EBC przygotowuje „harmonizację” przepisów kryptowalutowych w państwach Unii | Wiadomości | CrypS.

EBC przygotowuje „harmonizację” przepisów kryptowalutowych w państwach Unii

Mariusz Przepiórka
EBC ostrzega, że ​​ryzyko związane z kryptowalutami może przenieść się na szerszą gospodarkę

Europejski Bank Centralny przygotowuje się do wdrożenia nowego prawa, ostrzegając państwa członkowskie Unii Europejskiej o konieczności harmonizacji przepisów dotyczących kryptowalut.


Według doniesień Financial Times, EBC wyraził zaniepokojenie możliwym nakładaniem się regulacji różnych banków centralnych w UE na firmy kryptowalutowe. Z kolei 30 czerwca Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Europejska osiągnęły porozumienie, aby emitenci kryptowalut i dostawcy usług w ramach ich jurysdykcji zostali objęci jednolitymi ramami regulacyjnymi.

Regulatorzy z 19 państw członkowskich UE mają uczestniczyć w spotkaniu rady nadzorczej w lipcu, aby omówić MiCA i ewentualne wdrożenie tych przepisów. Po wdrożeniu prawo będzie wymagało od dostawców usług związanych z cyfrowymi aktywami, przestrzegania pewnych wymogów, mających na celu ochronę inwestorów, a także ostrzegania klientów o potencjalnym ryzyku inwestowania w zmienny rynek kryptowalut. Urzędnicy UE będą mieli również 18-miesięczny okres przejściowy, aby ocenić proponowane ramy regulacyjne i określić, czy obejmują one inne produkty związane z kryptowalutami, takie jak tokeny NFT.

Przed przyjęciem MiCA regulatorzy finansowi z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w dużej mierze musieli zajmować się regulacją kryptowalut w swoich własnych granicach – chociaż urzędnicy niedawno osiągnęli porozumienie w sprawie utworzenia organu nadzorującego przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla firm kryptowalutowych.

„Zieloni” chcą objąć przepisami tokeny NFT

Członkowie Parlamentu Europejskiego stwierdzili ponadto, że platformy handlowe NFT powinny podlegać przepisom Unii Europejskiej dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Przedstawili już odpowiednie poprawki do przepisów opublikowanych w poniedziałek.

Poprawka do przepisów dotyczących prania pieniędzy, zaproponowana m.in. przez Ernesta Urtasuna i Kirę Marie Peter-Hansen z Partii Zielonych, ma na celu podciągnięcie platform NFT pod przepisy unijnego prawa AML.

Oznaczałoby to, że podmioty takie jak OpenSea mogłyby być zmuszone do oceny ryzyka nielegalnego przepływu środków finansowych przez swoje systemy i przeprowadzania kontroli tożsamości nowych klientów i podejrzanych transakcji w takim samym stopniu, jak robią to inne podmioty, takie jak banki, agenci nieruchomości, sprzedawcy dzieł sztuki i pozostali dostawcy kryptowalut.

EBC ostrzega, że ​​ryzyko związane z kryptowalutami może przenieść się na szerszą gospodarkę
reklama
reklama