Były audytor Tethera ukarany przez SEC grzywną w wysokości 1 mln USD | Wiadomości | CrypS.

Były audytor Tethera ukarany przez SEC grzywną w wysokości 1 mln USD

Anna Sutowicz
SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła grzywnę w wysokości 1 mln USD na byłego audytora Tethera. Powodem kary jest „niechlujnie prowadzona księgowość”.


23 września Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła firmę księgową Friedman LLP, która świadczyła usługi audytorskie emitentowi stablecoin Tether w 2017 roku – o nieodpowiednie zachowanie zawodowe i seryjne naruszenia federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Według komisji, Friedman LLP w latach 2017-2020 nie przestrzegał standardów Rady Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych. W trakcie dochodzenia SEC dotyczącego audytów dwóch spółek notowanych na giełdzie, w tym chińskiej sieci sklepów spożywczych iFresh ustalono, że firma księgowa działała niezgodnie z przepisami prawa:

W nakazie przeciwko Friedman stwierdza się, że firma dopuściła się niewłaściwego postępowania zawodowego w rozumieniu art. 4C(a)(2) Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r. i art. 102(e) Zasad postępowania SEC oraz naruszyła art. 10A(a). )(2) Ustawy o giełdach i art. 2-02(b)(1) Rozporządzenia SX.

​​W nakazie SEC stwierdza ponadto, że Friedman nie przejawiał zawodowego sceptycyzmu podczas przeglądu dokumentów roboczych i nie rozpoznał sygnałów ostrzegawczych wskazujących na nieujawnione podmioty powiązane. Nie uzyskał również wystarczających i odpowiednich dowodów, nie zareagował na ryzyko oszustwa. Nie zaprojektował, nie wdrożył i nie monitorował odpowiedniego systemu kontroli jakości oraz nie przyjął i nie wdrożył odpowiednich zasad i procedur dotyczących dokumentacji audytu.

Friedman LLP i Tether

Mimo tego, że w dokumencie SEC nie ma bezpośredniej wzmianki o Tether, Friedman LLP świadczył usługi Tetherowi od maja 2017 r. do stycznia 2018 r. Nie przyznając się ani nie zaprzeczając ustaleniom SEC, Friedman LLP wdrożył zobowiązania dotyczące szkolenia personelu i zgodził się zapłacić 524 138 dolarów, odsetki przedsądowe w wysokości 40 574 dolarów oraz karę pieniężną w wysokości 1 000 000 dolarów.

SECreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.