FCA zakazuje sprzedaży instrumentów pochodnych kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

FCA zakazuje sprzedaży instrumentów pochodnych kryptowalut

Albert Czajkowski
brytyjski regulator fca

W dniu dzisiejszym brytyjski nadzorca rynków finansowych (Financial Conduct Authority) opublikował informację o wprowadzeniu zakazu sprzedaży instrumentów pochodnych oraz ETN’ów (Exchange Traded Notes) opartych o kryptoaktywa, inwestorom detalicznym. Zakaz wejdzie w życie 6 stycznie 2021 roku.

FCA stwierdziło w swoim oświadczeniu, że tego typu instrumenty są źle dopasowane do inwestorów detalicznych, a tym samym mogą one wyrządzić im dużą szkodę. Regulator podał kilka argumentów na poparcie swoich słów:

  • niepewna natura instrumentów bazowych, co utrudnia ich wycenę;
  • duża ilość nadużyć i przestępstw na rynku (np. cyberprzestępstwa);
  • bardzo wysoka zmienność kryptowalut;
  • niedostateczne zrozumienie kryptoaktywów przez inwestorów detalicznych;
  • brak uzasadnionej potrzeby inwestycyjnej dla inwestorów detalicznych;

FCA wskazuje tutaj na fakt, że chodzi o wszelkie tokeny oraz e-pieniądze, które nie są wskazane w przepisach jako “określone inwestycje”. Regulator wyraźnie wskazuje, że chodzi tutaj o takie kryptoaktywa jak chociażby Bitcoin, Ether czy Ripple.

Tym samym wszelkie instrumenty pochodne (np. CFD) oraz fundusze ETN będą zbanowane na terenie Wielkiej Brytanii. Zakaz będzie obejmował sprzedaż, marketing oraz dystrybucję tego typu produktów klientom detalicznym.

W ostrym tonie wypowiedział się Dyrektor ds. strategii i konkurencji FCA:

Zakaz ten odzwierciedla, jak poważnie traktujemy potencjalne szkody dla konsumentów detalicznych związane z tymi produktami. Ochrona konsumentów jest tu najważniejsza.

Znaczna zmienność cen, w połączeniu z nieodłącznymi trudnościami w rzetelnej wycenie aktywów kryptograficznych, naraża konsumentów detalicznych na wysokie ryzyko poniesienia strat na handlu krypto-instrumentami pochodnymi. Mamy dowody na to, że dzieje się to na dużą skalę. Zakaz zapewnia odpowiedni poziom ochrony.

FCA szacuje, że zakaz ten zatrzyma w kieszeniach obywateli 53 mln funtów.

Oficjalne oświadczenie FCA.

Wzrost popularności krypto-derywatów

Instrumenty pochodne oparte o krytpowaluty w ostatnim czasie szturmem podbiły rynki finansowe. Gdzie jedni widzą zbyt ryzykowną zmienność, inni dostrzegają okazję inwestycyjną. Szczególnie, jeśli na innych rynkach zmienność jest zbyt mała. Tym samym wielu traderów przeniosło się np. z rynku Forex na rynek CFD opartych o kryptowaluty.

Również coraz więcej giełd kryptowalut wprowadza do swojej oferty instrumenty pochodne, gdzie można wspomnieć choćby największą z nich – Binance. Z miesiąca na miesiąc rosną również wolumeny w tym segmencie (w sierpniu o ponad 50%). Pojawia się pytanie jak decyzja FCA wpłynie na ten jeszcze bardzo młody rynek oraz czy pociągnie ona za sobą podobne postanowienia w innych jurysdykcjach?

brytyjski regulator fcareklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.