Giełda Gemini zgłosiła wyciek danych użytkowników | Wiadomości | CrypS.

Giełda Gemini zgłosiła wyciek danych użytkowników

giełda kryptowalut gemini Gemini

14 grudnia giełda kryptowalut Gemini poinformowała, że niektórzy z jej klientów stali się celem ataków phishingowych. Jak podano na blogu firmy, incydent u zewnętrznego dostawcy doprowadził do wycieku adresów mailowych i częściowych numerów telefonów (bez 3 cyfr). 


Gemini nie precyzuje ilu klientów jest narażonych atakami. Według wpisu jednego z użytkowników BreachForum wyciek danych dotyczy aż 5,7 mln użytkowników. Wśród informacji, które wypłynęły do sieci znajdują się adresy mailowe oraz niepełne numery telefonów klientów Gemini, w formacie pozbawionym trzech środkowych cyfr.

wyciek gemini
Wyciek z Gemini – Breached.vc

Do wycieku doszło w 2022 roku, ale wciąż nie jest znana jego dokładna data. Jak uważa Certik (firma z branży oprogramowania blockchain) do ataku doszło zaledwie 2 dni temu. Nie ma na to jednak wiarygodnych dowodów.

Gemini podkreśla, że incydent nie wpłynął w żaden sposób na bezpieczeństwo środków przechowywanych na platformie. Giełda zwraca jednak uwagę na możliwość występowania dalszych ataków phishingowych skierowanych ku jej klientom.

Gemini ostrzega użytkowników

We wpisie na blogu giełda zaleca zresetowanie adresu e-mail przypisanego do konta na platformie. Żeby to zrobić należy postępować według 4 kroków:

  1. Zaloguj się do Gemini i przejdź do https://exchange.gemini.com/settings/security (podstrona nie jest dostępna w wersji mobilnej).
  2. Kliknij “Security Options” w prawym górnym rogu (obok aktualnego adresu e-mail).
  3. Wybierz “Change Email” w rozwijanym menu.
  4. Wprowadź nowy adres e-mail i aktualne hasło Gemini.

Gemini zaleca także korzystanie z dodatkowych warstw ochrony konta, takich jak dwuetapowej weryfikacji (2FA) lub sprzętowe klucze (np. YubiKey).

giełda kryptowalut geminireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.