FTX może mieć ponad 1 milion wierzycieli. Powołano nowy zarząd giełdy | Wiadomości | CrypS.

FTX może mieć ponad 1 milion wierzycieli. Powołano nowy zarząd giełdy

Redaktor: Michał Misiura
ftx

Według dokumentów złożonych w sądzie w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, giełda FTX może mieć nawet ponad 1 milion wierzycieli.


Dokumenty złożone w elektronicznym systemie sądowym dają pierwszy rzeczywisty wgląd w działalność giełdy tuż przed złożeniem wniosku o upadłość w kilku pierwszych dniach po tym fakcie.

Giełda FTX złożyła ponad 100 pakietów dokumentów dotyczących różnych powiązanych firm, w tym Alameda Research, która posiadała wiele tokenów FTT, West Realm Shires, amerykańskiego podmiotu gospodarczego, który działa jako FTX w niektórych jurysdykcjach, i Clifton Bay Investments.

Wśród dokumentów złożonych w sądzie przez FTX są wnioski o połączenie wszystkich podmiotów w grupę i nie uznawanie za osobne przypadki. FTX złożyła również zapytanie, czy zamiast tworzyć listę 20 największych wierzycieli dla każdej spółki, może zamiast tego stworzyć listę 50 największych wierzycieli dla całej struktury. Ponadto FTX uważa, że cała grupa łącznie może mieć ponad 1 milion wierzycieli.

Operatorzy giełdy zwracają się również do sądu o umożliwienie poinformowania wierzycieli za pośrednictwem poczty elektronicznej i zwolnienie z obowiązku dostarczenia powiadomień tradycyjną pocztą. Klienci FTX wchodzili w interakcje z giełdą za pośrednictwem Internetu, więc ich adresy e-mail są już w bazie danych giełdy.

Nowi członkowie zarządu spółek

Giełda FTX powołała nowych dyrektorów, w tym byłego sędziego okręgowego Josepha Farnana w FTX Trading, Matthew Doheny’ego w FTX Trading, Mitchella Sonkina w West Realm Shires Inc, Matthew Rosenberga w Alameda Research i Rishi Jaina w Clifton Bay Investments.

FTX złożyła wniosek o upadłość w piątek, wskazując, że ma od 10 do 50 mld USD w aktywach i zobowiązaniach oraz ponad 100 000 wierzycieli. Poniedziałkowe oświadczenie nie odnosi się do kwestii, jakie aktywa lub pasywa mogą być obecnie przypisane do giełdy, ale wskazuje, że nowy zespół dyrektorów pracuje nad „zabezpieczeniem i zgromadzeniem” swoich aktywów.

ftxreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.