Avalanche wprowadza pomost pomiędzy blockchainem Ethereum | Wiadomości | CrypS.

Avalanche wprowadza pomost pomiędzy blockchainem Ethereum

Redakcja
avalanche ethereum bridge

Firma Avalanche ogłosiła swój pierwszy między blockchainowy pomost Ethereum. Został on nazwany „Avalanche-Ethereum Bridge”.

Pomost Ethereum został zbudowany w ramach programu dotacji „Avalanche-X” i jest rozwijany przez ChainSafe. Projekt jest obecnie w końcowej fazie testów, po których zostanie przeniesiony do sieci mainnet. Po uruchomieniu w sieci mainnet, most pozwoli na łatwe i bezpieczne przenoszenie aktywów pomiędzy blockchainami ETH i Avalanche.

Avalanche-Ethereum Bridge jest dwukierunkowym pomostem, który zapewnia płynne przenoszenie tokenów ERC-721 i ERC-20 pomiędzy Avalanche i ETH. Transfery odbywać się będą w sieci Avalanche przez C-Chain, a pomost będzie realizował swoje transakcje przy użyciu ChainBridge.

Gdy użytkownicy Avalanche będą chcieli korzystać z ETH w ramach dAppów, będą mieli możliwość zablokowania Wrapped ETH (WETH) w umowie ChainBridge. Gdy to nastąpi, zostanie wyemitowany równoważny token na blockchainie Avalanche. Pomost pomiędzy blockchainami może być również używany do interakcji z aplikacjami, które integrują ten most. Wkrótce pojawi się możliwość interakcji z aplikacją Avalanche-Ethereum asset swap.

W celu przeprowadzania testów, firma Avalanche nawiązała współpracę z POA Network, Protofire, Avascan i Hashquack. Transfery zostaną zatwierdzone lub odrzucone na podstawie głosowania, które zostanie wykonane wśród wszystkich przekaźników. Dodatkowo, transfer tokenów zostanie zatwierdzony tylko wtedy, gdy głosowanie przekroczy określony próg.

Przenoszenie tokenów z Ethereum do Avalanche

Aby przenieść tokeny z Ethereum do Avalanche, użytkownicy pomostu będą musieli wysłać nie więcej niż dwie transakcje. Następnie kontrakt Bridge będzie musiał zostać zatwierdzony przy użyciu metody „approve”. Przy użyciu „transferFrom” zatwierdzony token musiałby być zdeponowany i zablokowany w kontrakcie Bridge.

Gdy wpłata się powiedzie, zostaną o tym poinformowane przekaźniki i w kontrakcie Bridge zostanie stworzona propozycja. Takie propozycje mają różne statusy: aktywne, nieaktywne, przeniesione i sfinalizowane. Gdy pojawią się nowe propozycje, zostaną one oznaczone jako aktywne. Taka propozycja zawiera hasz danych transferowych, co uniemożliwia podejrzenie danych depozytowych przed ich zatwierdzeniem.

Następnie przekaźniki przeprowadzają głosowanie zgodnie z dokładnością dostarczonych danych. Po zatwierdzeniu głosowania takie tokeny mogą być następnie wyemitowane na Avalanche. Avalanche pracuje obecnie nad innowacyjnymi technologiami, a wiele z tych inicjatyw zostanie wprowadzonych w życie w najbliższych miesiącach.

 

avalanche ethereum bridgereklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.