To rozwiązanie wprowadzi bitcoina do mainstreamu finansowego - sugeruje CEO Botanix Labs | Wiadomości | CrypS.

To rozwiązanie wprowadzi bitcoina do mainstreamu finansowego – sugeruje CEO Botanix Labs

bitcoin

Założyciel Botanix Labs – Willem Schroe – uznał, że największa z kryptowalut potrzebuje połączenia z Wirtualną Maszyną Ethereum (EVM), aby osiągnąć swój pełny potencjał.


Według wspomnianego eksperta szersza adopcja bitcoina (BTC) nie nastąpi, jeśli ten nie zacznie budować rzeczywistych przypadków użycia, aby zwiększyć swoje przyjęcie i użyteczność. Jego zdaniem czołowa wirtualna waluta może dokonać tego wykorzystując właśnie EVM.

Sukces bitcoina uzależniony od EVM?

Podczas rozmowy z dziennikarzami z branżowych mediów poświęconych kryptowalutom Willem Schroe opowiedział o tym, co w jego opinii mogłoby doprowadzić do większej adopcji BTC. Okazuje się, iż ten łączy sukces bitcoina z wykorzystaniem Ethereum.

EVM to oprogramowanie odpowiedzialne za tworzenie i kompilowanie smart kontraktów do czytelnego formatu, zwanego Bytecode. Jego rolą jest również obliczanie stanu sieci Ethereum po dodaniu każdego nowego bloku ETH do blockchaina.

Zdaniem założyciela Botanix Labs, bitcoin musi wręcz zacząć obracać się w przestrzeni związanej z EVM, ponieważ to pozwoliłoby mu na zwiększenie własnej użyteczności, a co za tym idzie, przyczyniłoby się do dotarcia do mainstreamu.

Według wspomnianego eksperta sieć Bitcoina jest najbardziej bezpiecznym technologicznie i prawdziwie zdecentralizowanym protokołem. EVM udowodnił zaś, że stanowi solidną warstwę aplikacji dla globalnego systemu finansowego.

Potencjał BTC nie został jeszcze wykorzystany

Czołowa z kryptowalut zwykle postrzegana jest jako aktywo do inwestycji bądź spekulacji, narzędzie przeznaczone do przenoszenia wartości kapitału w czasie, czy też środek płatniczy. Zdaniem Willema Schroe’a możliwości bitcoina mogą wykraczać poza wymienione obszary.

W opinii założyciela Botanix Labs pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia adopcji BTC jest połączenie bitcoina z aktywami świata rzeczywistego opartymi na Ethereum – stablecoinami, zdecentralizowanymi finansami i niezamiennymi tokenami (NFT) – przy pomocy EVM.

Lobbowanie własnego “produktu”

Należy obok wyjaśnić, dlaczego Willem Schroe reklamuje taką koncepcję. Otóż firma Botanix Labs wzięła sobie za cel połączenie ekosystemów Bitcoina i Ethereum poprzez warstwę drugą (L2) pod nazwą “Spiderchain”. Została ona oparta na Proof of Stake (PoS). Więcej o tym projekcie pisaliśmy w tym miejscu.

W tym konkretnym przypadku postawione aktywa są zabezpieczone zdecentralizowanym mechanizmem “multisign”. Jego konstrukcja nie wymaga natomiast przeprowadzenia rozwidlenia w sieci czołowej kryptowaluty, czyli soft forku.

Choć w przestrzeni Web3 istnieje już coś takiego jak wrapped bitcoin (WBTC) działający w sieci Ethereum, według Willema Schroe’a rozwiązanie to jest problematyczne. W jego opinii wykazuje ono podatność na cenzurę i kontrolę regulacyjną, ponieważ obsługuje je scentralizowana amerykańska firma BitGo.

bitcoinreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.