UE rozważa nowe przepisy AML i restrykcyjne wytyczne | Wiadomości | CrypS.

UE rozważa nowe przepisy AML i restrykcyjne wytyczne

Mariusz Przepiórka
amld5 - 5 unijna dyrektywa wchodzi do irlandii

Unia Europejska rozważa powołanie nowej agencji, której zadaniem będzie walka z praniem brudnych pieniędzy na poziomie regionalnym, a wśród jej głównych celów znajdą się zwiększone wymagania dotyczące raportowania transakcji kryptowalutowych.

Informacja przekazana przez Agencję Reutera, która powołuje się na dokumenty UE, stwierdza, że Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA), który działałby jako „centralny punkt” systemu nadzoru obejmującego również krajowe organy regulacyjne. Agencja stwierdza również, że europejscy prawodawcy przygotowują nowe wymagania dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), które będą wymagać spełniania rygorystycznych standardów gromadzenia danych dotyczących stron dokonujących transferów kryptowalutowych. Zebrane dane będą również udostępniane europejskim organom regulacyjnym.

Agencja Reutera podkreśla również, że transfery aktywów kryptowalutowych nie są obecnie objęte zakresem regulacji UE obejmujących usługi finansowe. Według depeszy Reutera, brak takich przepisów naraża posiadaczy aktywów kryptowalutowych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ponieważ przepływy nielegalnych pieniędzy mogą odbywać się poprzez transfery aktywów kryptowalutowych.

Regulatorzy chcą ograniczyć rynek kryptowalutowy

Unia Europejska znalazła się pod presją wzmocnienia wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy po tym, jak kilka państw członkowskich wszczęło dochodzenia w sprawie największego duńskiego banku Danske Bank w związku z podejrzanymi transakcjami o wartości 200 mld EUR, które przepłynęły przez jego mały estoński oddział w latach 2007-2015. Wobec braku ponadnarodowej instytucji regulacyjnej, której zadaniem byłoby nadzorowanie zapobiegania praniu pieniędzy, UE musiała polegać na organach krajowych w zakresie egzekwowania swojej polityki.

Europa nie jest osamotniona w działaniach mających na celu rozprawienie się z kryptowalutami – tego samego dnia amerykańska senator Elizabeth Warren wezwała Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do rozprawienia się z „wysoce nieprzejrzystymi i zmiennymi” rynkami aktywów cyfrowych. W ostatnich tygodniach brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) również próbował podjąć działania przeciwko giełdzie kryptowalutowej Binance.

amld5 - 5 unijna dyrektywa wchodzi do irlandiireklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.