Blockchain-as-a-Service (BaaS), czyli hit technologiczny dla firm | CrypS.

Blockchain-as-a-Service (BaaS), czyli hit technologiczny dla firm

Co to jest Blockchain-as-a-Service Blockchain

Blockchain to technologia umożliwiająca tworzenie i zarządzanie rozproszonymi bazami danych, które są zabezpieczone kryptograficznie i odporne na manipulacje. Chociaż blockchain kojarzy się nam głównie z kryptowalutami, takimi jak bitcoin (BTC) lub ether (ETH), to ma również wiele innych zastosowań w rozmaitych sektorach i branżach gospodarki.

Wdrożenie i utrzymywanie własnej infrastruktury blockchain jest jednak kosztowne i skomplikowane, dlatego coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z produktu o nazwie Blockchain-as-a-Service (BaaS). W tym artykule wyjaśniamy czym jest BaaS, jak działa, podajemy przykłady jego zastosowania, zalety i wady, wymieniamy największych dostawców oraz popularne firmy korzystające z tego rozwiązania.

Spis treści:


Czym jest Blockchain-as-a-Service (BaaS)?

Blockchain-as-a-Service (BaaS) to model usługowy, w którym dostawca oferuje klientom dostęp do platformy blockchain. Odpowiedzialnym za zarządzanie nią i hostowanie nie jest jednak klient, a wspomniany dostawca. Klienci mogą tworzyć i uruchamiać własne aplikacje blockchain, takie jak smart kontrakty, bez konieczności posiadania własnej infrastruktury blockchain. BaaS jest podobny do innych usług chmurowych, takich jak Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) czy Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Centralizacja aplikacji biznesowych i oferowanie „oprogramowania jako usługi” sięga jeszcze lat 60-tych ubiegłego wieku. Chociaż technologie się zmieniają i pojawiają rozwiązania, takie jak blockchain, zasada działania jest cały czas taka sama.

Ekspansja Internetu w latach 90. pozwoliła rozwinąć się podmiotom, które świadczą firmom usługi hostingu i zarządzania wyspecjalizowanymi aplikacjami biznesowymi w celu obniżenia kosztów poprzez centralną administrację i specjalizację dostawcy w konkretnej aplikacji biznesowej.

Jak działa Blockchain-as-a-Service (BaaS)?

W modelu BaaS, dostawca usługi zapewnia klientowi wszystkie niezbędne narzędzia i zasoby do tworzenia i uruchamiania aplikacji blockchain. Dostawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie i aktualizowanie platformy blockchain, zapewnianie bezpieczeństwa i skalowalności, a także za obsługę wszelkich problemów technicznych. Klient natomiast płaci za korzystanie z usługi według ustalonego planu cenowego i ma pełną kontrolę nad swoimi aplikacjami blockchain.

BaaS działa poprzez zapewnienie kompletnego środowiska blockchain, które użytkownicy mogą wykorzystać bez konieczności radzenia sobie z podstawową złożonością infrastruktury tej technologii. Dostawca BaaS zajmuje się konfiguracją, konserwacją i bieżącym zarządzaniem, pozwalając użytkownikowi skupić się na opracowywaniu i wdrażaniu własnego oprogramowania.

Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy funkcjonowania BaaS:

 1. Model subskrypcyjny: Firma lub osoba fizyczna wybiera dostawcę BaaS i subskrybuje jego usługę. Subskrypcja ta daje im dostęp do usług blockchain bez konieczności posiadania sprzętu bazowego.
 2. Wybór platformy: W zależności od dostawcy, użytkownik może wybrać konkretną platformę blockchain (np. Ethereum, Hyperledger), która odpowiada jego potrzebom.
 3. Konfiguracja środowiska: Dostawca BaaS konfiguruje środowisko, w tym sieć blockchain, węzły i niezbędne konfiguracje. Konfiguracja ta umożliwia użytkownikowi opracowywanie, testowanie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (dApps).
 4. Rozwój i wdrażanie: Użytkownik może tworzyć smart kontrakty i dAppsy przy użyciu narzędzi i frameworków dostarczonych przez dostawcę BaaS. Po opracowaniu można je wdrożyć w sieci blockchain zarządzanej przez dostawcę BaaS.
 5. Bieżące zarządzanie: Dostawca BaaS stale monitoruje i utrzymuje sieć blockchain. Obejmuje to zapewnienie płynnego działania węzłów, przeprowadzanie aktualizacji, zarządzanie bezpieczeństwem i skalowanie infrastruktury w razie potrzeby.
 6. Integracja z istniejącymi systemami: BaaS często obejmuje interfejsy API i inne narzędzia integracyjne, które pozwalają użytkownikowi łączyć swoje aplikacje blockchain z istniejącymi systemami biznesowymi i oprogramowaniem.
 7. Zarządzanie danymi i transakcjami: Użytkownik może wykonywać transakcje i zarządzać danymi na blockchainie za pośrednictwem platformy BaaS. Niezmienność i przejrzystość blockchain są utrzymywane, a dostawca BaaS zapewnia, że sieć jest zgodna z odpowiednimi przepisami i standardami.
 8. Analityka i monitorowanie: Wielu dostawców BaaS oferuje narzędzia analityczne i monitorujące, które pozwalają użytkownikowi śledzić transakcje, monitorować wydajność aplikacji i uzyskiwać wgląd w zachowania użytkowników.

W zależności od konkretnych potrzeb biznesowych klienta, dostawca BaaS może skonfigurować sieć blockchain przy użyciu różnych rozproszonych rejestrów, w tym między innymi Ethereum, Bitcoin, Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, Chain Core lub BlockApps.

Ponadto, dostawca BaaS przyjmuje na siebie kluczową rolę zachowania wszystkich istotnych komponentów związanych z łańcuchem bloków i zapewnienia, że infrastruktura pozostaje sprawna. Zakres umów BaaS często obejmuje dodatkowe wsparcie, takie jak zarządzanie przepustowością, optymalizację zasobów, obsługę nagłych wypadków, monitorowanie stanu systemu i wdrażanie proaktywnych środków bezpieczeństwa w celu udaremnienia prób włamań.

Przykłady zastosowania Blockchain-as-a-Service (BaaS)

Blockchain-as-a-Service (BaaS) ma wiele potencjalnych zastosowań w różnych sektorach i branżach. Od dobrych kilku już lat sprawdza się w szeroko rozumianych finansach, ale również w transporcie, branży medycznej, czy też w nauce i edukacji. Poniżej przedstawiono cztery podstawowe zastosowania BaaS:

Branża Zastosowanie
Bankowość i finanse BaaS może pomóc w usprawnieniu procesów transakcyjnych, takich jak przelewy międzynarodowe, płatności cyfrowe, wymiana walut czy ubezpieczenia. BaaS może również zapewnić większą transparentność i bezpieczeństwo danych finansowych, a także zmniejszyć koszty pośrednictwa i opłat.
Logistyka i transport BaaS śledzi i zarządza łańcuchem dostaw, poprawiając efektywność i jakość usług. BaaS może również ułatwić współpracę między różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces logistyczny, takimi jak producenci, dystrybutorzy, przewoźnicy czy odbiorcy.
Zdrowie i opieka BaaS poprawia jakość i dostępność usług zdrowotnych, umożliwiając bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych medycznych pacjentów. Dodatkowo jest w stanie wspierać badania kliniczne, monitorowanie stanu zdrowia czy zarządzanie lekami.
Edukacja i nauka BaaS może pomóc w ulepszeniu systemu edukacyjnego, umożliwiając weryfikację i autoryzację certyfikatów, dyplomów czy ocen. BaaS może również wspomagać procesy naukowe, takie jak publikowanie, recenzowanie czy cytowanie prac badawczych.

Źródło: Opracowanie własne

Zalety używania Blockchain-as-a-Service (BaaS)

Korzystanie z usługi Blockchain-as-a-Service (BaaS) niesie sporo zalet dla współczesnych biznesów, które chcą wykorzystać potencjał technologii rozproszonej księgi oraz łańcucha bloków. BaaS to oszczędność pieniędzy, możliwość skalowania biznesu i zwiększenia jego elastyczności, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 • Łatwość użytkowania: Dostawcy BaaS obsługują złożony back-end, ułatwiając firmom skupienie się na ich podstawowych funkcjach bez martwienia się o techniczne aspekty blockchain.
 • Opłacalność: Dzięki outsourcingowi podstawowej infrastruktury i konserwacji, firmy mogą odkrywać technologię blockchain bez znaczących inwestycji początkowych w sprzęt i wyspecjalizowany personel.
 • Skalowalność: Platformy BaaS są zaprojektowane z myślą o skalowalności i mogą być dostosowywane do potrzeb biznesowych, umożliwiając elastyczność i rozwój.
 • Bezpieczeństwo: Dostawcy BaaS często stosują środki bezpieczeństwa w celu ochrony integralności i poufności danych w łańcuchu bloków.
 • Zgodność z przepisami: Dostawcy BaaS zapewniają, że blockchain jest zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami, zmniejszając ryzyko prawne i ryzyko zgodności.
 • Szybkie wdrożenie: BaaS umożliwia szybsze opracowywanie i wdrażanie aplikacji blockchain, ponieważ infrastruktura jest już dostępna.
 • Integracja: Wielu dostawców BaaS oferuje narzędzia do integracji aplikacji blockchain z istniejącymi systemami biznesowymi, zwiększając interoperacyjność.

Oprócz zalet, warto przyjrzeć się również potencjalnym wadom tego rozwiązania:

 • Zależność od dostawcy: Poleganie na zewnętrznym dostawcy oznacza, że firma jest zależna od jego niezawodności, środków bezpieczeństwa i ciągłości usług.
 • Potencjalne obawy o bezpieczeństwo: Chociaż dostawcy BaaS zazwyczaj stosują silne środki bezpieczeństwa, fakt, że infrastruktura blockchain jest zarządzana przez stronę trzecią, może budzić obawy niektórych firm, zwłaszcza tych, które mają do czynienia z bardzo wrażliwymi informacjami.
 • Ograniczona kontrola: Korzystanie z usług dostawcy BaaS oznacza, że firma ma mniejszą kontrolę nad podstawową infrastrukturą, co w niektórych przypadkach może ograniczać możliwość dostosowywania i elastyczność.
 • Potencjalne ukryte koszty: Chociaż BaaS może być bardziej opłacalny z góry, mogą istnieć ukryte lub bieżące koszty związane z określonymi usługami, wsparciem lub potrzebami skalowania.
 • Wyzwania związane z interoperacyjnością: W zależności od dostawcy i wybranej platformy blockchain, mogą wystąpić wyzwania związane z integracją rozwiązania blockchain z innymi systemami lub blockchainami.
 • Obawy o prywatność: W zależności od implementacji i dostawcy, mogą pojawić się obawy o prywatność danych przechowywanych na blockchainie, zwłaszcza jeśli jest to blockchain publiczny lub konsorcjalny.

Podsumowując, Blockchain-as-a-Service (BaaS) oferuje wygodny i często opłacalny sposób na badanie i wdrażanie rozwiązań blockchain. Firmy muszą jednak dokładnie rozważyć swoje specyficzne potrzeby, ofertę dostawcy i potencjalne ograniczenia, aby określić, czy BaaS jest dla nich odpowiedni.

Najwięksi dostawcy Blockchain-as-a-Service (BaaS)

Na rynku istnieje wiele firm, które oferują usługę Blockchain-as-a-Service (BaaS). Do największych zalicza się niezaprzeczalnie IBN, Microsoft, Google oraz Amazon, czyli popularni giganci technologiczni.

Amazon Web Services (AWS) jest jednym z największych dostawców usług chmurowych na świecie, który oferuje również usługę AWS Blockchain. AWS Blockchain pozwala klientom tworzyć i zarządzać sieciami blokowymi opartymi na popularnych protokołach, takich jak Ethereum czy Hyperledger Fabric. AWS Blockchain również integruje się z innymi usługami AWS, takimi jak Amazon Managed Blockchain, Amazon QLDB czy Amazon S3.

Microsoft Azure jest drugim co do wielkości dostawcą usług chmurowych na świecie, który oferuje również usługę Azure Blockchain. Podobnie jak Amazon pozwala tworzyć sieci w oparciu o protokoły takie Ethereum, Corda czy Quorum. Azure Blockchain integruje się z dodatkowo innymi usługami Azure, takimi jak Azure Active Directory, Azure Key Vault czy Azure Logic Apps.

IBM Cloud to lider w dziedzinie technologii blockchain, który oferuje usługę IBM Blockchain Platform. IBM Blockchain wykorzystuje protokół Hyperledger Fabric. IBM Blockchain Platform również integruje się z innymi usługami IBM Cloud, takimi jak IBM Watson, IBM Cloudant czy IBM Kubernetes Service.

Google Cloud jest trzecim co do wielkości dostawcą usług chmurowych na świecie, który oferuje również usługę Google Cloud Blockchain. Google Cloud Blockchain pozwala klientom tworzyć i zarządzać sieciami blockchain opartymi na różnych protokołach, takich jak Ethereum, Hyperledger Fabric czy Corda. Dodatkowo jest zintegrowany z innymi usługami Google Cloud, takimi jak Google BigQuery, Google Cloud Storage czy Google Cloud AI Platform.

Wśród dużych dostawców tego typu rozwiązań warto wymienić również Blockstream, Crypto APIs, Alchemy, BlockApps, Luniverse, Kaleido oraz Corda R3. Kaleido oferuje kompleksową platformę BaaS, która umożliwia tworzenie i obsługę korporacyjnej sieci blockchain w ramach ekosystemu współpracy, a platforma BaaS firmy Corda została zaprojektowana specjalnie dla biznesu, z funkcjami prywatności i bezpieczeństwa, które sprawiają, że jest odpowiednia dla branż regulowanych.

Jakie firmy korzystają z Blockchain-as-a-Service (BaaS)?

Coraz więcej firm z różnych sektorów i branż decyduje się na korzystanie z usługi Blockchain-as-a-Service (BaaS). Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, spora liczba popularnych marek oraz przedsiębiorstw, z których produktów korzystamy na co dzień, wdrożyła rozwiązania BaaS dla optymalizacji swojego biznesu. Dla większości firm BaaS jest niezbędny do śledzenia łańcucha dostaw, ale również do innych rozwiązań.

Wśród tych firm znajduje się między innymi Starbucks. Starbucks to jedna z największych sieci kawiarnianych na świecie, która korzysta z usługi Microsoft Azure Blockchain. Starbucks wykorzystuje blockchain do śledzenia pochodzenia kawy od plantacji do filiżanki, poprawiając jakość produktu i transparent

Walmart jest jedną z największych sieci handlowych na świecie, która korzysta z usługi IBM Blockchain Platform. Walmart wykorzystuje blockchain do śledzenia i zarządzania żywnością od producenta do konsumenta, poprawiając bezpieczeństwo żywności i redukując marnotrawstwo. Walmart również wykorzystuje blockchain do współpracy z dostawcami, partnerami i organami regulacyjnymi.

Kolejny przykład to Spotify. Spotify to jedna z największych platform streamingowych, wykorzystująca Google Cloud Blockchain. Spotify korzysta z BaaS do zarządzania prawami autorskimi i licencjami, poprawiając efektywność i uczciwość wypłat dla artystów oraz wydawców. Spotify również wykorzystuje blockchain do tworzenia spersonalizowanych playlist i rekomendacji dla użytkowników.

Inne przykłady wykorzystania BaaS przez firmy znajdują się poniżej:

 • Banki: J.P. Morgan, HSBC i inne banki korzystają z BaaS do zarządzania transakcjami i zwiększenia przejrzystości.
 • Zdrowie: Firmy takie jak Pfizer i Mediledger wykorzystują BaaS do śledzenia łańcucha dostaw leków.
 • Motoryzacja: Toyota i BMW korzystają z BaaS również do zarządzania łańcuchem dostaw i autentycznością części.
 • Transport: Maersk w partnerstwie z IBM, korzysta z BaaS do zarządzania i optymalizacji łańcucha dostaw.
 • Energetyka: BP i Shell wykorzystują BaaS do zarządzania transakcjami energetycznymi i śledzenia pochodzenia energii.
 • Administracja publiczna: Rządy Dubaju i Estonii korzystają z BaaS do zarządzania danymi publicznymi i usługami obywatelskimi.
 • Edukacja: Uniwersytety, takie jak MIT, wykorzystują BaaS do zarządzania i weryfikacji danych akademickich.
 • Rozrywka: Sony korzysta z BaaS do zarządzania prawami cyfrowymi w muzyce i filmach.
 • Nieruchomości: Firma RealBlocks wykorzystuje BaaS do tokenizacji nieruchomości i ułatwienia inwestycji.
 • Żywność: Nestlé i Dole korzystają z BaaS do śledzenia pochodzenia żywności i zapewnienia jakości.
 • Technologia: Samsung SDS korzysta z BaaS do zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.

Przyszłość BaaS

Blockchain-as-a-Service (BaaS) to usługa, która ma ogromny potencjał rozwoju i innowacji w przyszłości. Według raportu firmy badawczej MarketsandMarkets, rynek BaaS ma osiągnąć wartość 11,5 miliarda dolarów do 2026 roku, rosnąc średnio o 62,2% rocznie. Niektóre z trendów i możliwości, które mogą kształtować przyszłość BaaS, to:

 • Zwiększona adopcja w różnych branżach: Wraz ze wzrostem świadomości i zrozumienia technologii blockchain, coraz więcej branż prawdopodobnie przyjmie BaaS. Obejmuje to nie tylko finanse i łańcuch dostaw, ale także opiekę zdrowotną, rząd, rozrywkę i wiele innych.
 • Integracja z innymi nowymi technologiami: Integracja BaaS z innymi nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i Big Data, może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i nowych przypadków użycia.
 • Jasność i zgodność z przepisami: Ponieważ rządy i organy regulacyjne zapewniają jaśniejsze wytyczne i przepisy dotyczące blockchain, może to prowadzić do zwiększenia zaufania i przyjęcia BaaS, szczególnie w branżach regulowanych, takich jak finanse i opieka zdrowotna.
 • Nacisk na bezpieczeństwo i prywatność: Wraz z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo danych i prywatność, dostawcy BaaS prawdopodobnie zainwestują w poprawę funkcji bezpieczeństwa swoich platform, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi dla firm przetwarzających wrażliwe informacje.
 • Demokratyzacja technologii blockchain: BaaS obniża bariery wejścia dla technologii blockchain, umożliwiając małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) badanie i wdrażanie rozwiązań blockchain bez znaczących inwestycji. Ta demokratyzacja może prowadzić do powszechnego przyjęcia w różnych rozmiarach i typach przedsiębiorstw.
 • Rozwój rozwiązań branżowych: Możemy być świadkami rozwoju bardziej specyficznych dla branży rozwiązań BaaS dostosowanych do unikalnych potrzeb i wyzwań poszczególnych sektorów, takich jak opieka zdrowotna, nieruchomości lub edukacja.
 • Globalna ekspansja: Wraz z poprawą infrastruktury technologicznej w różnych częściach świata, BaaS może być ekspansją na nowe rynki i regiony, wspierając globalną współpracę oraz innowacje.
 • Zrównoważony rozwój: Wraz z rosnącym naciskiem na zrównoważony rozwój i wpływ na środowisko, dostawcy BaaS mogą skupić się na oferowaniu bardziej energooszczędnych rozwiązań blockchain, dostosowując się do szerszych celów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przyszłość BaaS prawdopodobnie będzie charakteryzować się wzrostem, dywersyfikacją i innowacyjnością. Ponieważ firmy nadal badają i zdają sobie sprawę z potencjalnych korzyści technologii blockchain, BaaS stanowi wygodną i dostępną ścieżkę.

Jednak droga w przyszłości będzie również wymagała ciągłego dostosowywania się do krajobrazów regulacyjnych oraz skupienia się na bezpieczeństwie, prywatności i zrównoważonym rozwoju. Współpraca między dostawcami BaaS, deweloperami, firmami i organami regulacyjnymi będzie kluczem do kształtowania pozytywnej i wpływowej przyszłości BaaS.

Podsumowanie

Blockchain-as-a-Service (BaaS) rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy wchodzą w interakcję z technologią. Oferując ułatwione wejście do złożonego świata blockchain, dostawcy BaaS demokratyzują dostęp do technologii niegdyś zarezerwowanej dla gigantów technologicznych.

Od zwiększania przejrzystości łańcucha dostaw po zabezpieczanie transakcji finansowych, BaaS znajduje zastosowanie w różnych branżach. To nie tylko trend, to transformacyjne narzędzie, które przekształca operacje biznesowe, wspiera innowacje i buduje zaufanie w cyfrowym świecie. Stojąc u progu nowej ery, BaaS wyłania się jako kluczowy gracz, wypełniając lukę między tradycyjnymi praktykami a futurystycznymi wizjami.

Dzięki lekturze tego artykułu dowiedziałeś się czym jest i jak działa BaaS oraz w jaki wielu branżach jest wykorzystywany oraz jak wiele firm, z którymi masz kontakt na co dzień, korzysta z niego w swoich operacjach.

Co to jest Blockchain-as-a-Servicereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.