W tym kraju ponad 85% pracowników umysłowych korzysta z AI. To oni wyznaczają nowe trendy | Wiadomości | CrypS.

W tym kraju ponad 85% pracowników umysłowych korzysta z AI. To oni wyznaczają nowe trendy

Sztuczna inteligencja a praca

Microsoft Philippines podało, że Filipiny stają się światowym liderem w adopcji generatywnej sztucznej inteligencji (AI). A przynajmniej tak wynika z badania Work Trend Index z 2024 r., przeprowadzonego we współpracy z LinkedIn.


  • Filipiny niespodziewanie stają się liderem w kwestii adopcji AI,
  • Okazuje się jednak, że ta zachodzi oddolnie – na poziomie pracowników, a nie firm.

Filipiny stawiają na AI?

86% pracowników umysłowych na Filipinach korzysta już z AI. I to przy wykonywaniu rutynowych zadań. To więcej niż globalna średnia wynosząca 75%, jak i średnia regionalna – 83%.

ABS-CBN News rozmawiało na ten temat z Peterem Maquerą z Microsoft Philippines. Wskazał on jednak na ciekawe zjawisko. Na AI otwarci są pracownicy, ale nie same firmy, które znacznie wolniej adoptują tę technologię.

W efekcie około 83% filipińskich użytkowników korzysta z AI z własnej inicjatywy, a nie swoich przełożonych. Microsoft zauważył, że ten trend oznacza potencjalne zagrożenia dot. prywatności, bezpieczeństwa i spraw prawnych dla firm.

Obecnie banki oraz spółki telekomunikacyjne są liderami i pionierami integracji AI na Filipinach. W tym kierunku idą jednak też podmioty, które zajmują się handlem detalicznym oraz produkcją, linie lotnicze czy firmy logistyczne.

Konieczne są regulacje

Wszystko powyższe doprowadziło do tego, że w Kongresie kraju złożono projekt ustawy, która, jeżeli zostanie przegłosowana, doprowadzi do powstania Urzędu ds. Rozwoju Sztucznej Inteligencji.

Kilka departamentów rządowych, w tym Departamenty Spraw Wewnętrznych, Edukacji i Sprawiedliwości, wyraziło już swoje poparcie dla utworzenia takiego organu.

W wywiadzie dla CoinGeek profesor Eugene Rex Jalao, koordynator programu ds. sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Filipin, powiedział, że istnieją luki w obowiązujących przepisach, w szczególności dotyczących praw własności intelektualnej.

Wskazał też, że zadaniem rządu jest ochrona tych pracowników, którzy mogliby zostać całkowicie zastąpieni przez AI. Jego zdaniem rząd powinien zakazać takich praktyk. Sztuczna inteligencja miałaby zwiększać wydajność ludzi, ale ich nie zastępować.

Światowy trend

Jak wynika z różnych badań (m.in. Microsoftu i LinkedIna), wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przez pracowników umysłowych na całym świecie wzrosło przez ostatnie pół roku prawie dwukrotnie, osiągając poziom 75%.

Jak na razie wiele wskazuje – i wynika to z przykładu Filipin – że AI nie zastępuje ludzi. Raczej zwiększa ich wydajność, co jest korzystne też dla pracowników, którzy mogą szybciej kończyć zlecone im zadania.

Sztuczna inteligencja a pracareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.