Społeczeństwo bezgotówkowe? Szwajcarzy zagłosują

Społeczeństwo bezgotówkowe? Szwajcarzy zagłosują

Anna Sutowicz
PostFinanse zaoferuje kryptowaluty

W Szwajcarii ludzie będą mogli zagłosować za zatrzymaniem banknotów i monet na zawsze.


Obywatele Szwajcarii będą mogli uzyskać zapewnienie, że ich gospodarka nigdy nie będzie bezgotówkowa. Ruch Wolnej Szwajcarii (FBS) twierdzi, że gotówka pełni coraz mniejszą rolę w wielu gospodarkach, a płatności elektroniczne stają się standardem transakcji, ułatwiając państwu monitorowanie działań swoich obywateli. FBS chce dodać do szwajcarskiego prawa klauzulę, iż w obiegu musi zawsze znajdować się „wystarczająca ilość” banknotów lub monet.

Bezgotówkowe transakcje w Szwajcarii

Ruch Wolnej Szwajcarii poinformował, iż zebrał ponad 111 tysięcy podpisów na poparcie tego środka. Do wywołania powszechnego głosowania potrzebnych jest ich 100 tysięcy. W systemie demokracji bezpośredniej w Szwajcarii propozycja stałaby się prawem, gdyby została zatwierdzona przez elektorat. Prezes FBS Richard Koller stwierdził:

Oczywiste jest, że (…) zniesienie gotówki nie tylko dotyka kwestii przejrzystości, prostoty czy bezpieczeństwa, ale także stwarza poważne zagrożenie totalitarnej inwigilacji.

Koller postrzega Szwajcarię jako europejskiego flagowca w temacie ochrony gotówki, ponieważ egzekwowanie takich gwarancji w UE wiązałoby się z „prawie niemożliwym” procesem uzyskiwania zgody wszystkich 27 państw członkowskich.

Przyspieszony wpływem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 trend w kierunku większej liczby płatności bezgotówkowych był już widoczny w 2017 roku. Wówczas według badania Ipsos, ponad jedna trzecia Europejczyków i Amerykanów chciałaby zrezygnować z gotówki, a prawie 20 % już to zrobiło. Jednocześnie nie ma dowodów na działania lub plany szwajcarskich władz w kierunku ustanowienia bezgotówkowego społeczeństwa.

PostFinanse zaoferuje kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.