EBC: Stablecoiny nie powinny być nazywane stablecoinami | Wiadomości | CrypS.

EBC: Stablecoiny nie powinny być nazywane stablecoinami

Redakcja
Euro-flag - Dark Theme

W niedawnym raporcie dot. stablecoinów, Europejski Bank Centralny (EBC) zakwestionował prawidłowość ich nazwy. Według Banku może ona być myląca dla użytkowników. W dokumencie tym podkreślono również, że stablecoiny, gdyby były odpowiednio uregulowane, mogłyby odegrać znaczącą rolę w cyfrowej gospodarce.

Stablecoiny, nie powinny być stablecoinami

Niezależnie od tego, czy są zabezpieczone walutą fiat, taką jak dolar amerykański, czy też towarami takimi jak złoto, stablecoiny zostały stworzone, aby zapewnić “stabilną” alternatywę dla wysoce zmiennego rynku kryptowalut. W ciągu ostatnich kilku lat ich znaczenie wewnątrz i na zewnątrz ekosystemu gwałtownie wzrosło.

EBC jednak nie uważa terminu “stablecoin” za właściwy. W niedawno opublikowanym raporcie analizującym charakter, przypadki użycia i potencjał stabilnych monet, EBC napisał:

“Termin ‘stablecoin’ może być postrzegany jako mający pozytywne konotacje z wewnętrzną stabilnością i użytecznością stablecoimów jako formy pieniądza, ale te cechy nie są ani wewnętrzne, ani prerogatywy stablecoinów w sobie, lecz można je osiągnąć tylko poprzez odpowiednie zaprojektowanie i skuteczne zarządzanie ryzykiem”.

W dalszej części dokumentu EBC zauważył, że po ustanowieniu jasnych zasad regulacyjnych dotyczących zastosowania stablecoinów, nazwa ta powinna zostać zmieniona. Chociaż w dokumencie nie zaproponowano alternatywy, stwierdzono, że musi to być “wybór terminologii w celu odwrócenia uwagi od obietnicy emitenta dotyczącej stabilności”.

EBC dysponuje odpowiednimi narzędziami, aby uregulować stablecoiny

Podobnie jak amerykańska Commodity Futures Trading Commission, EBC argumentował, że stabilne monety wymagają odpowiednich regulacji. W raporcie podkreślono jednak, że bank centralny dysponuje narzędziami niezbędnymi do ustanowienia konkretnych przepisów.

“Ramy nadzorcze Eurosystemu obejmą ustalenia dotyczące stablecoinów, które kwalifikują się jako systemy płatności, niezależnie od stosowanej technologii i struktury organizacyjnej.

Ponadto rozwiązania typu ‘stablecoin’, które określają znormalizowane i wspólne zasady realizacji transakcji płatniczych między użytkownikami końcowymi, mogą podlegać ramom nadzoru nad instrumentami i schematami płatniczymi, które są obecnie poddawane przeglądowi”.

EBC zapewnił, że przekazał bankom szereg “uprawnień nadzorczych”, które pozwolą im ograniczyć ryzyko wynikające z działalności związanej z stablecoinowymi funduszami.

Euro-flag - Dark Themereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.