Biden: aktualizacja przepisów dot. kryptowalut dostarczy USA 11 mld USD przychodów | Wiadomości | CrypS.

Biden: aktualizacja przepisów dot. kryptowalut dostarczy USA 11 mld USD przychodów

Anna Sutowicz
Biden: aktualizacja zasad kryptowalut do 2032 r. dostarczy 11 mld USD dodatkowych przychodów

Wczoraj prezydent USA Joe Biden opublikował swoją propozycję budżetu na kolejny rok. Biden twierdzi, że aktualizacja przepisów dotyczących kryptowalut do 2032 roku wygeneruje dodatkowe 11 mld USD przychodów.

Administracja USA stara się modernizować przepisy dotyczące aktywów cyfrowych. Propozycja budżetu Bidena sugeruje zastosowanie kilku nowych zasad do aktywów cyfrowych dotyczących m.in. rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. Biden twierdzi, że w ten sposób do 2032 roku USA wygeneruje dodatkowe 11 mld USD.

Raportowanie jest konieczne

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mają zgłaszać wszelkie aktywa powyżej 50 000 USD zgromadzone na posiadanych rachunkach zagranicznych. Ministerstwo Skarbu podkreśla, że:

Globalny charakter rynku aktywów cyfrowych daje amerykańskim podatnikom możliwość ukrycia aktywów i dochodu podlegającego opodatkowaniu za pomocą zagranicznych giełd aktywów cyfrowych i dostawców portfeli.

Administracja USA chce także, by amerykańskie banki i instytucje finansowe przekazywały do Urzędu Skarbowego informacje na temat wartości udziałów od nierezydentów i zagranicznych właścicieli niektórych podmiotów gospodarczych. W ten sposób chce przeciwdziałać zjawisku unikania sprawozdawczości podatkowej w USA. Ministerstwo twierdzi, że raportowanie informacji przez osoby trzecie ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu potencjalnego wykorzystania zasobów cyfrowych do uchylania się od płacenia podatków.

Przeciwdziałanie ransomware

Rozszerzona ma być zdolność Departamentu Sprawiedliwości do ścigania cyberzagrożeń. Planowane są inwestycje wspierające wieloletnie wysiłki na rzecz budowania zdolności do prowadzenia dochodzeń cybernetycznych w oddziałach terenowych FBI. Inwestycje te mają być zgodne ze strategią administracji dotyczącą przeciwdziałania ransomware, skoncentrowaną m.in. na zwalczaniu nadużywania kryptowalut. Budżet Departamentu Sprawiedliwości ma być zwiększony o 52 mln USD.

9 marca tego roku Joe Biden podpisał dekret o koordynacji agencji federalnych w kwestii regulacji kryptowalut. Dokument ten zobowiązuje regulatorów do analizy możliwości, korzyści oraz zagrożeń związanych z wydawaniem CBDC.

W lutym natomiast informowaliśmy, że U.S. Secret Service, tj. jeden z najstarszych federalnych organów ścigania w USA ogłosił uruchomienie centrum świadomości kryptowalutowej. To internetowa platforma edukacyjna, która ma dostarczać społeczeństwu informacji na temat bezpieczeństwa aktywów cyfrowych.

Służby specjalne Stanów Zjednoczonych podkreślają, że inwestycje i transakcje z wykorzystaniem kryptowalut nie są przestępcze z natury.

Biden: aktualizacja zasad kryptowalut do 2032 r. dostarczy 11 mld USD dodatkowych przychodów
reklama
reklama