Trzy osoby chcą wytoczyć proces giełdzie Coinbase | Wiadomości | CrypS.

Trzy osoby chcą wytoczyć proces giełdzie Coinbase

Mariusz Przepiórka
coinbase i nierówności płacowe - artykuł ny times zarzuca giełdzie dyskryminację

Trzy osoby złożyły w Południowym Sądzie Okręgowym w Nowym Jorku wniosek o pozew zbiorowy przeciwko giełdzie Coinbase, twierdząc, że działa one jako niezarejestrowana giełda papierów wartościowych.

Według pozwu, na giełdzie kryptowalutowej z siedzibą w USA notowanych jest około 80 tokenów, które mogą naruszać prawo stanowe i federalne. Ponadto Christopher Underwood, Louis Oberlander i Henry Rodriguez, którzy złożyli pozew, twierdzą, że kupujący nie zostali odpowiednio ostrzeżeni o ryzyku związanym z nabyciem tych aktywów.

W 255-stronicowym dokumencie wyjaśniono, że każdy token kwalifikuje się jako papier wartościowy zgodnie z testem Howeya, który odnosi się do nich jako „inwestycji pieniędzy we wspólne przedsięwzięcie z uzasadnionym oczekiwaniem zysków, które mają być wypracowane przez inne podmioty”. Jako pozwani w dokumencie wymienieni są Brian Armstrong, Coinbase i Coinbase Global.

– Ta sprawa nie jest dużym zaskoczeniem. SEC zasygnalizowała, że zamierza prowadzić dochodzenia lub podejmować działania przeciwko giełdom kryptowalutowym – skomentował sprawę Philip Moustakis, radca prawny w kancelarii Seward & Kissel. – Testy pozwalające ustalić, czy token jest papierem wartościowym są dobrze znane, jednak analiza zależy od faktów i okoliczności, a różni oceniający przywiązują większą wagę do różnych czynników, dlatego mogą one przynieść różne wyniki.

Dobre wyniki finansowe Coinbase

W ubiegłym miesiącu notowana na amerykańskiej giełdzie spółka Coinbase poinformowała, że w czwartym kwartale 2021 roku wygenerowała 2,5 mld USD. Był to znaczny wzrost w stosunku do 1,2 mld USD z poprzedniego kwartału i przekroczył szacunki analityków, którzy zakładali przychody na poziomie 2 mld USD.

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 3,32 USD, w porównaniu do szacunków rynkowych na poziomie 1,94 USD. Przychody zostały osiągnięte dzięki znacznemu wzrostowi wolumenu obrotów na giełdzie. W IV kwartale wolumen obrotów wzrósł do 547 mld USD, w porównaniu z 327 mld USD w trzecim kwartale i 89 mld USD w tym samym kwartale poprzedniego roku.

coinbase i nierówności płacowe - artykuł ny times zarzuca giełdzie dyskryminację
reklama
reklama