Glassnode: grube ryby akumulują bitcoiny | Wiadomości | CrypS.

Glassnode: grube ryby akumulują bitcoiny

Mariusz Przepiórka
bitcoin

Firma analityczna Glassnode w swym cotygodniowym raporcie stwierdziła, że bitcoin „pozostawał wyjątkowo stabilny” w ostatnich tygodniach w porównaniu z tradycyjnymi rynkami aktywów, takimi jak Forex, akcje i kredyty.


Wskazano również, że zmienność bitcoina była wyjątkowo niska w obliczu podwyżek stóp procentowych banków centralnych, szalejącej inflacji i silnego dolara amerykańskiego.

W raporcie porównano obecne warunki rynkowe do poprzednich dołków związanych z bessą i stwierdzono, że „wskaźniki blockchain, struktura rynku i wzorce zachowań inwestorów “stawiają kropkę nad „i” oraz przecinają „t” na podręcznikowym wykresie charakterystycznym dla bessy”.

W raporcie porównano dwa wykresy, jeden na rynku bessy między wrześniem 2018 a kwietniem 2019 roku i obecny, który rozpoczął się w kwietniu 2022 roku. Wykazywały one duże podobieństwo.

Glassnode zwróciło również uwagę na zwiększone wycofywanie bitcoina z giełd kryptowalutowych przez wielkich graczy, co jest również sygnałem akumulacji, ponieważ aktywo jest przechowywane, a nie przygotowywane do sprzedaży. Odpływ ten osiągnął wartość netto na poziomie 15,7 tys. BTC. To największa kwota od czerwca 2022. Glassnode definiuje dużego gracza jako podmiot posiadający co najmniej 1000 BTC.

Źródło: Glassnode
Źródło: Glassnode

BTC poniżej modelu cenowego

Firma Glassnode użyła również wskaźnika zwanego Accumulation Trend Score, aby określić zagregowaną intensywność zmian salda aktywnych inwestorów w ciągu ostatnich 30 dni. Wskaźnik „wskazuje, że nastąpiła znaczna akumulacja przez duże podmioty”, co potwierdza jednak równowagę lub neutralną strukturę rynku, która pozostaje podobna do początku 2019 roku.

Ponadto, według danych WooCharts, bitcoin nadal utrzymuje wartość poniżej kluczowych długoterminowych wskaźników modelu cenowego, w tym 200-tygodniowej średniej ruchomej przy 23 561 USD i zrealizowanej ceny przy 21 204 USD.

W krótkim terminie ceny Bitcoin spadły o kolejne 2,2% w ciągu dnia, osiągając poziom 19 tys. USD.

bitcoinreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.