Tether ogranicza udział papierów komercyjnych w rezerwach USDT | Wiadomości | CrypS.

Tether ogranicza udział papierów komercyjnych w rezerwach USDT

Mariusz Przepiórka
tether usdt rezerwy

Firma Tether, emitent stablecoinów USDT, zmniejszyła swoje rezerwy w papierach komercyjnych o ponad jedną piątą w okresie od września do grudnia ubiegłego roku. Udział papierów komercyjnych spadł z około 30,5 mld USD do 24,16 mld USD.

Tether jest prawnie zobowiązany do ujawniania swoich rezerw co kwartał w ramach ugody sądowej o wartości 18,5 mln USD z Biurem Prokuratora Generalnego Nowego Jorku, którą zawarto w lutym 2021 roku. Firmie zarzucono, że w latach 2017 i 2018 podawała nieprawdziwe informacje na temat kwot walut fiducjarnych wspierających USDT.

Duże zmiany w strukturze rezerw USDT

Najnowsza atestacja została przeprowadzona przez firmę MHA Cayman z siedzibą na Kajmanach i przedstawia podział rezerw Tether na 31 grudnia 2021 roku. W raporcie stwierdza się, że „skonsolidowane aktywa Tether przekraczają skonsolidowane zobowiązania”, jednak różnica jest minimalna – łączna wartość aktywów wynosi 78,67 mld USD, podczas gdy zobowiązania wynoszą około 78,53 mld USD.

Skład rezerw Tether uległ znacznym zmianom w stosunku do poprzedniego raportu z końca września – gotówka i depozyty bankowe spadły o 42% do 4,187 mld USD, podczas gdy alokacja w fundusze rynku pieniężnego wzrosła o 200% do 3 mld USD, a wartość bonów skarbowych wzrosła o 77,6% do 34,52 mld USD.

tether assets 2022 1Q
Podział aktywów posiadanych przez Tether na 31.12.2021

Zarzuty o brak przejrzystości rezerw Tether

Znaczna ilość papierów komercyjnych wspierających rezerwy Tether – która wynosiła 65,39% w maju 2021 roku – wywołała krytykę ze strony obserwatorów, którzy kwestionowali brak przejrzystości w odniesieniu do pochodzenia papierów i ich wiarygodności jako inwestycji. W zeszłym roku pojawiły się również obawy, że Tether może być narażony na kryzys Evergrande poprzez udziały w papierach komercyjnych.

Papiery komercyjne są często emitowane przez duże korporacje i służą do finansowania wynagrodzeń oraz zobowiązań krótkoterminowych. Są one określane jako niezabezpieczony dług, ponieważ zazwyczaj nie są objęte żadną formą zabezpieczenia. Atestacja Tether stwierdza, że papiery komercyjne o wartości 13,93 mld USD mają okres zapadalności 0-90 dni, 9,94 mld USD 91-180 dni, a 823 mln USD od 181 do 365 dni. Każdy papier komercyjny z okresem zapadalności dłuższym niż 270 dni (dziewięć miesięcy) musi być zarejestrowany w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

tether usdt rezerwyreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.