UE stworzy nowy organ regulacyjny ds. kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

UE stworzy nowy organ regulacyjny ds. kryptowalut

Anna Sutowicz
unia europejska tworzy nowy organ ds. kryptowalut

Unia Europejska jest o krok od stworzenia nowego regulatora AML, który będzie nadzorował kryptowaluty.


Nowy organ ds. kryptowalut w trakcie projektu

W ramach pakietu przepisów ukierunkowanych na przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Unia Europejska tworzy nowy organ regulacyjny do spraw kryptowalut. Według raportu, UE jest w trakcie projektowania szóstego „Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy” lub AMLD6, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad branżą kryptograficzną.

Podczas, gdy poprzednie dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy ustanawiały jedynie ramy dla członków Unii Europejskiej do gromadzenia i udostępniania informacji, AMLD6 ma mieć podobno za zadanie monitorowanie dostawców usług kryptograficznych, zwłaszcza tych uważanych za podmioty „wysokiego ryzyka”. Oczekuje się, że nowy organ regulacyjny zmniejszy możliwość arbitrażu jurysdykcyjnego między różnymi państwami członkowskimi.

Duża zmiana w UE

Utworzenie nowego organu regulacyjnego będzie uzależnione od trójstronnych negocjacji pomiędzy Komisją Europejską, Radą Europejską i Parlamentem Europejskim. Każdy z tych organów podobno wyraził potrzebę zaostrzenia przepisów w branży. Chociaż organy ustawodawcze nadal muszą negocjować, to wydaje się, że istnieje minimalna różnica zdań, że taki regulator jest potrzebny i że powinien mieć bezpośredni nadzór nad dostawcami usług związanych z aktywami kryptowalutowymi w UE.

Chociaż wdrożenie AMLD6 zajmie prawdopodobnie jeszcze parę lat, to międzynarodowy organ będzie dużą zmianą w Unii Europejskiej. Paul Tang, tj. członek Parlamentu Europejskiego z Holandii i sprawozdawca ustawy, dotychczas nie udzielił komentarza w sprawie nowego regulatora.

Kosztowne, uciążliwe, niemożliwe

Parlament Europejski niedawno zagłosował za przyjęciem przepisów antyanonimowych, które sprawiłyby, że transfery między niehostowanymi portfelami a giełdami byłyby kosztowne, uciążliwe, a nawet niemożliwe. I chociaż ciało ustawodawcze odrzuciło propozycję zakazania wydobycia Proof-of-Work, to Europejski Bank Centralny nadal spodziewa się, że taki zakaz w końcu nastąpi.

unia europejska tworzy nowy organ ds. kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.