Celsius był niewypłacalny od 2019 roku - twierdzi regulator Vermont | Wiadomości | CrypS.

Celsius był niewypłacalny od 2019 roku – twierdzi regulator Vermont

Zerelik Maciej
celsius

Platforma kryptolendingowa Celsius Network wprowadziła w błąd inwestorów co do swojej kondycji finansowej. Firma wykorzystała token CEL do wzmocnienia swojego bilansu oraz fundusze od nowych klientów do spłacenia zobowiązań wobec tych obecnych. Takiego zdania jest Departament Regulacji Finansowej Vermont (DFR).


We wniosku DFR do sądu upadłościowego czytamy:

Świadczy to o wysokim poziomie nieprawidłowości i o tym, że przynajmniej w niektórych momentach dotychczasowi inwestorzy otrzymywali zwroty kosztem aktywów nowych klientów.

Według regulatora, Celsius „poprzez swojego prezesa Alexa Mashinskiego i w inny sposób” złożył fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące kondycji finansowej spółki, rentowności, zgodności z prawem papierów wartościowych i zdolności do wypełnienia zobowiązań wobec inwestorów.

DFR zwrócił w szczególności uwagę na tweet Mashinskiego z 31 lipca 2021 r., w którym twierdził on, że Celsius jest „rentowny i zawsze działa w najlepszym interesie swoich użytkowników”.

W dokumencie czytamy:

W rzeczywistości wstępna analiza zapisów finansowych dostarczonych grupie regulatorów w kilku stanach wykazała, że Celsius poniósł ogromne straty w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku. W czerwcu i lipcu spółka doświadczyła także dwóch istotnych niekorzystnych zdarzeń.

Według urzędników departamentu, Celsius manipulował ceną CEL, mimowolnie gromadząc tokeny w celu wzmocnienia swojego bilansu.

Zwiększając swoją pozycję netto w CEL o setki milionów dolarów, firma zawyżała i utrzymywała cenę rynkową [tokena], zwiększając tym samym bilans w sprawozdaniach finansowych. Bez tej pozycji zobowiązania Celsiusa przekroczyłyby jego aktywa na dzień co najmniej 28 lutego 2019 r. Ta praktyka mogła wzbogacić insiderów platformy.

Regulator wskazał też na tweeta z 2022 roku z maja, w którym szef firmy stwierdził, że nie poniosła ona znaczących strat, a jej środki są bezpieczne.

Według DFT, tylko w maju 2022 roku Celsius poniósł straty w wysokości ponad 450 milionów dolarów w ciągu 10 dni. Departament podkreślił, że w związku z tymi faktami platformę powinien zbadać niezależny audytor.

Upadek Celsius

13 lipca Celsius złożył w sądzie w Nowym Jorku wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego. Spółka podała, że jej zobowiązania przekroczyły aktywa w bilansie o prawie 1,2 mld USD. Według zrewidowanych szacunków, dziura w bilansie platformy wyniosła łącznie 2,85 mld dolarów.

celsius
reklama
reklama