W UK wszedł w życie zakaz kryptowalutowych instrumentów pochodnych | Wiadomości | CrypS.

W UK wszedł w życie zakaz kryptowalutowych instrumentów pochodnych

Redakcja
brytyjskie fca radzi klientom wypłacić środki przed 10 stycznia jeśli ich firma nie jest zarejestrowana

W dniu dzisiejszym w Wielkiej Brytani wszedł w życie zakaz sprzedaży kryptowalutowych instrumentów pochodnych.

Zmiany zaproponowane przez brytyjski urząd ds. postępowania finansowego (FCA) zostały ogłoszone i uchwalone w październiku. Dzisiaj, w dniu 6 stycznia zakaz ten stał się obowiązującym prawem.

FCA zakazała sprzedaży instrumentów pochodnych i ETN, “które nawiązują do niektórych rodzajów kryptowalut w odniesieniu do konsumentów detalicznych”.

Instrumenty pochodne oparte na kryptowalutowych produktach są często wprowadzane do obrotu jako zbywalne papiery wartościowe, których wartość pochodzi z aktywów bazowych, takich jak określona cyfrowa waluta. ETN to niezabezpieczone wierzytelności, będące przedmiotem handlu w sposób analogiczny do rynku giełdowego.

Wartość tych produktów może zależeć od wartości kryptowaluty, takiej jak np. Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH). Jednakże brytyjskie organy regulacyjne uważają, że branża jako całość jest zbyt ryzykowna, aby konsumenci detaliczni mogli wejść na rynek bez regulacji.

Powołując się na “szkody, jakie wyrządzają”, FCA stwierdziła, że kryptowalutowe instrumenty pochodne i ETN są “nieodpowiednie” dla konsumentów detalicznych. Wg FCA jest to “nieodłączny element” wahania wartości, zmienności cen oraz dowód nadużyć rynkowych, przestępstw finansowych i oszustw.

“Cechy te oznaczają, że konsumenci detaliczni mogą ponieść szkody w wyniku nagłych i nieoczekiwanych strat, jeśli zainwestują w te produkty”.

– dodała agencja.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD), opcje, kontrakty terminowe typu futures i ETNy nie mogą być sprzedawane, wprowadzane do obrotu ani rozpowszechniane w Zjednoczonym Królestwie, jeśli nie są regulowane.

Nie oznacza to, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie mogą posługiwać się kryptowalutami, czy wymieniać ich na giełdzie. FCA koncentruje się na produktach i tokenach, które nie są “konretnymi inwestycjami”, takimi jak bezpośredni zakup kryptowaluty.

Zakaz dotyka też tradycyjne rynki

Zakaz ten będzie miał wpływ nie tylko na stricte krypto podmioty. Tradycyjne organizacje finansowe i fundusze, takie jak np. Hargreaves Lansdown (HL), również musiały dostosować swoje oferty związane z kryptowalutami.

Wg The Block, HL wycofał powiązane produkty ze swojej platformy jeszcze przed wprowadzeniem zakazu.

“Inwestorzy nie są już w stanie kupować tych produktów za pośrednictwem HL, ale mogą nadal posiadać inwestycje, które już posiadają, i mogą je sprzedawać, kiedy tylko zechcą”

– skomentował Danny Cox, szef działu stosunków zewnętrznych HL.

FCA szacuje, że dzięki zakazowi inwestorzy detaliczni zaoszczędzą 53 mln funtów (72 mln dolarów).

“Znaczna zmienność cen, w połączeniu z nieodłącznymi trudnościami związanymi z wiarygodną wyceną aktywów kryptograficznych, naraża konsumentów detalicznych na wysokie ryzyko poniesienia strat z tytułu obrotu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi. Mamy dowody na to, że dzieje się to na znaczną skalę. Zakaz ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony”.

– powiedział Sheldon Mills, tymczasowy dyrektor wykonawczy ds. strategii i konkurencji w FCA.

brytyjskie fca radzi klientom wypłacić środki przed 10 stycznia jeśli ich firma nie jest zarejestrowanareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.