Fed przedstawia długo oczekiwany raport dot. CBDC | Wiadomości | CrypS.

Fed przedstawia długo oczekiwany raport dot. CBDC

Zerelik Maciej
cbdc co to jest i jak działa banki centralne

Amerykańska Rezerwa Federalna opublikowała długo oczekiwany dokument przeglądowy dot. cyfrowych walut banku centralnego, znanych również jako CBDC.

Rezerwa Federalna rozważa za i przeciw

Po miesiącach oczekiwań i kilku opóźnieniach, Rezerwa Federalna udostępniła publicznie swój raport na temat CBDC.

Ogólnie rzecz biorąc Fed stwierdził, że CBDC może zaoferować „bezpieczną, cyfrową opcję płatności” dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, jak również „szybsze opcje płatności między krajami”. CBDC jest cyfrowym aktywem powiązanym z wartością waluty fiat – w tym przypadku dolara amerykańskiego – który jest emitowany przez bank centralny danego kraju.

Jednakże, Komisja stwierdziła również, że waluty cyfrowe emitowane przez bank centralny mogą mieć złe strony, takie jak ryzyko dla stabilności finansowej. Stworzenie CBDC zmieniłoby również strukturę rynku sektora finansowego, praktyki zarządzania rezerwami i politykę monetarną, a także miałoby wpływ na prywatność i bezpieczeństwo.

Nowo opublikowany dokument Rezerwy Federalnej jest w dużej mierze skierowany na zbadanie zalet i wad waluty cyfrowej, a nie na zajęcie stanowiska w sprawie tego, czy taka waluta powinna zostać wprowadzona.

Kryptowaluty i blockchain wspomniane kilka razy

Choć cyfrowa waluta banku centralnego niekoniecznie będzie napędzana przez blockchain lub uznawana za kryptowalutę, to w opublikowanym dziś dokumencie wielokrotnie wspomniano o tych technologiach.

Rezerwa Federalna wspomniała, że jest zaangażowana w eksperymenty, które wykorzystują CBDC oparte na blockchainie, zauważając, że Bank Rezerwy Federalnej w Bostonie współpracuje w tym zakresie z MIT. Dodano, że Laboratorium Technologiczne Zarządu prowadzi badania nad płatnościami hurtowymi i rozliczeniami międzybankowymi opartymi na technologii rozproszonej księgi.

Wspomniano również o kryptowalutach i stablecoinach jako historycznych osiągnięciach w dziedzinie płatności cyfrowych. Zaznaczono jednak, że pełne omówienie tych technologii „wykracza poza zakres niniejszego dokumentu”.

Następnie odsyła on czytelników do innego raportu na temat stablecoinów, opublikowanego przez grupę roboczą prezydenta ds. rynków finansowych, FDIC i OCC w listopadzie 2021 roku.

cbdc co to jest i jak działa banki centralne
reklama
reklama