Tajski SEC zaostrza zasady dotyczące kryptowalut

Tajski regulator zaostrza zasady dotyczące kryptowalut

Anna Sutowicz
MFW: regulacje dotyczące kryptowalut

Główny regulator Tajlandii zaostrzy przepisy dotyczące kryptowalut. Skupia się na ochronie inwestorów i podkreśla znaczenie ściślejszej kontroli reklam.


Regulatorzy finansowi w Tajlandii wyrazili swoje zaniepokojenie ostatnimi trendami obserwowanymi w reklamach kryptowalut. Chodzi m.in. o wykorzystanie do promocji “finfluencerów” (influencerzy zajmujący się tematyką finansową), którzy mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do ryzyka inwestycyjnego.

Jak podaje Bangkok Post, branża aktywów cyfrowych jest bardzo podatna na takie działania i z tego powodu wymaga nadzoru. Regulator zobowiązał się zatem do poprawy przepisów, aby były skuteczniejsze w nadzorowaniu branży i zwiększyły ochronę inwestorów przez odpowiednie zarządzanie reklamami i promocjami, zapobieganie konfliktom interesów oraz wzmacnianie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ruch ten jest również następstwem globalnych nacisków regulacyjnych spowodowanych upadkiem giełdy FTX:

Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają podatność branży aktywów cyfrowych i brak odpowiedniego nadzoru – zuważa Bangkok Post.

Tajski regulator powołuje komitet ds. kryptowalut

Regulator powołał komitet roboczy składający się z odpowiednich agencji rządowych i przedstawicieli sektora prywatnego. Celem jest zbadanie i zaproponowanie sposobów ulepszenia prawa, dostosowanie regulacji do zmieniającego się otoczenia i rosnącego ryzyka związanego z aktywami cyfrowymi.

To nie pierwszy raz, gdy tajski regulator działa w sprawie standardów reklam w branży kryptowalut. Już we wrześniu zobowiązano graczy rynkowych do posiadania jasnych ostrzeżeń inwestycyjnych dla konsumentów. Handel kryptowalutami pozostaje w Tajlandii otwarty, ale nie jest wiadomo, jak rząd ograniczy go w przyszłości.

MFW: regulacje dotyczące kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.