W 2022 roku firmy kryptowalutowe wydały na lobbing 22 mln USD

W 2022 roku firmy kryptowalutowe wydały na lobbing w Waszyngtonie 22 mln USD

Autor: Anna Sutowicz
Rząd USA reaguje na kryzys bankowy

W 2022 roku amerykański przemysł krypto wydał blisko 22 miliony dolarów na lobbystów. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 roku.


Według raportu grupy badawczej OpenSecrets, która monitoruje pieniądze w polityce USA w ubiegłym roku firmy kryptowalutowe wydały 21,55 milionów dolarów na lobbing w Waszyngtonie. W ten sposób starają się zebrać informacje i skłonić polityków do przechylenia się w określonym kierunku. Wydatki w 2022 r. były ponad dwukrotnie większe niż nakłady lobbingowe branży kryptograficznej w 2021 roku, które wyniosły 8,29 milionów dolarów.

Roczne wydatki branży kryptograficznej na lobbing w Waszyngtonie
Źródło: OpenSecrets

Najwięcej na działania lobbingowe wydała amerykańska giełda Coinbase – około 3,4 miliona dolarów w 2022 roku. Kolejne miejsca zajmują: Blockchain Association, Crypto.com, Binance Holdings i Ripple. Ich wydatki wahają się między 1 mln USD a 2 mln USD.

Głównym celem większości pieniędzy, które przepływają przez amerykańską politykę, jest: wywieranie wpływu. (…) Profesjonalni adwokaci zarabiają duże pieniądze, lobbując członków Kongresu i urzędników państwowych w sprawach, na których zależy ich klientom. Ale pieniądze, które przemysł, firmy, związki zawodowe i grupy tematyczne wydają na lobbing, to często kropla w morzu w porównaniu z tym, co mogą zyskać w zamian, jeśli ich lobbyści odniosą sukces – podaje OpenSecrets.

Grupa badawcza nie zaliczyła do wydatków na lobbing wpłat na kampanie, finansowania wyborów i darowizn politycznych.

Rząd USA reaguje na kryzys bankowyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.