyjnych inwazją Rosji na Ukrainę:

Przerażająca inwazja na Ukrainę i podstępna wojna dezinformacyjna podkreślają trwające fundamentalne zagrożenia, przed którymi stoją wszystkie demokracje. Biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie cyberwojną wymierzoną w wolne kraje – nowo utworzona Komisja Wyborcza będzie nadzorować przestrzeganie przepisów.

Kampanię na rzecz reformy prawa, Darragh O’Brien rozpoczął w styczniu tego roku. W tym celu zwrócił się do prokuratora generalnego Paula Gallaghera o powołanie grupy zadaniowej. Ustanowiono wówczas grupę składającą się z politologów i ekspertów prawnych z zamiarem zbadania nowych przepisów wyborczych. Wśród środków zaproponowanych przez grupę zadaniową znalazło się m.in. stworzenie organu zapewniającej sprawną sprawozdawczość księgową.

Nowa Komisja Wyborcza

Minister O’Brien stwierdził, że zamierza uchwalić ten akt prawny i ustanowić nową Komisję Wyborczą jeszcze przed „letnią przerwą”. Komisja Wyborcza ma wówczas przejąć funkcje Sekretarza Partii Politycznych, Komisji Referendalnej, Komisji Okręgowej i Okręgowych Komitetów Granicznych Obwodów Wyborczych. Mają zostać także sformułowane wytyczne i zasady w kwestii reklam politycznych umieszczanych w Internecie. A nowa Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację treści wydawanych podczas kampanii i publikację wyjaśnień w odniesieniu do wszelkich treści uznanych za dezinformację.

Irlandia chce zakazać krypto-darowiznreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.