Sektor DeFi w USA jest poważnie zagrożony | Wiadomości | CrypS.

Sektor DeFi w USA jest poważnie zagrożony

defi

Senat USA jest gotowy do tego, aby podjąć kolejną próbę uregulowania branży wirtualnych walut. Wszystko to za sprawa nowo proponowanej ustawy.


Nowe prawo wymagałoby od protokołów DeFi nałożenia kontroli bankowych na ich bazę użytkowników.

Sektor DeFi może zostać poddany rygorystycznym wymogom

Dwupartyjny projekt ustawy pod nazwą Crypto-Asset National Security Enhancement Act of 2023 ma na celu walkę ze wzrostem przestępczości rzekomo wspomaganej przez kryptowaluty. W oficjalnym dokumencie wspomniano także o uniemożliwieniu prania pieniędzy, a także unikania sankcji. 

Senat USA wyraził gotowość do przyjęcia mocno rygorystycznego podejścia związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy poprzez zdecentralizowane protokoły finansowe. Tego typu aplikacje pozwalają bowiem każdemu, kto ma portfel kryptograficzny na pożyczanie i handel kryptowalutowymi aktywami przy użyciu inteligentnych kontraktów. 

Protokoły DeFi są trudniejsze do uregulowania niż scentralizowane giełdy wirtualnych walut. Wszystko ze względu na to, iż działają one bezpośrednio na blockchainach bez udziału pośredników. 

Władze z USA chcą nadzorować rynek DeFi

Propozycja nowej ustawy przewiduje możliwość ominięcia problemów związanych z regulacją sektora zdecentralizowanych finansów poprzez nałożenie odpowiednich wymogów na każdego, kto kontroluje protokół DeFi bądź udostępnia aplikację do korzystania z niego

“Jeśli nikt nie kontroluje protokołu DeFi, to – jako mechanizm ochronny – każdy, kto zainwestuje ponad 25 milionów dolarów w rozwój protokołu, będzie odpowiedzialny za te zobowiązania”

– stwierdzono w dokumencie. 

Nowa ustawa nałożyłaby wymóg weryfikacji i zbierania informacji o swoich klientach na podmioty potraktowane, jako kontrolujące dany protokół. Musiałyby one zgłaszać podejrzane działania organom ścigania oraz blokować dostęp do usług osobom objętym sankcjami. 

defireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.