Coin Center pozywa IRS i Departament Skarbu ws. zasad raportowania | Wiadomości | CrypS.

Coin Center pozywa IRS i Departament Skarbu ws. zasad raportowania

Anna Sutowicz
Coin Center pozywa IRS i Departament Skarbu ws. zasad raportowania

Coin Center pozywa skarb państwa i IRS, twierdząc, że przepisy dotyczące sprawozdawczości podatkowej są niezgodne z konstytucją.


Grupa zwolenników blockchaina, Coin Center z siedzibą w Waszyngtonie, pozwała Departament Skarbu i Urząd podatkowy w USA (IRS). Coin Center twierdzi, że wymóg raportowania podatku od kryptowalut zawarty w kontrowersyjnej ustawie infrastrukturalnej (Infrastructure Investment and Jobs Act) przyjętej latem ubiegłego roku – jest niezgodny z zapisami konstytucji. Chociaż ustawa ma wejść w życie dopiero w 2024 r., organizacja non-profit twierdzi, że znacząco wpłynie na branżę kryptowalutową.

Reżim masowej inwigilacji

Chodzi o poprawkę 6050I, która wymagałaby od osób i przedsiębiorstw otrzymujących 10 tysięcy USD lub więcej w kryptowalutach, aby zgłaszały rządowi nie tylko nazwisko osoby wysyłającej fundusze, ale również datę urodzenia tej osoby i numer ubezpieczenia społecznego:

Mandat sprawozdawczy zmusi Amerykanów używających kryptowalut do dzielenia się szczegółami na swój temat, zarówno między sobą, jak i z rządem federalnym. Zgodnie z warunkami mandatu, codzienni nadawcy i odbiorcy kryptowaluty byliby zmuszeni do ujawnienia danych wrażliwych. Swoich nazwisk, numerów ubezpieczenia społecznego, adresów domowych i innych osobistych informacji identyfikacyjnych.

Coin Center twierdzi, że jeśli poprawka ta wejdzie w życie, nałoży na zwykłych Amerykanów reżim masowej inwigilacji:

Misją jest obrona praw jednostek do budowania i korzystania z wolnych i otwartych sieci kryptowalutowych: prawo do pisania i publikowania kodu – do jego czytania i uruchamiania. Prawo do łączenia się w sieci peer-to-peer. I prawo do robienia tego wszystkiego prywatnie.

W ocenie powoda, raporty dałyby rządowi bezprecedensowy poziom szczegółów na temat transakcji w sferze, w której użytkownicy podjęli szereg kroków do ochrony ich transakcyjnej prywatności. 

Coin Center pozywa IRS i Departament Skarbu ws. zasad raportowaniareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.