CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za wrzesień 2020 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za wrzesień 2020

6 min
Mariusz Przepiórka

tłumaczenie raportu cryptocompare za wrzesień 2020 Futures

Portal CryptoCompare opublikował raport podsumowujący ubiegły miesiąc na giełdach kryptowalut. Wrzesień przyniósł spadki wolumenów na rynku spot i instrumentów pochodnych. Giełdy kryptowalut odnotowały także znacznie niższe miesięczne obroty niż w sierpniu.

Oryginał raportu w języku angielskim (link)

Kluczowe punkty

Binance zajmuje pierwsze miejsce w kategorii giełd instrumentów pochodnych

Giełda kryptowalutowa Binance wskoczyła na pierwsze miejsce w kategorii giełd instrumentów pochodnych pod względem wielkości obrotów. Jej obroty we wrześniu wyniosły 164,8 mld USD (spadek o 10% w porównaniu z sierpniem). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi (156,3 mld USD, spadek o 25,8%),  OKEx (155,7 mld USD, spadek o 18,5%) i BitMEX (56,4 mld USD, spadek o 30,7%).

Giełdy najwyższej kategorii z dziennymi rekordami obrotów w 2020 roku

Pomimo że miesięczne obroty giełd najwyższej kategorii w porównaniu z sierpniem zanotowały spadek, to jednak 3 września 2020 roku dzienne obroty osiągnęły rekordowy wynik w tym roku. Wartość obrotu wyniosła w tym dniu 27,6 mld USD. Poprzedni rekord zanotowano 27 lipca i wynosił on 27,1 mld USD.

Wrzesień pod znakiem spadku obrotów na rynku spot i instrumentów pochodnych

Wielkość obrotów instrumentami pochodnymi spadł we wrześniu o 17,5% do poziomu 634,9 mld USD. Spadek na rynku spot również wyniósł 17,5% przy wielkości obrotu rzędu 676,6 mld USD.

Stabilny poziom wielkości kontraktów futures na BTC na giełdzie CMC i wzrost obrotu opcjami o 79%

We wrześniu na giełdzie CMC zawarto 201 893 kontrakty futures na bitcoinie. Jest to spadek o 1% w porównaniu z sierpniem, kiedy to zawarto 203 867 takich kontraktów. Liczba kontraktów opcyjnych wzrosła w porównaniu z sierpniem o 79,4% do poziomu 4872 kontraktów we wrześniu (2715 w sierpniu).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalut poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności, jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii - CryptoCompare wrzesień 2020
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare wrzesień 2020

We wrześniu giełdy najwyższej kategorii zanotowały spadek obrotów o 19% do poziomu 429 mld USD, natomiast giełdy niższych kategorii odnotowały spadek obrotów o 15% do poziomu 248 mld USD. Udział rynkowy giełd najwyższej kategorii wynosi obecnie 63,3% (w porównaniu z 64% w sierpniu).

Całkowity wolumen spot – giełdy niższej i wyższej kategorii - porównanie
Całkowity wolumen spot – giełdy niższej i wyższej kategorii – porównanie

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach we wrześniu spadła w porównaniu z sierpniem. To efekt spadku ceny bitcoina poniżej 11 tys. USD. Ranking Exchange Benchmark CryptoCompare wskazuje, że giełdy o wyższym poziomie ryzyka straciły część udziału w rynku, ponieważ użytkownicy przenoszą się do giełd o niższym poziomie ryzyka (giełd najwyższej kategorii).

Miesięczne obroty giełd najwyższej kategorii w porównaniu z sierpniem zanotowały spadek, jednak 3 września 2020 roku dzienne obroty osiągnęły rekordowy wynik w tym roku. Wartość obrotu wyniosła w tym dniu 27,6 mld USD. Poprzedni rekord zanotowano 27 lipca i wynosił on 27,1 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii określane są na podstawie rygorystycznej metodologii Exchange Benchmark.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen według modelu opłat
Historyczny wolumen według modelu opłat

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 84,4% ogólnego wolumenu wymiany we wrześniu (w porównaniu z 83,5% w sierpniu), natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 16%.

We wrześniu na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 571 mld USD (spadek o 16,6% w stosunku do sierpnia), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 98,6 mld USD (spadek o 34,5% w porównaniu z sierpniem).

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii

We wrześniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii spadł średnio o 10,9% w porównaniu z sierpniem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii - ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu we wrześniu była Binance (ocena A) z wynikiem 113,3 mld USD (spadek o 9,31%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 60,75 mld USD (spadek o 6,54%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 55,4 mld (spadek o 14,3%). Giełdy Coinbase (AA), Kraken (A) i Liquid (A) zanotowały odpowiednio wyniki 13,6 mld USD (spadek o 36%), 7,43 mld USD (spadek o 19,16%) i 6,36 mld USD (spadek o 36%). FTX była jedyną giełdą najwyższej kategorii, która zanotowała wzrost wielkości obrotów (3,88 mld USD, wzrost o 73,45%  porównaniu z sierpniem).

Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii
Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii

Binance (A) i OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów we wrześniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 82% obrotów (w porównaniu z 80% w sierpniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT we wrześniu spadła o 10,4% do poziomu 5,61 mln BTC w porównaniu z 6,27 mln BTC w sierpniu. Wymiana na USD i JPY również spadła, odpowiednio do 1,05 mln BTC (spadek o 18,4%) i 0,77 mln BTC (spadek o 30,9%). Rynek EUR wzrósł o 22,6%, natomiast rynek KRW wzrósł o 12,1%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX we wrześniu osiągnęły wielkość odpowiednio 60,9 tys. BTC (spadek o 15,3%) i 18,6 tys. BTC (spadek o 22,5%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny we wrześniu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 68,1%, w porównaniu z 65,2% w sierpniu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł we wrześniu o 17,5% do poziomu 634,9 mld USD. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot spadła o 17,5% do poziomu 676,6 mld USD.

Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii - ostatnie 3 miesiące
Derywaty na największych giełdach kryptowalut – ostatnie 3 miesiące

Giełdy oferujące instrumenty pochodne zanotowały spadki pod względem wielkości obrotu we wrześniu. Na czele tego rankingu znalazła się giełda Binance (164,8 mld USD, spadek o 10,7% w porównaniu z sierpniem), Huobi (156,3 mld USD, spadek o 25,8%), OKEx (155,7%, spadek o 18,5%) i BitMEX (56,4 mld USD, spadek o 30,7%).

FTX była jedyną giełdą najwyższej kategorii, która we wrześniu zanotowała wzrost obrotów (23,89 mld USD, wzrost o 12% w porównaniu z sierpniem).

Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie pięć miesięcy
Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie cztery miesiące

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu zanotowała spadek, jednak 3 września giełdy osiągnęły rekordowy wynik dzienny w 2020 roku. To efekt spadku ceny BTC poniżej 11 tys. USD. Maksymalny poziom dziennego obrotu zanotowano 27 lipca (46,91 mld USD). Cztery czołowe giełdy, Huobi, OKEx, Binance i BitMEX odpowiadały za mniej niż 90% obrotu zanotowanego we wrześniu.

Obrót instytucjonalny CME

Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME
Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na giełdzie CME we wrześniu utrzymała swój poziom z sierpnia. Liczba kontraktów zawartych w tym miesiącu wyniosła 201 893, co oznacza spadek o 1% w porównaniu z sierpniem, gdy zawarto 203 867 kontraktów.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME we wrześniu wzrosła o 79,4% do poziomu 4872 kontraktów. W sierpniu wynik ten wynosił 2715 kontraktów.

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME - marzec do września
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME – marzec do września

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu we wrześniu, wyniki CME spadły o 10,9% do poziomu 11,02 mld USD.

Miesięczny wolumen na platformie CME
Miesięczny wolumen na platformie CME

Oryginał raportu CryptoCompare w języku angielskim

tłumaczenie raportu cryptocompare za wrzesień 2020
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.