CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za kwiecień 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za kwiecień 2021

6 min
Michał Misiura

kryptoraport z giełd - cryptocompare kwiecień 2021 Futures

Kwiecień był kolejnym miesiącem hossy na rynku kryptowalut, dzięki czemu wzrosły obroty wszystkich czołowych giełd. Największą z nich pozostaje Binance, której miesięczny wolumen na rynku spot przekroczył 1 bilion dolarów. Więcej szczegółów w poniższym tłumaczeniu kwietniowego raportu CryptoCompare.

Kluczowe punkty

Rynek instrumentów pochodnych rośnie o 41,2% i osiąga poziom 3,88 bln USD, a rynek transakcji spot wzrasta o 28,3% do poziomu 3,84 bln USD

Rynek instrumentów pochodnych stanowił w kwietniu 50,2% całkowitego rynku kryptowalutowego (w porównaniu do 47,8% w marcu). Giełdy najwyższej kategorii w kwietniu zwiększyły obroty na rynku spot o 28,6% do poziomu 3,22 bln USD, a giełdy niższych kategorii zwiększyły obroty o 26,7% do poziomu 618 mld USD.

Wolumen obrotów na ETH na giełdzie CME w kwietniu wzrósł czterokrotnie, a otwarte pozycje na Ethereum rosną o 146%

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu, kontrakty terminowe ETH na giełdzie CME osiągnęły w kwietniu poziom 6,1 mld USD (wzrost o 302% w porównaniu z marcem). W tym samym czasie wartość kontraktów terminowych BTC spadła o 10,3% do poziomu 53,3 mld USD. Łącznie wartość kontraktów terminowych (ETH + BTC) wyniosła 59,4 mld USD (spadek o 2,6%).

Średnia wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych BTC wzrosła w kwietniu o 25% do poziomu 2,6 mld USD. Średnia wartość otwartych pozycji na kontraktach ETH osiągnęła 250 mln USD (wzrost o 146%).

Wolumen obrotu transakcji spot na giełdzie Binance przekracza 1 bln USD, a jej wolumen obrotu na rynku instrumentów pochodnych przebił 1,6 bln USD

Binance (Ocena A) była w kwietniu największą giełdą najwyższej kategorii pod względem wolumenu obrotów na rynku spot z obrotem o wartości 1 bln USD (wzrost o 32,3%). Kolejne miejsca zajęły Huobi Global (Ocena A) z obrotami na poziomie 288 mld USD (wzrost o 36,9%) oraz OKEx (Ocena BB) z obrotami na poziomie 282 mld USD (wzrost o 63,9%). W dalszej kolejności znalazły się giełdy BeQuant (BB), Coinbase (AA), i Kraken (AA) z obrotami na poziomie 106 mld USD (wzrost o 45,8%), 99 mld USD (wzrost o 14,2%) i 66 mld USD (wzrost o 50,3%).

Binance była również największą giełdą instrumentów pochodnych w kwietniu pod względem miesięcznego wolumenu obrotów z wynikiem 1,65 bln USD (wzrost o 50% w porównaniu z marcem), a następnie OKEx (663 mld USD, wzrost o 41%), Bybit (463 mld USD, wzrost o 24%) i Huobi (453 mld USD, wzrost o 37%). W kwietniu giełda Binance miała również największy poziom otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych na średnim poziomie 10,1 mld USD (wzrost o 36,1% od marca). Następne w kolejności były giełdy Huobi (5,1 mld USD, wzrost o 28,3%) i Bybit (4,9 mld USD, wzrost o 26,6%).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W kwietniu giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 28,3% do poziomu 3,22 bln USD, a giełdy niższych kategorii zwiększyły swój wolumen o 26,7%, do poziomu 618 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 83,9% rynku (w porównaniu z 83,5% w marcu).

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare kwiecień 2021
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare kwiecień 2021

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w kwietniu wzrosła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 16 kwietnia i wyniósł on 161,98 mld USD.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 16 kwietnia. Wyniósł on 140,7 mld USD.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W kwietniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 40% w porównaniu z marcem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w kwietniu była Binance (ocena A) z wynikiem 1 bln USD (wzrost o 32,3%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 288 mld USD (wzrost o 36,9%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 282 mld (wzrost o 63,2%).

Giełdy Bequant (BB), Coinbase (AA) i Kraken (AA) zanotowały odpowiednio wyniki 106 mld USD (wzrost o 45,8%), 99 mld USD (wzrost o 14,2%) i 66 mld USD (wzrost o 50,3%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 maja 2021
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 maja 2021

Binance (A), Huobi Global (BB) i OKEx (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w kwietniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 76% obrotów (w porównaniu z 75% w marcu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w kwietniu spadła o 5,3% do poziomu 4,1 mln BTC, a wymiana na USD spadła o 12,3% do poziomu 1,3 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,37 mln BTC (spadek o 23,4%). Rynek EUR spadł o 10,6%, natomiast rynek KRW spadł o 5%.

Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w kwietniu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 59,6%, w porównaniu z 57,9% w lutym.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w kwietniu o 5,3% osiągając poziom 3,88 bln USD. Jednocześnie rynek spot wzrósł o 28,3% do poziomu 3,84 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 50,2% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 47,8% w marcu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w kwietniu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,65 bln USD (wzrost o 50% w porównaniu z marcem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (663 mld USD, wzrost o 41%), Bybit (463 mld USD, wzrost o 24%) i Huobi (453 mld USD, wzrost o 37%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w kwietniu swój najwyższy wynik osiągnęła 18 kwietnia (259,8 mld USD).

Otwarte pozycje

W kwietniu giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 10,1 mld USD (wzrost o 36,1% w porównaniu z marcem). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi (5,1 mld USD, wzrost o 28,3%) i ByBit (4,9 mld USD, wzrost o 26,6%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Bybit dysponuje największym wolumenem otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. Ich wartość wynosi 3,7 mld USD (wzrost o 23,3%). Na drugim miejscu jest giełda Binance z wynikiem 3,0 mld USD (wzrost o 14,1%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH. W tym przypadku jest to wynik 1,24 mld USD (wzrost o 26,5%). Drugie miejsce zajmuje Bybit (878 mln USD, wzrost o 20,2%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Giełda CME ma najwyższą wartość otwartych kontraktów futures na BTC (2,63 mld USD, wzrost o 25%). Drugie miejsce zajmuje giełda OKEx (2,10 mld USD, spadek o 2,2%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

OKEx może pochwalić się największą wartością otwartych kontraktów futures na ETH (546 mln USD, wzrost o 24,1%), a drugie miejsce zajmuje Huobi (521 mln USD, wzrost o 29,6%).

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum
Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na BTC na giełdzie CME w kwietniu osiągnęła najwyższy poziom 25 kwietnia, kiedy to zawarto 20 042 kontrakty.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w kwietniu zanotowano spadek o 15% w porównaniu z marcem (blisko 218 000 kontraktów).

Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w kwietniu spadła o 2,6% do poziomu 1313 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w marcu osiągnięto 15 kwietnia (145 kontrakty).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: maj 2020 – kwiecień 2021
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: maj 2020 – kwiecień 2021

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w kwietniu, kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME osiągnęły poziom 6,1 mld USD (wzrost o 302% w porównaniu z marcem). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC spadł o 10,3% do poziomu 55,3 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 59,4 mld USD (spadek o 2,6%).

Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME
Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME; luty 2020 – kwiecień 2021

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w kwietniu 2,6 mld USD (wzrost o 25%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 250 mln USD (wzrost o 146%).

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów futures na BTC i ETH na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów futures na BTC i ETH na platformie CME
kryptoraport z giełd - cryptocompare kwiecień 2021reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.