USA wykorzysta blockchain, aby sprawdzić czy Rosja próbuje omijać sankcje | Wiadomości | CrypS.

USA wykorzysta blockchain, aby sprawdzić czy Rosja próbuje omijać sankcje

Zerelik Maciej
usa rosja sankcje

Departament Usług Finansowych (DFS) wykorzysta technologię blockchain, aby usprawnić egzekwowanie sankcji wobec Rosji. Konkretnie chodzi o wykrycie, czy Rosjanie próbują ominąć nałożone kary.

Departament Usług Finansowych nadzoruje wiele kluczowych programów i inicjatyw dotyczących sektora monetarnego. W związku z narastającym konfliktem na Ukrainie rozszerzy swoje działania również na obywateli rosyjskich.

Zgodnie z niedawnym oświadczeniem, DFS będzie wykorzystywać technologię blockchain do monitorowania, czy zastosowane wobec Rosji sankcje finansowe są realizowane w prawidłowy sposób. Będzie również obserwować, czy kraj ten nie szuka drogi do obejścia embarga.

Adrienne Harris – kurator w agencji – stwierdziła, że niektórzy będą próbowali ominąć sankcje poprzez cyfrowe waluty. W związku z tym „konieczne jest, aby mieć możliwość monitorowania transakcji i ekspozycji w czasie rzeczywistym”.

Harris zapewniła również, że DFS będzie koordynować swoje działania z federalnymi i innymi stanowymi organami regulacyjnymi. Ich wspólne wysiłki muszą „zapewnić, że cały ciężar naszego reżimu regulacyjnego zostanie wykorzystany w walce o ochronę Ukrainy”.

Głos w tej sprawie zabrała również Kathy Hochul – gubernator stanu Nowy Jork. Polityk oświadczyła, że nowojorczycy śledzą sytuację na Ukrainie z „obawą i zdenerwowaniem, a w odpowiedzi na to podjęte są dalsze działania.”

Jej zdaniem, sankcje przeciwko Rosji są jednym ze sposobów jej destabilizacji, a USA będą nadal egzekwować takie kary w odpowiedzi na „nieuzasadniony atak.”

usa rosja sankcje
reklama
reklama