COPA składa pozew przeciwko Craigowi Wrightowi | Wiadomości | CrypS.

COPA składa pozew przeciwko Craigowi Wrightowi

Mariusz Przepiórka
Craig Wright

Grupa robocza branży kryptowalutowej zaangażowana w dzielenie się patentami zwróciła się z wnioskiem do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii o orzeczenie, że Craig Wright nie jest właścicielem białej księgi bitcoina.

COPA vs Wright

Pozew cywilny złożony przez Crypto Open Patent Alliance (COPA) kwestionuje twierdzenia Wrighta, który w ostatnich latach nieustannie podkreśla, że to on ukrywa się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto – twórcy bitcoina i autora białej księgi tej kryptowaluty. Warto dodać, że whitepaper BTC został opublikowany w 2008 roku.

Twierdzenia Wrighta były szeroko krytykowane i odrzucane, mimo to nadal wysyłał on zawiadomienia o naruszenie praw autorskich do wielu miejsc, domagając się usunięcia kopii białej księgi bitcoina. Ostatnio jego prawni przedstawiciele wysłali zawiadomienia do Bitcoin.org i Bitcoincore.org. Wywołało to falę sprzeciwu i nowe próby hostowania białej księgi, które podejmowali również liczni członkowie Kongresu.

Konsorcjum domaga się ukarania Wrighta

COPA, konsorcjum dzielące się patentami, założone przez firmę płatniczą Square, po raz pierwszy sprzeciwiło się taktyce Wrighta po tym, jak przesłał on żądanie zaprzestania działalności. COPA wówczas odniosła się do żądań Wrighta, prosząc go o przedstawienie dowodów na to, że jego roszczenia w stosunku do praw autorskich są zgodne z prawem brytyjskim.

Crypto Open Patent Alliance złożyło dziś pozew, prosząc sąd zajmujący się prawem własności intelektualnej o stwierdzenie, że Wright nie jest właścicielem białej księgi bitcoina. Konsorcjum twierdzi, że Wright nie jest ani autorem, ani właścicielem białej księgi, a jakiekolwiek wykorzystanie białej księgi nie narusza żadnych praw autorskich posiadanych przez Wrighta. W związku z tym grupa domaga się orzeczenia, które zakaże Wrightowi twierdzenia, że jest właścicielem białej księgi. COPA prosi również o decyzję, na mocy której Wright zapłaci za rozpowszechnienie informacji o tym, że nie jest twórcą Bitcoina.

Craig Wright
reklama
reklama