Vitalik Buterin komentuje ostatnie kontrowersje dotyczące OpenAI | Wiadomości | CrypS.

Vitalik Buterin komentuje ostatnie kontrowersje dotyczące OpenAI

Vitalik Buterin

Współzałożyciel drugiego co do wielkości projektu kryptowalutowego Ethereum (ETH) – Vitalik Buterin – podzielił się swoimi obawami dotyczącymi szybkiego rozwoju superinteligentnej sztucznej inteligencji i koncentracji władzy w branży AI.


  • Rosyjsko-kanadyjski programista wskazał na ryzyko związane z superinteligentną sztuczną inteligencją oraz przestrzegł przed pośpiechem w jej rozwoju,
  • Vitalik Buterin jest w szczególności przeciwny przeznaczeniu 7 mld dol. na farmy serwerów w ramach ambitnych celów Sama Altmana w zakresie finansowania produkcji chipów AI.

Vitalik Buterin o ryzyku związanym z AI

Współzałożyciel Ethereum stwierdził, że superinteligentna sztuczna inteligencja jest czymś owianym dużym ryzykiem, z czym nie należy się teraz spieszyć. Dodał jednak, iż trzeba naciskać na ludzi, którzy próbują to robić, aby zaniechali swoich działań.

Vitalik Buterin opowiada się w szczególności za zdecentralizowanym ekosystemem sztucznej inteligencji, wskazując na znaczenie otwartych modeli, które można uruchomić na sprzęcie konsumenckim.

Zdaniem wspomnianego programisty tego typu modele stanowią kluczowe zabezpieczenie przed przyszłością, w której to wartość sztucznej inteligencji jest zmonopolizowana przez kilka centralnych podmiotów.

Wyżej opisany przypadek prowadziłby potencjalnie do scenariusza, w którym to ograniczona liczba potężnych serwerów pośredniczy w większości ludzkich myśli. Według Vitalika Buterina to zdecentralizowane podejście stwarza mniejsze ryzyko katastrofalnych skutków niż korporacyjna lub wojskowa kontrola nad AI.

Co więcej, Vitalik Buterin wspiera ramy regulacyjne, które rozróżniają „małe” i „duże” modele sztucznej inteligencji – te ostatnie podlegają bardziej rygorystycznym regulacjom.

Zauważa on, że o ile modele z 405 miliardami parametrów wykraczają poza zakres sprzętu konsumenckiego, o tyle te z 70 miliardami parametrów już nie. Wyraża jednak obawę, że wiele obecnych propozycji regulacyjnych może z czasem nieumyślnie sklasyfikować wszystkie modele jako „duże”, tłumiąc w ten sposób innowacje.

Kontrowersyjne wysiłki OpenAI

Najnowsze komentarze ze strony Vitalika Buterina pojawiły się po tym, gdy Sam Altman podjął wysiłki w celu zapewnienia ogromnego finansowania projektów chipów AI oraz po jego tymczasowym wyrzuceniu z OpenAI.

To z kolei uwypukliło głębokie podziały w społeczności sztucznej inteligencji co do tempa i kierunku jej rozwoju.

Według współzałożyciela Ethereum wspieranie zróżnicowanego i zdecentralizowanego krajobrazu AI jest niezbędne, aby ograniczyć ryzyko i zapewnić, że korzyści wynikające ze sztucznej inteligencji będą szeroko rozpowszechniane, a nie skoncentrowane w rękach kilku potężnych podmiotów.

Vitalik Buterinreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.