Włochy wprowadzają nowe wymogi w zakresie AML | Wiadomości | CrypS.

Włochy wprowadzają nowe wymogi w zakresie AML

Mariusz Przepiórka
aml europa kryptowaluty

Włochy opublikowały nowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla firm kryptowalutowych. Zasady, które zostały zatwierdzone w styczniu, określają wymagania rejestracyjne i sprawozdawcze dla dostawców usług w zakresie wirtualnych aktywów (VASP), które są zgodne z piątą dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i wytycznymi FATF dla firm kryptowalutowych.

W dokumencie określono wymagania wobec spółek VASP, aby mogły one zostać zarejestrowane w specjalnym wykazie firm kryptowalutowych. Zgodnie z zasadami rejestracja jest wymagana, jeśli firmy chcą oferować w kraju jakiekolwiek usługi związane z aktywami cyfrowymi.

Nowe zasady zostały opublikowane w chwili, gdy ustawodawcy w Unii Europejskiej przygotowują się do rozpoczęcia dyskusji na temat proponowanego pakietu regulacyjnego dla aktywów kryptowalutowych. Pakiet Markets in Crypto Assets (MiCA) ma na celu ustanowienie standardów i wymagań na poziomie UE dla emitentów kryptowalut, dostawców usług i użytkowników.

Spółki będą musiały zakładać oddziały we Włoszech

Głównym celem nowych zasad jest wprowadzenie paszportowej licencji dla firm kryptowalutowych, która pozwoliłaby firmom na łatwe prowadzenie działalności we wszystkich państwach członkowskich UE, jeśli są w pełni zarejestrowane i zgodne z przepisami w jednej jurysdykcji UE. Nowe przepisy włoskie zawierają jednak wymóg, który nie do końca odpowiada ambitnym założeniom UE dotyczącym paszportowej licencji dla VASP.

Aby spełnić wymogi rejestracji we Włoszech, wszystkie podmioty muszą spełniać wymogi art. 17-bis dyrektywy z 2008 roku dotyczącej umów kredytowych. Zgodnie z tym artykułem, aby móc zarejestrować się jako zatwierdzona firma VASP, każda firma VASP z innego kraju UE musi mieć stałe biuro (stabile organizzazione) we Włoszech.

Raport na temat nowych przepisów opublikowany przez Lexia Avvocati, niezależną włoską kancelarię prawną, interpretuje pojęcie „stabile organizzazione” jako oddział lub filię. W związku z tym firmy VASP zarejestrowane w innych państwach członkowskich UE będą musiały założyć włoski oddział lub filię, aby móc obsługiwać włoskich klientów. Firmy VASP z siedzibą w krajach trzecich będą musiały założyć włoską spółkę zależną.

aml europa kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.