Wspólne CBDC dla dwóch państw arabskich | Wiadomości | CrypS.

Wspólne CBDC dla dwóch państw arabskich

Konrad Juszczyk
Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska wprowadzają wspólne CBDC Kryptowaluty

Banki centralne dwóch najpotężniejszych gospodarek na Bliskim Wschodzie, jakimi są Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, opublikowały raport wykazujący kluczowe korzyści płynące z uruchomienia wspólnej waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC).

Saudi Central Bank (SAMA), we współpracy z Central Bank of the UAE, opublikował raport. Zawarte były w nim korzyści płynące z używania systemu płatności CBDC w porównaniu do scentralizowanej struktury płatności. Oba banki zakończyły roczny pilotaż cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

Czym jest Projekt Aber?

Raport obu banków został nazwany „Projekt Aber”. Wykazał on obiecujące wyniki potencjału CBDC oraz znaczną poprawę funkcjonalności w stosunku do scentralizowanych systemów płatności. Banki centralne planują ograniczenie ryzyka gospodarczego związanego z walutą cyfrową banku centralnego. Władze z kolei dążą do przyjęcia technologii rozproszonego rejestru (DLT), aby zbadać możliwości rozliczania trudno dostępnych aktywów dla państw, takich jak obligacje.

Projekt został pierwotnie uruchomiony na początku 2019 roku, w celu uruchomienia cyfrowej waluty „Aber”. Nazwa została wybrana, ponieważ to słowo oznaczające „przekraczanie granic” oddaje zarówno transgraniczny charakter projektu, jak i nadzieję na przekroczenie granic w zakresie wykorzystania technologii.

Banki centralne obu państw zainicjowały projekt, którego celem jest sprawdzenie możliwości pojedynczej waluty cyfrowej emitowanej w dwóch krajach jako instrumentu rozliczeń krajowych i transgranicznych. Połączony wysiłek obu banków w ramach takiego badania jest jednym z pierwszych tego rodzaju

Według założeń projektu transgraniczna waluta cyfrowa emitowana dla dwóch krajów jest technicznie wykonalna i możliwe jest zaprojektowanie rozproszonego systemu płatności, który oferuje obu krajom znaczną poprawę w stosunku do scentralizowanych systemów płatności. Wszystkie kluczowe wymogi, które zostały zidentyfikowane, zostały spełnione, w tym złożone wymagania dotyczące prywatności i decentralizacji, a także wymagania związane z ograniczaniem ryzyka ekonomicznego.

Przyszłość waluty cyfrowej w obu krajach

Władze określiły projekt jako „udany”, spełniający wszystkie założone cele. Raport zaleca szereg dalszych kroków w zakresie badań i polityki, w tym przyjęcie DLT w celu poprawy bezpieczeństwa istniejących systemów, oraz rozszerzenie zakresu przyszłych prób Project Aber o bardziej rozproszonych geograficznie partnerów, a także rozliczanie innych aktywów. Banki centralne na całym świecie badają możliwości uruchomienia CBDC w obliczu rosnącego popytu ze strony konsumentów, a państwa arabskie nie zostają w tyle.

Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska wprowadzają wspólne CBDC
reklama
reklama