Te grupy zawodowe powinny mieć się na baczności w miarę rozwoju AI | Wiadomości | CrypS.

Te grupy zawodowe powinny mieć się na baczności w miarę rozwoju AI

AI-sztuczna-inteligencja

Choć sztuczna inteligencja niesie ze sobą wiele korzyści, dla niektórych osób może stanowić ona konkurencję. Przez nią bowiem mogą one stracić swoje dotychczasowe miejsca pracy.


Najnowsza analiza przeprowadzona przez międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazuje na to, że AI może wywrzeć największy wpływ na miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji.

Komu najbardziej zaszkodzi sztuczna inteligencja?

W raporcie skoncentrowanym na popycie na pracę, a także na powszechnych niedoborach spowodowanych utrzymującą się wysoką inflacją i wynikającą z niej polityką fiskalną, wysnuto pewne wnioski względem AI. Aspekty związane ze sztuczną inteligencją oraz tym, dlaczego nie ma znaczących oznak spowolnienia popytu na pracę z powodu postępów dot. AI omówiono w poświęconym temu osobnym rozdziale. 

Zgodnie z odkryciami OECD najwięcej zastosowań sztuczna inteligencja zyskała w obszarach wymagających zadań tj. porządkowanie informacji, zapamiętywanie i szybkość percepcji. Według wspomnianej organizacji są to wręcz kluczowe umiejętności oraz cechy zawodów, przy których wymagane jest często szkolnictwo wyższe. 

Wyniki przeprowadzonych badań ujawniają, że “wysoko wykwalifikowane prace umysłowe” stają się najbardziej narażone na przejęcie przez sztuczną inteligencję. Na liście głównych zawodów, które może wykonywać AI, wymienieni zostali managerowie, dyrektorzy generalni, a także specjaliści ds. nauki i inżynierii. 

Bezpieczni mogą się czuć natomiast m.in. kucharze, rolnicy, pracownicy leśni, rybacy, czy sprzątacze. 

Pozytywne aspekty AI na rynku pracy

Choć niektórzy mogą stracić swoją dotychczasową posadę na rzecz wyparcia przez sztuczną inteligencję, która może okazać się tańsza i bardziej skuteczna, eksperci zwrócili uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. 

Otóż AI ze względu na potencjał do tworzenia zadań, może przyczyniać się do powstawania nowych miejsc pracy. Obok zauważono również, iż jest ona w stanie stymulować popyt na pracę poprzez zwiększenie wydajności. 

Należy również dodać, że trudno znaleźć negatywny wpływ na zatrudnienie powiązany z postępami względem sztucznej inteligencji. W raporcie podkreślono jednak, iż powyższe ustalenia zostały opracowane przed pojawieniem się dużych modeli językowych tj. ChatGPT. Analitycy zaznaczyli więc, że generatywna sztuczna inteligencja może jeszcze bardziej rozszerzyć zakres zadań, które można zautomatyzować. 

AI-sztuczna-inteligencjareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.