Tether ujawnia aktywa wspierające USDT | Wiadomości | CrypS.

Tether ujawnia aktywa wspierające USDT

Mariusz Przepiórka
tether usdt

Spółka Tether opublikowała szczegóły raportu, w którym ujawnia, że większość jej rezerw składa się z płynnych aktywów o niskim ryzyku. Sprawozdanie stwierdza, że 75,85% rezerw spółki jest poparte gotówką lub ekwiwalentami gotówkowymi w papierach komercyjnych, depozytach powierniczych i obligacjach. Pozostała część jest ulokowana w zabezpieczonych pożyczkach (12,55%), obligacjach i towarach (9,96%) oraz innych inwestycjach, w tym w aktywach cyfrowych (1,64%).

Te instrumenty finansowe to w dużej mierze krótkoterminowe długi emitowane przez duże firmy, rządy lub banki. Rezerwy obejmują również złoto, które wspiera własnego stablecoina XAUT, opartego o złoto. Do końca pierwszego kwartału Tether posiadał ponad 41 mld USD w aktywach i był winien 40,8 mld USD inwestorom i wierzycielom stablecoinów. Sprawozdanie zostało poświadczone przez Moore Cayman, firmę audytorską z siedzibą na Kajmanach, która uznała, że „uzyskane dowody są wystarczające i odpowiednie”, aby zatwierdzić ich wiarygodność.

Stuart Hoegner, radca prawny w Tether, powiedział, że opublikowana dokumentacja po raz kolejny dowodzi, że USDT jest w pełni wspierany przez dolara i z niecierpliwością oczekujemy na dalsze publikowanie takich wiadomości co kwartał. Tether wyemitował cztery stablecoiny: USDT, EURT, CNHT i XAUT. Warto podkreślić, że USDT stanowi ponad 99% wszystkich zobowiązań spółki.

Spółka realizuje warunki ugody

Publikacja raportu to m.in. efekt oskarżeń ze strony biura nowojorskiego prokuratora generalnego, które zarzuciło firmie iFinex, spółce matce Bitfinex i Tether, manipulowanie księgami rachunkowymi. W lutym obie strony zawarły ugodę w wysokości 18,5 mln USD. Warunki ugody wymagają od Tether dostarczania kwartalnych raportów w celu zwiększenia przejrzystości firmy. Zaufanie do USDT wzrosło w ostatnich tygodniach po audycie Moore Cayman i niespodziewanym włączeniu waluty w notowania giełdy Coinbase Pro.

Tether jest pierwszym emitentem stablecoinów, który opublikował szczegółowy raport na temat swoich aktywów. Do tej pory amerykańskie firmy publikowały jedynie krótkie, poświadczone raporty, podobne do pierwszej publikacji udostępnionej przez Tether w ubiegłym miesiącu. USDT jest najbardziej płynnym stablecoinem na świecie. jego zasoby przekraczają już 50 mld USD.

tether usdtreklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.