Ukraina przedstawia program wdrażania Web3 | Wiadomości | CrypS.

Ukraina przedstawia program wdrażania Web3

Redakcja
Darowizny w bitcoinach na rzecz Ukrainy

14 listopada stowarzyszenie Blockchain4Ukraine i Virtual Assets of Ukraine (VAU) podpisały roadmap dla wdrożenia technologii blockchain i Web3 w kraju.


Głównym celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla różnych sektorów gospodarki. Roadmap przewiduje:

  • Integrację Ukrainy z European Blockchain Partnership;
  • stworzenie piaskownicy regulacyjnej do uruchamiania projektów blockchain i Web3 na poziomie krajowym;
  • uruchomienie opartego na blockchainie rejestru nieruchomości w celu wdrożenia mechanizmu tokenizacji nieruchomości i gruntów na Ukrainie;
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa w celu ochrony danych rządowych w środowisku wojennym;
  • przygotowanie planu blockchain dla powojennej odbudowy Ukrainy.

Ponadto organizacje planują rozwijać projekty samowystarczalnej tożsamości cyfrowej, a także wdrażać blockchain i Web3 w opiece zdrowotnej i edukacji.

Ambitne cele

Projekt ma ambitne cele Aby zrealizować plan, grupa robocza przeprowadzi konsultacje z potencjalnymi partnerami projektu: społeczeństwem obywatelskim, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i naukowcami. Wśród tych ostatnich jest Alexei Konashevich, członek zarządu VAU i ekspert w dziedzinie technologii blockchain.

Dla mnie jako naukowca projekt opracowania i wdrożenia zdecentralizowanego rejestru nieruchomości i gruntów opartego na blockchainie na poziomie krajowym na Ukrainie jest ogromnym wyzwaniem i jednocześnie realizacją mojej pracy naukowej.

Po zakończeniu dyskusji grupa robocza przygotuje pakiet projektów aktów prawnych i regulaminów, które zapewnią uruchomienie piaskownicy blockchain, rozproszonego rejestru nieruchomości i planu naprawczego. Konstantin Yarmolenko, dyrektor generalny VAU stwierdził:

Pod warunkiem uzgodnienia rozwiązania technicznego ze wszystkimi odpowiednimi organami państwowymi i przyjęcia nowych przepisów, uruchomienie projektu na poziomie krajowym planowane jest przed końcem 2024 roku.

Darowizny w bitcoinach na rzecz Ukrainyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.