EBC: Europejskie banki powinny już teraz ograniczać ekspozycje na krypto | Wiadomości | CrypS.

EBC: Europejskie banki powinny już teraz ograniczać ekspozycje na krypto

Redakcja
Unia Europejska rozważa regulacje kryptowalut w kwestii kryzysu energetycznego

Europejski Bank Centralny (EBC) od dawna jest bardzo ostrożny wobec bitcoina i innych kryptowalut. Uważa, bowiem że szybko rozkwitający rynek jest bardzo ryzykowny. Trwają już rozmowy na temat ograniczenia kwot, które banki mogą lokować w kryptowalutach. Nie są one jeszcze sfinalizowane, ale EBC chce, aby instytucje finansowe ograniczyły swoją ekspozycję zawczasu.


Limity kryptowalut dla banków w przyszłości

EBC pisze o tym w komunikacie prasowym. Instytucja zauważa, że kryptowaluty są ogromnie zmienne, więc “krypto zima”, w której obecnie jesteśmy, może stanowić ogromne ryzyko dla banków.

Wiele banków, które reguluje EBC, stanowi rdzeń europejskiego systemu finansowego. Oznacza to, że mają one dużą ekspozycję na siebie nawzajem. Jeśli jedna taka instytucja wpadnie w kłopoty finansowe (np. poprzez spadek wartości posiadanych kryptowalut), może to szybko spowodować problemy dla innych.

Istnieją już projekty, aby prawnie ograniczyć ekspozycję banków, choć na razie są to tylko plany. Ostateczny zarys ma zostać przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu w lipcu. Kolejnym decydentem w sprawie banków jest Komitet Bazylejski. Ta instytucja chce, aby do 2025 roku banki mogły umieścić w kryptowalutach maksymalnie 2% swojego kapitału.

Ograniczenia dotyczące kryptowalut już obowiązują?

EBC chce pójść o krok dalej. Banki powinny zacząć ograniczać swoje kryptowaluty już teraz, pomimo tego, że prawo nie zostało jeszcze uchwalone. Aby być precyzyjnym, banki muszą niezwłocznie utrzymać wagę ryzyka 1,250% dla kryptowalut. Oznacza to, że muszą mieć co najmniej taką samą ilość gotówki na każdą ilość posiadanej waluty kryptograficznej.

Dodatkowo kwota ta nie powinna przekraczać 1% ich kapitału Tier 1. W tej klasie kapitałowej znajdziemy większość kapitału firmy. EBC nie wspomina o dokładnej dacie rozpoczęcia tych działań. Jest to jednak silne ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z kryptowalutami.

Bank centralny rozróżnia również kryptowaluty i blockchain. Wcześniej wiele banków trzymało się z dala od aktywów kryptowalutowych, ale testowało technologię DLT, na przykład w celu tokenizacji obligacji.

Unia Europejska rozważa regulacje kryptowalut w kwestii kryzysu energetycznegoreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.