Upadła jedna z największych spółek wydobywających bitcoiny | Wiadomości | CrypS.

Upadła jedna z największych spółek wydobywających bitcoiny

Mariusz Przepiórka
koniec wydobywania eth w algorytmie proof of work

Core Scientific, jeden z największych podmiotów wydobywających bitcoiny pod względem mocy obliczeniowej, złożył wniosek o upadłość i osiągnął porozumienie z niektórymi wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia. Spółka deklaruje, że będzie kontynuować wydobycie przez cały czas procesu upadłościowego.


Wniosek o upadłość z art. 11 to kolejny efekt kryzysu branży kryptowalutowej. Według informacji zawartych we wniosku, zobowiązania Core Scientific wynoszą od 1 mld USD do 10 mld USD. Spółka ma około 1000-5000 wierzycieli, a największe niezabezpieczone roszczenie zostało złożone przez bank inwestycyjny B. Riley.

Szacowana wartość aktywów spółki wynosi od 1 mld USD do 10 mld USD. Na koniec III kwartału aktywa Core Scientific wynosiły 1,4 mld USD, natomiast zobowiązania stanowiły kwotę około 1,3 mld USD. Spółka odpowiada za około 10% mocy obliczeniowej wykorzystywanej do wydobywania bitcoinów i łącznie obsługuje około 243 000 platform wydobywczych. Wniosek o upadłość złożony przez takiego giganta bez wątpienia wywoła kolejne turbulencje w mocno poturbowanej branży kryptowalutowej.

Celsius ciągnie Core do bankructwa

Wniosek o upadłość nie jest zaskoczeniem, ponieważ Core Scientific już w październiku informował o możliwym bankructwie, ale wówczas jeszcze brał pod uwagę kilka innych opcji. Spółka wyrażała obawę o własną kondycję finansową i możliwość dalszego prowadzenia działalności.

Jedną z przyczyn takiej decyzji może być wcześniejsza upadłość spółki Celsius, która była winna Core Scientific wiele milionów dolarów z tytułu niezapłaconych rachunków za energię elektryczną. Straty Core po bankructwie Celsiusa szacowane są na 53 000 USD dziennie.

Jeden z czołowych kredytodawców Core, bank inwestycyjny B. Riley, wskazał, że większość problemów Core Scientific można skorygować w ramach otwartej i uczciwej dyskusji z wierzycielami. Bank zaproponował także nowy plan finansowania, który zakładał dostarczenie bezgotówkowych środków na korzystnych warunkach, które umożliwią osiągnięcie rentowności w ciągu dwóch lat.

Wartość akcji Core Scientific spadła w 2022 roku o 98%. Firma nadal generuje przepływy pieniężne, ale jej zobowiązania mają znacznie przewyższać przychody. Kapitalizacja rynkowa firmy spadła z 4,3 mld USD w lipcu ubiegłego roku do 78 mln USD podczas ostatniej sesji giełdowej.

koniec wydobywania eth w algorytmie proof of workreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.